Venlo, 23 oktober 2019

In samenwerking met HEVO B.V. heeft het C2C ExpoLAB een webinar opgenomen om de reeds ontwikkelde business case tool voor circulaire gezonde gebouwen en producten toe te lichten.

Webinar

Donderdag 17 oktober vond dit webinar plaats. Hierbij namen Willem Adriaanssen en Michel Weijers de bezoekers mee in de tool die zij ontwikkelden om de business case voor circulaire en gezonde gebouwen te berekenen. Aan het aantal vragen was te zien dat er veel interesse in dit onderwerp is.

Willem Adriaanssen is partner bij HEVO B.V. Hij studeerde architectuur en uitvoeringstechniek aan Technische Universiteit Eindhoven. HEVO B.V. is een landelijk opererend bureau voor advies en projectmanagement voor huisvesting in markten zoals onderwijs, kantoren en bedrijfshuisvesting, zorg, wonen en sport. Als strategisch huisvestingsadviseur en procesmanager werkt Willem veel aan de visie, strategie, concepten en financiële haalbaarheid van integraal gezonde en duurzame huisvestingsprojecten. Daarbij werkt hij actief aan de integratie van innovatieve toepassingen omtrent circulaire economie en smart buildings. Voor het Healthy Building Network is hij verantwoordelijk voor het opstellen van de business case voor gezonde, circulaire en productieve kantoorgebouwen.

Michel Weijers is namens de gemeente Venlo projectleider van het C2C geïnspireerde stadskantoor geweest das gebaseerd is op circulaire en gezonde principes. Daarnaast is hij ook managing director van C2C ExpoLAB. Deze organisatie ondersteunt bouw en overheidsprojecten met hoge ambities op gebied van circulariteit en duurzaamheid.

Het webinar is vanaf nu beschikbaar voor iedereen via deze link: http://bit.ly/2qAFXze

Business case tool

De business case tool is tevens kosteloos en voor iedereen toegankelijk. Met deze tool kan de investering van een circulair en gezond gebouw in vergelijking met een gebouw dat gebouwd is volgens bouwbestek berekend worden. Hierin wordt informatie over gezondheid, materialen (restwaarde), energie, gas en water verwerkt, waarna inzicht verkregen wordt in de terugverdientijd, cashflows en NCW.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Starmans via [email protected].

De tool kunt u downloaden door een account te maken op https://healthybuildingnetwork.com/community/create-your-account/, ga vervolgens naar knowledge base > business case tool.

Venlo, 18 juni 2019

Limburg mag trots zijn op haar innovatieve klimaat dat duurzame bedrijvigheid aanjaagt en ondersteunt. Een voorbeeld is het project “˜Healthy Building Network”™ dat op 12 juni gereedschappen presenteerde om de business case van gezond bouwen inzichtelijk te maken. De wachtlijst van Nederlandse en Duitse bedrijven die wilden deelnemen was zo groot dat de workshop op 10 september in Nettetal in de herhaling gaat. Gezond bouwen is hot! En inzicht in impact op gezondheid én financiën is essentieel om het voor elkaar te krijgen.

Gezond bouwen heeft de toekomst, maar de vraag blijft vaak: hoe vertalen we dat gezonde binnenklimaat en die gezonde medewerkers in een betaalbaar gebouw? Tijdens de innovatieworkshop “˜BUSINESS CASE”™ van het Healthy Building Network zijn de antwoorden gegeven. En gezien de opkomst van 100 belangstellenden en de flinke wachtlijst, is het een onderwerp dat aanspreekt. Het Stadskantoor van Venlo is een gebouw van allure dat niet meer heeft gekost dan een regulier gebouw, maar wel veel innovaties kent om tot een optimaal binnenklimaat, licht, akoestiek en waterzuivering te komen. Dit gebouw dient als inspiratie voor de kennis die is ontwikkeld door de sprekers, die op 12 juni en 10 september hun inzichten delen.

