Venlo/Maastricht, 26 november 2019

Maastricht als centrum voor gezonde lucht en gezond bouwen, op 7 november was het zover. Sprekers van gerenommeerde instituten als MIT, Harvard en de Universiteit Maastricht namen het podium en gaven de laatste inzichten in het verband tussen lucht en gezondheid. De ongeveer honderd aanwezigen uit alle internationale windstreken spraken mee en deelden hun kennis met elkaar. Twee van de sprekers, Juan Palacios en Piet Eichholtz zijn betrokken bij het Nederlands-Duitse Healthy Building Network en delen daar regelmatig hun onderzoeksresultaten met de complete supply-chain bouw.

Binnenluchtkwaliteit is een belangrijke factor bij het creëren van een gezond gebouw. Daarom is het een onderwerp dat vaak op de agenda staat van het Healthy Building Network. Dit netwerk wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, MWIDE NRW en de Provincie Limburg medegefinancierd. In het netwerk wordt kennis ontwikkeld met de Universiteit van Maastricht, kennis gedeeld met alle partijen in de bouwketen en grensoverschrijdende innovatie aangejaagd met vouchers. Désirée Driesenaar, op de conferentie aanwezig namens het Healthy Building Network: “Deze conferentie was een mooie aanvulling op het werk dat wij als Healthy Building Network doen. De kennis die door deze wetenschappers wordt ontwikkeld is van groot belang voor de innovatie om te komen tot gezonde gebouwen. En gelukkig waren de bezoekers niet alleen wetenschappers. We konden onze kennis verbinden met een architect die op zoek is naar inspiratie om gezonde werkplekken te ontwikkelen voor 2000 nieuwe medewerkers, een universiteitscampus die haar gebouwen gezond wil verbouwen, een innovatieve ondernemer die oplossingen ontwikkelt voor gezonde binnenlucht en verschillende andere partijen.”

MACROPERSPECTIEF

De conferentie begon met het macro-perspectief van vieze steden. Sefi Roth, London School of Economics, sprak over de relatie tussen dichtheid van een stad en luchtkwaliteit. De dichtheid van steden wordt gerelateerd aan duurzaamheid, omdat het lagere emissies geeft. Maar tegelijkertijd zijn de emissies wel geconcentreerder. De conclusie van Sefi kwam er kort gezegd op neer dat er een directe relatie is tussen dichtheid en de blootstelling aan luchtvervuiling. In een gemiddelde Amerikaanse stad brengt het verdubbelen van de dichtheid een kostenpost tot $630 per hoofd van de bevolking met zich mee. Vervolgens sprak Nico Pestel, Institute of Labor Economics IZA, over de effectiviteit van de low emission zones in Duitse steden en de relatie tussen deze zones en de ziekenhuisopnamen in de regio. Zijn werk kan wel eens cruciaal zijn om beleidsmakers tot actie aan te zetten en maatregelen in steden nog verder aan te scherpen en de longgezondheid te verbeteren.

DRONKEN BESLISSINGEN NEMEN

Juan Palacios, MIT en Universiteit Maastricht, presenteerde zijn studie op het gebied van binnenluchtkwaliteit en cognitieve prestaties. Zijn studie is van belang om aan te tonen dat gezonde gebouwen werkelijk leiden tot betere prestaties van mensen die denkwerk doen in kantoren of kinderen die leren in scholen. Denken, breinactiviteit, beslissingen nemen en luchtkwaliteit zijn verbonden. Juan toonde dit aan met zijn onderzoek onder schakers. Hij bestudeerde de beslissingen van schakers en legde verband met de luchtkwaliteit in de ruimte waar ze die beslissingen nemen. Zijn conclusie is dat het gehalte CO2 in de lucht de performance beïnvloedt van beslissingen die worden genomen onder tijdsdruk. Een andere spreker, Erik Ubels van Edge Technologies, zei het klip en klaar: “CEO’s nemen de meeste beslissingen terwijl ze zoveel CO2 inademen dat het gelijk staat aan een flinke dosis alcohol.” De case voor gezonde kantoorgebouwen en gezonde scholen is helder. Ze zijn nodig om de breinen van medewerkers en leerlingen helder te laten werken.

