Project gezonde gebouwen heeft grensoverschrijdende impact

Venlo, 18 juni 2019

Limburg mag trots zijn op haar innovatieve klimaat dat duurzame bedrijvigheid aanjaagt en ondersteunt. Een voorbeeld is het project “˜Healthy Building Network”™ dat op 12 juni gereedschappen presenteerde om de business case van gezond bouwen inzichtelijk te maken. De wachtlijst van Nederlandse en Duitse bedrijven die wilden deelnemen was zo groot dat de workshop op 10 september in Nettetal in de herhaling gaat. Gezond bouwen is hot! En inzicht in impact op gezondheid én financiën is essentieel om het voor elkaar te krijgen.

Gezond bouwen heeft de toekomst, maar de vraag blijft vaak: hoe vertalen we dat gezonde binnenklimaat en die gezonde medewerkers in een betaalbaar gebouw? Tijdens de innovatieworkshop “˜BUSINESS CASE”™ van het Healthy Building Network zijn de antwoorden gegeven. En gezien de opkomst van 100 belangstellenden en de flinke wachtlijst, is het een onderwerp dat aanspreekt. Het Stadskantoor van Venlo is een gebouw van allure dat niet meer heeft gekost dan een regulier gebouw, maar wel veel innovaties kent om tot een optimaal binnenklimaat, licht, akoestiek en waterzuivering te komen. Dit gebouw dient als inspiratie voor de kennis die is ontwikkeld door de sprekers, die op 12 juni en 10 september hun inzichten delen.

Inzichten

De presentatie van Piet Eichholtz, professor of Real Estate Finance aan de universiteit van Maastricht, geeft mooie nieuwe inzichten over de invloed van een gezond gebouw op de gezondheid van de mensen die er werken. Het C2C Expolab presenteert samen met TNO, het onafhankelijke onderzoeksinstituut in Nederland, een calculator van restwaarde van producten. Dit is een belangrijk gereedschap voor de business case van circulair bouwen. En Van de Valk, het hotel waar de conferentie op 12 juni plaatsvond, presenteert haar plannen voor de nieuwbouw van een gezond hotel. Hierin is veel inspiratie van het Stadskantoor meegenomen.

Business case tool

Waar de dag om draait, is de presentatie van de tool die de complete business case van een gezond gebouw kan berekenen en snel kan tonen wat de terugverdientijd én de cashflow is. De tool is ontwikkeld door het C2C Expolab samen met HEVO en neemt alle kosten van een gebouw mee in de berekeningen. De kosten van een plaats waar vele mensen samenwerken bestaan voor 1% uit energie, 9% uit gebouwkosten en voor maar liefst 90% uit personeelskosten. Als al deze kosten samen in een calculator worden gevoegd, wordt duidelijk dat de terugverdientijd van duurzame oplossingen soms lang is, maar dat er al na het eerste jaar een positieve cashflow wordt gegenereerd. Daarmee wordt de business case pas echt interessant voor investeerders en eigenaren.

Grensoverschrijdende impact

Healthy Building Network is een grensoverschrijdend project en dat is te merken in de opkomst. Tijdens de meet & match worden de vragen in Nederlands, Duits en Engels gesteld en doet iedereen moeite om elkaar te begrijpen en cultuurverschillen te overbruggen. Elementair voor het zakendoen over de grens en het vinden van partners waarmee samen gebruik kan worden gemaakt van de innovatievouchers die worden uitgedeeld in het Healthy Building Network project.

Het Healthy Building Network wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, het MWIDE NRW en de provincie Limburg financieel ondersteund.