Inzichten

De presentatie van Piet Eichholtz, professor of Real Estate Finance aan de universiteit van Maastricht, geeft mooie nieuwe inzichten over de invloed van een gezond gebouw op de gezondheid van de mensen die er werken. Het C2C Expolab presenteert samen met TNO, het onafhankelijke onderzoeksinstituut in Nederland, een calculator van restwaarde van producten. Dit is een belangrijk gereedschap voor de business case van circulair bouwen. En Van de Valk, het hotel waar de conferentie op 12 juni plaatsvond, presenteert haar plannen voor de nieuwbouw van een gezond hotel. Hierin is veel inspiratie van het Stadskantoor meegenomen.

Business case tool

Waar de dag om draait, is de presentatie van de tool die de complete business case van een gezond gebouw kan berekenen en snel kan tonen wat de terugverdientijd én de cashflow is. De tool is ontwikkeld door het C2C Expolab samen met HEVO en neemt alle kosten van een gebouw mee in de berekeningen. De kosten van een plaats waar vele mensen samenwerken bestaan voor 1% uit energie, 9% uit gebouwkosten en voor maar liefst 90% uit personeelskosten. Als al deze kosten samen in een calculator worden gevoegd, wordt duidelijk dat de terugverdientijd van duurzame oplossingen soms lang is, maar dat er al na het eerste jaar een positieve cashflow wordt gegenereerd. Daarmee wordt de business case pas echt interessant voor investeerders en eigenaren.

Grensoverschrijdende impact

Healthy Building Network is een grensoverschrijdend project en dat is te merken in de opkomst. Tijdens de meet & match worden de vragen in Nederlands, Duits en Engels gesteld en doet iedereen moeite om elkaar te begrijpen en cultuurverschillen te overbruggen. Elementair voor het zakendoen over de grens en het vinden van partners waarmee samen gebruik kan worden gemaakt van de innovatievouchers die worden uitgedeeld in het Healthy Building Network project.

Het Healthy Building Network wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, het MWIDE NRW en de provincie Limburg financieel ondersteund.

Venlo, 30 april 2019

In samenwerking met Hevo B.V. heeft C2C ExpoLAB een businesscase ontwikkeld die de financiële consequenties van Cradle to Cradle (C2C) geïnspireerd bouwen op lange- en korte termijn inzichtelijk maakt. Aspecten zoals materialen, energie en water als ook de invloed van een gezond binnenklimaat zijn opgenomen in de businesscase. Deze businesscase is uniek in Nederland en wordt op 12 juni tijdens de innovatieworkshop van Healthy Building Network gepresenteerd.

Gezond en circulair bouwen loont
Duurzame principes en circulariteit worden steeds vaker toegepast in de bebouwde omgeving. Echter was, tot op heden, niet onderbouwd wat gezond, duurzaam en circulair bouwen daadwerkelijk oplevert en welke extra investering ervoor nodig is. Om deze vragen te beantwoorden en er, als eerste in Nederland, een gedegen businesscase onder te kunnen leggen hebben C2C ExpoLAB en Hevo de handen ineengeslagen. In o.a. het C2C geïnspireerde stadskantoor Venlo werd onderzoek gedaan naar de harde inverdieneffecten van circulaire gezonde gebouwen, zoals materialen, water en energie. Dit resulteerde in een businesscase voor stadskantoor Venlo, die aantoont dat dat een extra investering van €3,4 miljoen, resulteert in een besparing van €16,9 miljoen over de gebruiksduur van 40 jaar. De businesscase houdt rekening met een terugverdientijd van 15 jaar, maar toont een positieve cashflow na het eerste jaar. Concreet betekent dit, dat de gemeente Venlo na jaar 1 al geld bespaart door te investeren in circulaire maatregelen. C2C ExpoLAB hoopt dat deze businesscase fungeert als motivatie voor een extra investering van een duurzaamheidspakket met maatregelen op het gebied van water en energie.