GROTE KANSEN VOOR VERBETERING

Piet Eichholtz, professor aan de Universiteit van Maastricht, scherpte met zijn lezing het beeld aan voor scholen. Soms zijn oude scholen zelfs beter dan nieuwe scholen. Hij gaf het voorbeeld van een school die met nieuwe ventilatietechniek is uitgerust, maar zo afhankelijk is dat bij uitval van die techniek of slecht onderhoud de waarden echt gevaarlijk stijgen tot boven de 4000 ppm. In Piet’s onderzoek wordt de temperatuur, vochtigheid, CO2, fijnstof, geluid en licht gemeten met moderne meettechnieken in 280 klaslokalen. De resultaten zijn soms schokkend! Maar dat betekent ook dat er grote kansen zijn voor verbetering! Daarnaast vindt zijn onderzoek ‘Moving to productivity’ het verband tussen productiviteit en de kantoorverhuizing van ongezond naar gezond gebouw. De onderzoeken gaan nog enkele jaren door binnen het Healthy Building Network, dus nieuwe resultaten worden zeker nog gedeeld.

MEETTECHNIEKEN EN INVESTERINGEN

De conferentie deelde niet alleen de inzichten van universiteiten. Ook wetenschappers van bedrijven, zoals Airbus, Aclima, Edge Technologies, We Work en Airbnco, gaven een inkijkje in hun nieuwste ontwikkelingen op het gebied van meettechnieken, werkbare oplossingen en investeringsperspectief voor gezonde luchtkwaliteit in en buiten gebouwen. De keynote lezing werd gegeven door Joe Allen van Harvard University. In zijn verhaal ging hij ook in op de rol van ‘forever chemicals’ de zogenaamde PFAS die op dit moment het nieuws in Nederland beheersen. In zijn kijk op investeringen en de return on investment (ROI) ziet hij een rol voor energie, de markt, de gebruikers van een pand en de samenleving. Gezonde gebouwen creëren meerdere waarden die allemaal meegenomen kunnen worden in de business case en in de ROI voor investeerders. Al met al leverde deze conferentie een veelzijdig beeld van een bouwmarkt in beweging en een bewijslast die steeds meer sluitend wordt. Het wordt tijd dat nieuwbouw zowel als verbouw het thema ‘gezond’ als leidraad gaat nemen. De tijd is rijp voor gezonde gebouwen!

 

Venlo, 23 oktober 2019

In samenwerking met HEVO B.V. heeft het C2C ExpoLAB een webinar opgenomen om de reeds ontwikkelde business case tool voor circulaire gezonde gebouwen en producten toe te lichten.

Webinar

Donderdag 17 oktober vond dit webinar plaats. Hierbij namen Willem Adriaanssen en Michel Weijers de bezoekers mee in de tool die zij ontwikkelden om de business case voor circulaire en gezonde gebouwen te berekenen. Aan het aantal vragen was te zien dat er veel interesse in dit onderwerp is.

Willem Adriaanssen is partner bij HEVO B.V. Hij studeerde architectuur en uitvoeringstechniek aan Technische Universiteit Eindhoven. HEVO B.V. is een landelijk opererend bureau voor advies en projectmanagement voor huisvesting in markten zoals onderwijs, kantoren en bedrijfshuisvesting, zorg, wonen en sport. Als strategisch huisvestingsadviseur en procesmanager werkt Willem veel aan de visie, strategie, concepten en financiële haalbaarheid van integraal gezonde en duurzame huisvestingsprojecten. Daarbij werkt hij actief aan de integratie van innovatieve toepassingen omtrent circulaire economie en smart buildings. Voor het Healthy Building Network is hij verantwoordelijk voor het opstellen van de business case voor gezonde, circulaire en productieve kantoorgebouwen.

Michel Weijers is namens de gemeente Venlo projectleider van het C2C geïnspireerde stadskantoor geweest das gebaseerd is op circulaire en gezonde principes. Daarnaast is hij ook managing director van C2C ExpoLAB. Deze organisatie ondersteunt bouw en overheidsprojecten met hoge ambities op gebied van circulariteit en duurzaamheid.

