Venlo, 18 april 2019

Hoe kan gezond en duurzaam bouwen in de bouwsector worden bevorderd? Het project “Healthy Building Network” (HBN) zet zich hiervoor in. Tijdens innovatieworkshops worden kennis en ervaring uitgewisseld en komen nieuwe ideeën tot stand.

Is hout onze toekomst?
Ook de innovatieworkshop over houtbouw in Mönchengladbach werd hier aan gewijd. Meer dan 70 vertegenwoordigers uit de bouwsector kwamen in het Borussiapark bijeen om over hout als bouwmateriaal te discussiëren. Hout is een herwinbare grondstof. Het gebruik van hout zowel in Europa als ook in Azië is aan het groeien. Het onderwerp houtbouw wordt steeds belangrijker, niet alleen als materiaal voor de inrichting van woningen, maar ook als bouwmateriaal voor kantoor- en bedrijfspanden.

Praktische voorbeelden tonen aan dat hout, met zijn warme kleuren en karakteristieke geur, een goed binnenklimaat biedt dat een positief effect heeft op het welzijn van de werknemers. Tijdens de innovatieworkshop werd getoond , hoe ontwerpsoftware is ontwikkeld voor structureel ontwerp en hoe de uitstoot van kooldioxide kan worden verminderd door houtbouw.

De mogelijkheden en grenzen van hout als bouwmateriaal
Tijdens de workshop werden actuele planningssoftware voor de houtbouw en innovatieve bouwsystemen van isolatie tot en met de bouw gepresenteerd. Daarnaast was er een levendige discussie over het bezwaar van schadelijke stoffen zoals lijm en de bouwvoorschriften vanuit de duitse overheid. Hoewel deze al zijn verbeterd, zijn er nog steeds slechts vier verdiepingen toegestaan voor houten gebouwen. Volgens Markus Reimann van NR Ingenieurgesellschaft Holztragwerk kunnen er ook 18 verdiepingen tellende houten constructies worden gebouwd, zoals een toren in Noorwegen laat zien.

Tijdens de bijeenkomst in het Borussiapark werd ook kritiek geuit op het feit dat het op het raakvlak met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van het project, niet altijd soepel verloopt. Wat kan worden goedgekeurd en waar liggen de grenzen? Ook werd de vraag gesteld waarom sommige zaken in Nederland gemakkelijker te implementeren zijn in het kader van het plannings- en goedkeuringsproces.

Blijf op de hoogte
De volgende door Healthy Building Network geplande innovatieworkshop vindt plaats op 12 juni 2019 in het Hotel van der Valk in Venlo. De focus zal op de financiële aspecten van gezond bouwen liggen. De restwaarde van duurzaam gebouwde gebouwen en de verbetering van de productiviteit van de medewerkers in deze werkomgeving worden o.a. verder toegelicht.

De presentaties van onze sprekers zijn als download binnen onze community voor u beschikbaar.


 

Venlo, 27 maart 2019

Dit was het thema wat donderdagmiddag 21 maart centraal stond bij de HBN innovatieworkshop in Villa Flora. Ruim 40 deelnemers lieten zich informeren en inspireren en warden ideeën over dit onderwerp uitgewisseld.

Jeroen Rondeel, directeur van Blue Engineering, verwelkomde alle bezoekers en sprekers van de innovatieworkshop. Hij gaf inzicht in het programma van deze middag en introduceerde de CO2 box. Deze box is ontwikkeld door Blue Engineering en meet het klimaat in ruimtes. “Technology inspired by nature is the new cool “; deze quote drijft hem en zijn bedrijf voort.

 

Joris Ketelaars en Wietse van der Zanden, Volantis.

 

Vervolgens verwelkomde hij de eerste sprekers; Joris Ketelaars en Wietse van der Zanden van Volantis. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Villa Flora en gaven informatie over dit eco vriendelijke gebouw en hoe het bouwproces is vormgegeven. Bovendien zorgden zij ervoor dat er een gezond binnenklimaat in de Villa Flora gerealiseerd kan worden. Tijdens hun presentatie legden zij uit hoe bijvoorbeeld de verschillende seizoenen invloed hebben op de Villa Flora. “Een gebouw is niet klaar na de oplevering” en “Comfort en energiezuinigheid gaan hand in hand” waren conclusies uit hun presentatie.

 

 

„It´s nice to be here and to work here.” Jeroen Rondeel

De woorden van Volantis werden beaamd door Jeroen Rondeel, die met zijn bedrijf gevestigd is in de Villa Flora. “Ook in de zomer is het prettig om hier te werken, ook al zijn de buitentemperaturen erg hoog. Het binnenklimaat is erg goed geregeld.”