Bereken uw eigen businesscase voor financieel gezonde gebouwen
Op basis van de resultaten van het onderzoek is een tool ontwikkeld waarmee, door ondernemers zelf, twee generieke businesscases berekend kunnen worden. Enerzijds kan een circulair en gezond gebouw vergeleken worden met een standaard gebouw (volgens bouwbesluit), anderzijds kunnen basismaterialen en -systemen vergeleken worden met duurzame materialen en systemen. De tool biedt de mogelijkheid om aan “˜knoppen te draaien”™ om de verschillende aspecten inzichtelijk te krijgen, zoals: water, energie, circulair materiaalgebruik alsook de omvang van gebouwen, de bouw en exploitatiekosten en de productiviteit van de organisatie. In één oogopslag wordt duidelijk wat de invloed is van deze aspecten op de totale investering en exploitatiekosten, de terugverdientijd, maar nog belangrijker op de kasstroom. Want zoals ervaring heeft geleerd van het stadskantoor Venlo, kan de terugverdientijd bijvoorbeeld 15 jaar zijn, maar kan na een jaar al een positieve kasstroom ontstaan, waardoor een organisatie meer geld over houdt.

Innovatieworkshop over business case
C2C ExpoLAB is partner van het Healthy Building Network en organiseert in samenwerking met hen op 12 juni 2019 in Van der Valk Venlo een innovatieworkshop over business cases en restwaarde van gezonde en circulaire materialen en gebouwen. Tijdens deze innovatieworkshop zal de businesscase worden gepresenteerd en hierna in gebruik worden genomen door geïnteresseerde ondernemers. Daarnaast zullen er tijdens de innovatieworkshop presentaties en interactieve sessies zijn over onder andere:

1. Zachte inverdieneffecten van gezonde gebouwen (UM)

2. Residual Value Calculator als model om restwaarde van bouwmaterialen te berekenen (TNO & C2C ExpoLAB)

3. Business case voor circulaire gezonde gebouwen (waarin de harde en zachte inverdieneffecten terugkomen) (sprekers: HEVO & C2C ExpoLAB)

Meer informatie over de innovatieworkshop vind u hier: https://healthybuildingnetwork.com/innovatieworkshop-12-juni-expolab/

 


Venlo, 18 april 2019

Hoe kan gezond en duurzaam bouwen in de bouwsector worden bevorderd? Het project “Healthy Building Network” (HBN) zet zich hiervoor in. Tijdens innovatieworkshops worden kennis en ervaring uitgewisseld en komen nieuwe ideeën tot stand.

Is hout onze toekomst?
Ook de innovatieworkshop over houtbouw in Mönchengladbach werd hier aan gewijd. Meer dan 70 vertegenwoordigers uit de bouwsector kwamen in het Borussiapark bijeen om over hout als bouwmateriaal te discussiëren. Hout is een herwinbare grondstof. Het gebruik van hout zowel in Europa als ook in Azië is aan het groeien. Het onderwerp houtbouw wordt steeds belangrijker, niet alleen als materiaal voor de inrichting van woningen, maar ook als bouwmateriaal voor kantoor- en bedrijfspanden.

Praktische voorbeelden tonen aan dat hout, met zijn warme kleuren en karakteristieke geur, een goed binnenklimaat biedt dat een positief effect heeft op het welzijn van de werknemers. Tijdens de innovatieworkshop werd getoond , hoe ontwerpsoftware is ontwikkeld voor structureel ontwerp en hoe de uitstoot van kooldioxide kan worden verminderd door houtbouw.

De mogelijkheden en grenzen van hout als bouwmateriaal
Tijdens de workshop werden actuele planningssoftware voor de houtbouw en innovatieve bouwsystemen van isolatie tot en met de bouw gepresenteerd. Daarnaast was er een levendige discussie over het bezwaar van schadelijke stoffen zoals lijm en de bouwvoorschriften vanuit de duitse overheid. Hoewel deze al zijn verbeterd, zijn er nog steeds slechts vier verdiepingen toegestaan voor houten gebouwen. Volgens Markus Reimann van NR Ingenieurgesellschaft Holztragwerk kunnen er ook 18 verdiepingen tellende houten constructies worden gebouwd, zoals een toren in Noorwegen laat zien.