Het webinar is vanaf nu beschikbaar voor iedereen via deze link: http://bit.ly/2qAFXze

Business case tool

De business case tool is tevens kosteloos en voor iedereen toegankelijk. Met deze tool kan de investering van een circulair en gezond gebouw in vergelijking met een gebouw dat gebouwd is volgens bouwbestek berekend worden. Hierin wordt informatie over gezondheid, materialen (restwaarde), energie, gas en water verwerkt, waarna inzicht verkregen wordt in de terugverdientijd, cashflows en NCW.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Starmans via eva@c2cexpolab.eu.

De tool kunt u downloaden door een account te maken op https://healthybuildingnetwork.com/community/create-your-account/, ga vervolgens naar knowledge base > business case tool.

Venlo, 18 juni 2019

Limburg mag trots zijn op haar innovatieve klimaat dat duurzame bedrijvigheid aanjaagt en ondersteunt. Een voorbeeld is het project ‘Healthy Building Network’ dat op 12 juni gereedschappen presenteerde om de business case van gezond bouwen inzichtelijk te maken. De wachtlijst van Nederlandse en Duitse bedrijven die wilden deelnemen was zo groot dat de workshop op 10 september in Nettetal in de herhaling gaat. Gezond bouwen is hot! En inzicht in impact op gezondheid én financiën is essentieel om het voor elkaar te krijgen.

Gezond bouwen heeft de toekomst, maar de vraag blijft vaak: hoe vertalen we dat gezonde binnenklimaat en die gezonde medewerkers in een betaalbaar gebouw? Tijdens de innovatieworkshop ‘BUSINESS CASE’ van het Healthy Building Network zijn de antwoorden gegeven. En gezien de opkomst van 100 belangstellenden en de flinke wachtlijst, is het een onderwerp dat aanspreekt. Het Stadskantoor van Venlo is een gebouw van allure dat niet meer heeft gekost dan een regulier gebouw, maar wel veel innovaties kent om tot een optimaal binnenklimaat, licht, akoestiek en waterzuivering te komen. Dit gebouw dient als inspiratie voor de kennis die is ontwikkeld door de sprekers, die op 12 juni en 10 september hun inzichten delen.

Inzichten

De presentatie van Piet Eichholtz, professor of Real Estate Finance aan de universiteit van Maastricht, geeft mooie nieuwe inzichten over de invloed van een gezond gebouw op de gezondheid van de mensen die er werken. Het C2C Expolab presenteert samen met TNO, het onafhankelijke onderzoeksinstituut in Nederland, een calculator van restwaarde van producten. Dit is een belangrijk gereedschap voor de business case van circulair bouwen. En Van de Valk, het hotel waar de conferentie op 12 juni plaatsvond, presenteert haar plannen voor de nieuwbouw van een gezond hotel. Hierin is veel inspiratie van het Stadskantoor meegenomen.

Business case tool

Waar de dag om draait, is de presentatie van de tool die de complete business case van een gezond gebouw kan berekenen en snel kan tonen wat de terugverdientijd én de cashflow is. De tool is ontwikkeld door het C2C Expolab samen met HEVO en neemt alle kosten van een gebouw mee in de berekeningen. De kosten van een plaats waar vele mensen samenwerken bestaan voor 1% uit energie, 9% uit gebouwkosten en voor maar liefst 90% uit personeelskosten. Als al deze kosten samen in een calculator worden gevoegd, wordt duidelijk dat de terugverdientijd van duurzame oplossingen soms lang is, maar dat er al na het eerste jaar een positieve cashflow wordt gegenereerd. Daarmee wordt de business case pas echt interessant voor investeerders en eigenaren.

Grensoverschrijdende impact

Healthy Building Network is een grensoverschrijdend project en dat is te merken in de opkomst. Tijdens de meet & match worden de vragen in Nederlands, Duits en Engels gesteld en doet iedereen moeite om elkaar te begrijpen en cultuurverschillen te overbruggen. Elementair voor het zakendoen over de grens en het vinden van partners waarmee samen gebruik kan worden gemaakt van de innovatievouchers die worden uitgedeeld in het Healthy Building Network project.