De tweede spreker was professor Piet Eichholtz van de Universiteit Maatricht, welke één van de partners van het Healthy Building Network is. Momenteel doet hij onderzoek naar de effecten van binnenklimaat in scholen. Daarbij onderzoekt hij de samenhangende prestaties van leerlingen. Daarnaast legde hij uit dat elke persoon gemiddeld 90% van de tijd binnen spendeert. De concentratie van ongezonde stoffen in de lucht is vijf keer zo hoog als buiten. Ook deed hij verslag van de huidige studie in stadskantoor Venlo. 70% van de werknemers is verhuisd naar het nieuwe cradle2cradle-gebouw. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat zij „less sick building“-symptomen hebben dan de overige 30% die in het oude gebouw bleven werken. Uit deze speech werd duidelijk dat de invloed van het binnenklimaat op de prestaties van de werknemers niet onderschat mag worden.

 

„People get more productive just because you give more attention to them.” Piet Eichholtz

 

De derde spreker was bouwbioloog Dr. Manfred Mierau. Hij presenteerde zijn bevindingen met betrekking tot de binnenklimaatbelasting en de bijbehorende meetmogelijkheden. Hij gaf ook nuttige tips; sommige planten mogen niet in de slaapkamer geplaatst worden omdat ze ‘s nachts te veel zuurstof verbruiken in plaats van produceren. Aan hat einde van zijn presentatie kwam aan bod dat bouwbiologische bouwmethoden en voorzieningen leiden tot een zo natuurlijk mogelijke binnenruimte. De gezondheidsrisico’s worden hierdoor geminimaliseerd, hierbij wordt het welzijn van de bewoners verhoogd.

Na deze sprekers waren de pitches van start-ups en scale-ups die actief zijn in dit vakgebied aan de beurt.

De eerste presentatie was “Iotta – Sensing as a service”. Het bedrijf houdt zich bezig met het verzamelen en verwerken van data. Lotta plaats bijvoorbeeld sensoren waardoor zij binnenklimaatmetingen kunnen doen.

Piet Peters van Stogger was de tweede pitcher die het publiek kennis liet maken hun nieuwe product. Zij ontwikkelen en produceren nieuwe draadloze LED technologieën. Op dit moment worden de eerste producten ontwikkelt. Ze zijn actief op zoek naar enthousiaste mensen die hierover mee willen denken en Stogger tot een succes te maken!

De laatste pitch werd gehouden door Ruth Heynen. Zij vertegenwoordigde het bedrijf Cloud Garden en introduceerde de Groene Wand; de Waterwand; de roomdivider en de klimaatsensoren die via een app kunnen worden bediend.

 

Ruth Heynen presenteert concept en effect van Cloud Garden producte

 

Deze producten worden veelal in kantoren geplaatst om een positief effect te hebben op psychische effecten, productiviteit en vochtigheid. Al met al was er een zeer interessante uitwisseling tussen de sprekers, pitchers en het hele publiek. Één ding is zeker: het binnenklimaat beïnvloedt ons allemaal. Zelfs kleine veranderingen kunnen een grote invloed hebben.

 


 

Venlo, 18 december 2018

Gezond bouwen is een veel besproken onderwerp. Dit thema wordt nageleefd door het project “Healthy Building Network” (HBN). Het project wil bewustzijn voor gezond bouwen vergroten. Partners van het grensoverschrijdende project zijn Viersen, Venlo, Krefeld en Mönchengladbach. Het project, dat wordt gefinancierd door de EU, deelstaat Nord-Rhein-Westfalen en de provincie Limburg, wordt wetenschappelijk begeleid door de universiteit van Maastricht. Doel: een voorbeeldregio zijn voor gezond bouwen.

Na het startschot voor het project tijdens het Kick Off Symposium in Venlo, kwamen meer dan 50 geïnteresseerden uit de bouwsector bij elkaar voor een workshop bij Wirtschaftsförderung Kreis Viersen (WFG). De presentaties en discussies tijdens deze middag gingen over de toekomstige kwaliteitskenmerken op het gebied van bouwen en inrichten. Bouwbioloog Stefanie Jörgens sprak over hoe een gezonde en circulaire materiaalcultuur tot stand kan komen. En hoe zorg je ervoor dat je in een vroeg stadium alle bouwmaterialen kunt recyclen, zoals Friedrich Barth van het Competentiecentrum voor Duurzame Chemie samenvatte. Dat er al gezonde bouwmaterialen zijn, legde Theo Opgenorth, directeur van een bedrijf met natuurlijke bouwmaterialen, uit. En geluidstechnicus Nick Prokop toonde aan dat de akoestiek in ruimtes erg belangrijk is voor het welbevinden op de werkplek.

Healthy Building Network gaat daarom uit van het idee, dat een gezond gebouw bijdraagt aan de gezondheid van de mens en zijn omgeving. De arbeidsproductiviteit moet worden verhoogd en het ziekteverzuim moet worden verminderd. Daarnaast zijn gezonde gebouwen natuurlijk goed voor het visitekaartje van een bedrijf.