Tijdens de bijeenkomst in het Borussiapark werd ook kritiek geuit op het feit dat het op het raakvlak met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van het project, niet altijd soepel verloopt. Wat kan worden goedgekeurd en waar liggen de grenzen? Ook werd de vraag gesteld waarom sommige zaken in Nederland gemakkelijker te implementeren zijn in het kader van het plannings- en goedkeuringsproces.

Blijf op de hoogte
De volgende door Healthy Building Network geplande innovatieworkshop vindt plaats op 12 juni 2019 in het Hotel van der Valk in Venlo. De focus zal op de financiële aspecten van gezond bouwen liggen. De restwaarde van duurzaam gebouwde gebouwen en de verbetering van de productiviteit van de medewerkers in deze werkomgeving worden o.a. verder toegelicht.

De presentaties van onze sprekers zijn als download binnen onze community voor u beschikbaar.


 

Venlo, 27 maart 2019

Dit was het thema wat donderdagmiddag 21 maart centraal stond bij de HBN innovatieworkshop in Villa Flora. Ruim 40 deelnemers lieten zich informeren en inspireren en warden ideeën over dit onderwerp uitgewisseld.

Jeroen Rondeel, directeur van Blue Engineering, verwelkomde alle bezoekers en sprekers van de innovatieworkshop. Hij gaf inzicht in het programma van deze middag en introduceerde de CO2 box. Deze box is ontwikkeld door Blue Engineering en meet het klimaat in ruimtes. “Technology inspired by nature is the new cool “; deze quote drijft hem en zijn bedrijf voort.

 

Joris Ketelaars en Wietse van der Zanden, Volantis.

 

Vervolgens verwelkomde hij de eerste sprekers; Joris Ketelaars en Wietse van der Zanden van Volantis. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Villa Flora en gaven informatie over dit eco vriendelijke gebouw en hoe het bouwproces is vormgegeven. Bovendien zorgden zij ervoor dat er een gezond binnenklimaat in de Villa Flora gerealiseerd kan worden. Tijdens hun presentatie legden zij uit hoe bijvoorbeeld de verschillende seizoenen invloed hebben op de Villa Flora. “Een gebouw is niet klaar na de oplevering” en “Comfort en energiezuinigheid gaan hand in hand” waren conclusies uit hun presentatie.

 

 

„It´s nice to be here and to work here.” Jeroen Rondeel

De woorden van Volantis werden beaamd door Jeroen Rondeel, die met zijn bedrijf gevestigd is in de Villa Flora. “Ook in de zomer is het prettig om hier te werken, ook al zijn de buitentemperaturen erg hoog. Het binnenklimaat is erg goed geregeld.”

De tweede spreker was professor Piet Eichholtz van de Universiteit Maatricht, welke één van de partners van het Healthy Building Network is. Momenteel doet hij onderzoek naar de effecten van binnenklimaat in scholen. Daarbij onderzoekt hij de samenhangende prestaties van leerlingen. Daarnaast legde hij uit dat elke persoon gemiddeld 90% van de tijd binnen spendeert. De concentratie van ongezonde stoffen in de lucht is vijf keer zo hoog als buiten. Ook deed hij verslag van de huidige studie in stadskantoor Venlo. 70% van de werknemers is verhuisd naar het nieuwe cradle2cradle-gebouw. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat zij „less sick building“-symptomen hebben dan de overige 30% die in het oude gebouw bleven werken. Uit deze speech werd duidelijk dat de invloed van het binnenklimaat op de prestaties van de werknemers niet onderschat mag worden.

 

„People get more productive just because you give more attention to them.” Piet Eichholtz

 

De derde spreker was bouwbioloog Dr. Manfred Mierau. Hij presenteerde zijn bevindingen met betrekking tot de binnenklimaatbelasting en de bijbehorende meetmogelijkheden. Hij gaf ook nuttige tips; sommige planten mogen niet in de slaapkamer geplaatst worden omdat ze ‘s nachts te veel zuurstof verbruiken in plaats van produceren. Aan hat einde van zijn presentatie kwam aan bod dat bouwbiologische bouwmethoden en voorzieningen leiden tot een zo natuurlijk mogelijke binnenruimte. De gezondheidsrisico’s worden hierdoor geminimaliseerd, hierbij wordt het welzijn van de bewoners verhoogd.