Het Healthy Building Network wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, het MWIDE NRW en de provincie Limburg financieel ondersteund.

Venlo, 30 april 2019

In samenwerking met Hevo B.V. heeft C2C ExpoLAB een businesscase ontwikkeld die de financiële consequenties van Cradle to Cradle (C2C) geïnspireerd bouwen op lange- en korte termijn inzichtelijk maakt. Aspecten zoals materialen, energie en water als ook de invloed van een gezond binnenklimaat zijn opgenomen in de businesscase. Deze businesscase is uniek in Nederland en wordt op 12 juni tijdens de innovatieworkshop van Healthy Building Network gepresenteerd.

Gezond en circulair bouwen loont
Duurzame principes en circulariteit worden steeds vaker toegepast in de bebouwde omgeving. Echter was, tot op heden, niet onderbouwd wat gezond, duurzaam en circulair bouwen daadwerkelijk oplevert en welke extra investering ervoor nodig is. Om deze vragen te beantwoorden en er, als eerste in Nederland, een gedegen businesscase onder te kunnen leggen hebben C2C ExpoLAB en Hevo de handen ineengeslagen. In o.a. het C2C geïnspireerde stadskantoor Venlo werd onderzoek gedaan naar de harde inverdieneffecten van circulaire gezonde gebouwen, zoals materialen, water en energie. Dit resulteerde in een businesscase voor stadskantoor Venlo, die aantoont dat dat een extra investering van €3,4 miljoen, resulteert in een besparing van €16,9 miljoen over de gebruiksduur van 40 jaar. De businesscase houdt rekening met een terugverdientijd van 15 jaar, maar toont een positieve cashflow na het eerste jaar. Concreet betekent dit, dat de gemeente Venlo na jaar 1 al geld bespaart door te investeren in circulaire maatregelen. C2C ExpoLAB hoopt dat deze businesscase fungeert als motivatie voor een extra investering van een duurzaamheidspakket met maatregelen op het gebied van water en energie.

Bereken uw eigen businesscase voor financieel gezonde gebouwen
Op basis van de resultaten van het onderzoek is een tool ontwikkeld waarmee, door ondernemers zelf, twee generieke businesscases berekend kunnen worden. Enerzijds kan een circulair en gezond gebouw vergeleken worden met een standaard gebouw (volgens bouwbesluit), anderzijds kunnen basismaterialen en -systemen vergeleken worden met duurzame materialen en systemen. De tool biedt de mogelijkheid om aan ‘knoppen te draaien’ om de verschillende aspecten inzichtelijk te krijgen, zoals: water, energie, circulair materiaalgebruik alsook de omvang van gebouwen, de bouw en exploitatiekosten en de productiviteit van de organisatie. In één oogopslag wordt duidelijk wat de invloed is van deze aspecten op de totale investering en exploitatiekosten, de terugverdientijd, maar nog belangrijker op de kasstroom. Want zoals ervaring heeft geleerd van het stadskantoor Venlo, kan de terugverdientijd bijvoorbeeld 15 jaar zijn, maar kan na een jaar al een positieve kasstroom ontstaan, waardoor een organisatie meer geld over houdt.

Innovatieworkshop over business case
C2C ExpoLAB is partner van het Healthy Building Network en organiseert in samenwerking met hen op 12 juni 2019 in Van der Valk Venlo een innovatieworkshop over business cases en restwaarde van gezonde en circulaire materialen en gebouwen. Tijdens deze innovatieworkshop zal de businesscase worden gepresenteerd en hierna in gebruik worden genomen door geïnteresseerde ondernemers. Daarnaast zullen er tijdens de innovatieworkshop presentaties en interactieve sessies zijn over onder andere:

1. Zachte inverdieneffecten van gezonde gebouwen (UM)

2. Residual Value Calculator als model om restwaarde van bouwmaterialen te berekenen (TNO & C2C ExpoLAB)

3. Business case voor circulaire gezonde gebouwen (waarin de harde en zachte inverdieneffecten terugkomen) (sprekers: HEVO & C2C ExpoLAB)

Meer informatie over de innovatieworkshop vind u hier: https://healthybuildingnetwork.com/innovatieworkshop-12-juni-expolab/