Iedere twee maanden wordt er een vergelijkbare innovatieworkshop georganiseerd door het Healthy Building Network. Hiermee zal kennis worden gedeeld en de community rondom gezonde bouwen vergroot. De volgende workshop vind plaats op 21 februari 2019 te Venlo. Het thema van deze workshop zal zijn: meten is weten, hoe gezond is jouw werk- en leefomgeving? Meer informatie en aanmelden kan via de website www.healthybuildingnetwork.com

Venlo, 9 november 2018

Startschot voor gezond bouwen: meer dan 120 ondernemers uit de bouwsector namen deel aan het kick off symposium voor het project Healthy Building Network in Venlo. Zij willen eraan bijdragen, de Duits-Nederlandse grensregio tot een voorbeeldregio voor gezond bouwen te maken. Ook vanuit de politiek was er flinke belangstelling; Landrat Dr. Andreas Coenen van Viersen, Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners van Mönchengladbach, Oberbürgermeister Frank Meyer uit Krefeld en burgemeester Antoine Scholten uit Venlo waren aanwezig.

Waarom gezond bouwen? Venlo heeft met hun stadskantoor duidelijk gemaakt, dat een gezond gebouw van invloed is op de tevredenheid en productiviteit van medeweerkers. Het ziekteverzuim daalt. Burgemeester Scholten verklaart dat ze in een jaar 600.000 euro hebben bespaard. Het stadskantoor zorgt voor wereldwijde belangstelling; meer dan 30.000 bezoekers hebben het stadskantoor van Venlo binnen een jaar bezocht.

“Gezond bouwen, duurzaamheid, circulaire economie is de weg naar de toekomst. Wij hebben als publieke sector een voorbeeldfunctie”, zei Landrat Dr. Coenen uit Viersen. Daarom zal men het nieuwe districtarchief in Viersen volgens deze criteria bouwen. “Dit is een prahctig begin; studenten en onderzoekers houden zich bezig met het verleden, in een gebouw dat volledig gericht is op de toekomst”, zei Dr. Coenen.

Het project, gefinancierd door de EU, de provincie Limburg en deelstaat Nord-Rhein-Westfalen, heeft tot doel een innovatienetwerk te creëren dat is gespecialiseerd in gezond bouwen. De bouwsector moet overeenkomstige producten ontwikkelen, produceren en verkopen. Tot nu toe speelt volgens Michel Weijers, projectleider van het stadskantoor  Venlo, het thema gezondheid nog vrijwel geen rol bij aanbestedingen. Dit moet veranderen; gezondheid moet een waarde worden voor gebouwen, vandaag is het alleen nog het energielabel. “Healthy first”, gezondheid eerst, sloot ook professor Piet Eichholtz van Universiteit Maastricht zich aan.

In break-out-sessies wisselden de aanwezigen uit de bouwsector gedachten met elkaar uit. Zij vormen nu een community en creëren samen een kennis- en innovatieplatform rond gezonde gebouwen.

Venlo, 10 september 2018

Aanstaande donderdag 13 september organiseert het HBN haar eerste innovatiesessie. Tijdens deze sessie gaan we het gesprek aan met de industrie-sector. Hoe denkt de industrie-sector over gezonde gebouwen? Wordt er al gebruik van gemaakt? Waar liggen kansen voor de bouw- en technische kolom?

Om het HBN tot een innovatief duurzaam, grensoverschrijdend ecosysteem te creëren, is het van belang de markt kennis te laten maken met het HBN, maar ook zeker met elkaar. Kennisdeling en samenwerking is essentieel als het gaat om innovatie rondom gezonde gebouwen. Alleen door samen te werken en de koppen bij elkaar te steken, kunnen we een gezonde regio creëren. Met deze innovatiesessie geven we hiervoor het startschot.

Daarnaast zijn wij als HBN ook zeer benieuwd, naar de ontwikkelingen van de euregionale markt. We hopen hier tijdens deze sessie nog meer inzicht in te verkrijgen, zodat we de juiste partijen kunnen helpen met de start van hun innovatie.

De innovatiesessie vindt plaats op donderdag 13 september te Venlo (Villa Flora). Wilt u op de hoogte blijven van de resultaten en/of aankomende events? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Venlo, 30 augustus 2018

Het Healthy Building Network (HBN) is in de lucht! Na maanden van projectvoorbereiding is het vandaag zo ver en lanceert het HBN haar eigen website en sociale kanalen.

Het HBN is een community, die streeft naar een grensoverschrijdend ecosysteem op het gebied van gezonde gebouwen. Hiermee willen zij innovaties bevorderen en vraag en aanbod van beide kanten van de grens bij elkaar brengen. Dit doen zij onder ander door innovatievouchers aan te bieden en evenementen rondom gezonde gebouwen te organiseren.
Lees meer