Na deze sprekers waren de pitches van start-ups en scale-ups die actief zijn in dit vakgebied aan de beurt.

De eerste presentatie was “Iotta – Sensing as a service”. Het bedrijf houdt zich bezig met het verzamelen en verwerken van data. Lotta plaats bijvoorbeeld sensoren waardoor zij binnenklimaatmetingen kunnen doen.

Piet Peters van Stogger was de tweede pitcher die het publiek kennis liet maken hun nieuwe product. Zij ontwikkelen en produceren nieuwe draadloze LED technologieën. Op dit moment worden de eerste producten ontwikkelt. Ze zijn actief op zoek naar enthousiaste mensen die hierover mee willen denken en Stogger tot een succes te maken!

De laatste pitch werd gehouden door Ruth Heynen. Zij vertegenwoordigde het bedrijf Cloud Garden en introduceerde de Groene Wand; de Waterwand; de roomdivider en de klimaatsensoren die via een app kunnen worden bediend.

 

Ruth Heynen presenteert concept en effect van Cloud Garden producte

 

Deze producten worden veelal in kantoren geplaatst om een positief effect te hebben op psychische effecten, productiviteit en vochtigheid. Al met al was er een zeer interessante uitwisseling tussen de sprekers, pitchers en het hele publiek. Één ding is zeker: het binnenklimaat beïnvloedt ons allemaal. Zelfs kleine veranderingen kunnen een grote invloed hebben.

 


 

Venlo, 18 december 2018

Gezond bouwen is een veel besproken onderwerp. Dit thema wordt nageleefd door het project “Healthy Building Network” (HBN). Het project wil bewustzijn voor gezond bouwen vergroten. Partners van het grensoverschrijdende project zijn Viersen, Venlo, Krefeld en Mönchengladbach. Het project, dat wordt gefinancierd door de EU, deelstaat Nord-Rhein-Westfalen en de provincie Limburg, wordt wetenschappelijk begeleid door de universiteit van Maastricht. Doel: een voorbeeldregio zijn voor gezond bouwen.

Na het startschot voor het project tijdens het Kick Off Symposium in Venlo, kwamen meer dan 50 geïnteresseerden uit de bouwsector bij elkaar voor een workshop bij Wirtschaftsförderung Kreis Viersen (WFG). De presentaties en discussies tijdens deze middag gingen over de toekomstige kwaliteitskenmerken op het gebied van bouwen en inrichten. Bouwbioloog Stefanie Jörgens sprak over hoe een gezonde en circulaire materiaalcultuur tot stand kan komen. En hoe zorg je ervoor dat je in een vroeg stadium alle bouwmaterialen kunt recyclen, zoals Friedrich Barth van het Competentiecentrum voor Duurzame Chemie samenvatte. Dat er al gezonde bouwmaterialen zijn, legde Theo Opgenorth, directeur van een bedrijf met natuurlijke bouwmaterialen, uit. En geluidstechnicus Nick Prokop toonde aan dat de akoestiek in ruimtes erg belangrijk is voor het welbevinden op de werkplek.

Healthy Building Network gaat daarom uit van het idee, dat een gezond gebouw bijdraagt aan de gezondheid van de mens en zijn omgeving. De arbeidsproductiviteit moet worden verhoogd en het ziekteverzuim moet worden verminderd. Daarnaast zijn gezonde gebouwen natuurlijk goed voor het visitekaartje van een bedrijf.

Iedere twee maanden wordt er een vergelijkbare innovatieworkshop georganiseerd door het Healthy Building Network. Hiermee zal kennis worden gedeeld en de community rondom gezonde bouwen vergroot. De volgende workshop vind plaats op 21 februari 2019 te Venlo. Het thema van deze workshop zal zijn: meten is weten, hoe gezond is jouw werk- en leefomgeving? Meer informatie en aanmelden kan via de website www.healthybuildingnetwork.com