Mönchengladbach, 1 Dezember 2021

Met de campagne “Healthy Building Network goes Libraries” biedt het Healthy Building Network (HBN) samen met een groep openbare bibliotheken in de Euregio Rijn-Maas-Noord – waaronder Mönchengladbach, Venlo, Krefeld en het Kreis Viersen – een brede toegang tot informatie over gezond en duurzaam bouwen.

Sinds 30 november kunnen belangstellenden in alle bibliotheken die aan de campagne deelnemen, hun kennis uitbreiden en toegang krijgen tot informatie over gezonde materialen, producten en bouwmethoden. Daarnaast zijn er ook boeken en gespecialiseerde brochures te vinden over hulpbronnenbesparend bouwen, duurzame modernisering en het gebruik van hernieuwbare bouwmaterialen.

De Stadsbibliotheek Mönchengladbach, de Bibliotheek Venlo, de Mediatheek Krefeld en de bibliotheken van het netwerk – de Stadsbibliotheek Viersen met de Stadsbibliotheek Niederkrüchten, de Bibliothek am Markt Schwalmtal, de Stadsbibliotheek Nettetal en de Stadsbibliotheek Brüggen – voeren met steun van het Healthy Building Network een gespecialiseerde mediaserie in, die permanent voor bibliotheekbezoekers beschikbaar zal zijn. Daarnaast worden in de stadsbibliotheek van Mönchengladbach tijdens de eerste weken informatieve films vertoond over houtbouwmethoden, het gebruik van bouwleem en stro, en de relevantie van de circulaire economie in de bouwsector.

Tegelijkertijd zal een gezamenlijke social media-campagne van alle deelnemers aan de campagne (HBN, bibliotheken, sponsoren) de aandacht vestigen op de lancering van de vakmediaserie. Dit is bedoeld om het publiek nog meer bewust te maken van gezond en duurzaam bouwen.

In de regio hebben velen het belang en de waarde van een duurzame bouwsector ingezien. Zo kan de campagne via mediasponsoring bouwen op de volgende supporters: Baukultur Nordrhein-Westfalen e. V. (Gelsenkirchen), Cradle to Cradle NGO (Berlijn), Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (Gülzow), Faktor X Agentur (Inden), auteur Dr. Pablo van der Lugt met zijn uitgeverij MaterialDistrict en architect en auteur Thomas M. Rau.

Als deelnemende projectpartner aan het Healthy Building Network heeft het Wirtschaftsförderungsgesellschaft Mönchengladbach (WFMG) het initiatief genomen tot de campagne en deze gecoördineerd, waarbij het actief werd ondersteund door de stadsbibliotheek van Mönchengladbach.

Venlo, 15.09.2021

Eén van de doelstellingen van het Healthy Building Network is het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van gezond bouwen. Wij willen u ook graag ondersteunen bij het realiseren van nieuwe ideeën of het beantwoorden van haalbaarheidsstudies over onderwerpen die verband houden met gezond bouwen. Wij ondersteunen dit met zogenaamde “innovatievouchers”. Wij krijgen veel vragen over deze financiële steun. Om die te beantwoorden hebben wij afgelopen donderdag, 9 september 2021, een bezoek gebracht aan het Venlose kantoor van Volantis. Vanuit deze prachtige locatie werd het webinar live uitgezonden.

Onder de genodigden waren verschillende bedrijven die verslag uitbrachten over hun motieven om een voucher aan te vragen en over hun ervaringen tot dusver. AMI BV en EPEA GmbH waren de eersten die het woord namen. Als eerste gefinancierde project spraken zij over hun ervaringen en benadrukten zij het belang van internationale samenwerking. Daarna bracht aib GmbH verslag uit over twee gerealiseerde projecten. Samen met hun partner Volantis werden projecten op het gebied van gezonde installaties en gezonde ventilatie gepresenteerd. Van Tilburg BV presenteerde zich als een potentiële kennispartner voor Duitse bedrijven. Het bedrijf kijkt terug op vele jaren ervaring met innovaties. De hightech houthandel KIRITEC, die zich momenteel nog in de aanvraagfase bevindt, sprak over zijn motieven om een voucher aan te vragen en over het proces tot dusver. Moswand.eu is al verder: het bedrijf heeft onlangs de akoestische eigenschappen van mozaïekpanelen laten testen en over de bevindingen verslag uitgebracht. Eva Starmans van het Healthy Building Network-team schetste vervolgens de afzonderlijke stappen op weg naar een voucher.

Er kunnen nog projecten worden gefinancierd tot eind mei 2022, dus wees er snel bij indien u gebruik will maken van deze financiële steun. Neem contact met ons op zodat we alle mogelijkheiden van financiering met u kunnen bespreken.

Wij danken alle deelnemers en we kijken terug op een informatieve en inspirerende middag.

Voor iedereen die niet aanwezig kon zijn of het webinar nog eens wil bekijken, klik hier om de opname te bekijken.

Viersen, 22.06.2021

De vraag naar ecologische bouwmaterialen neemt toe en stelt ook de firma CLAYTEC uit Viersen steeds weer voor nieuwe uitdagingen. Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, worden de bedrijfsruimten in de hoofdfabriek in Viersen op een natuurlijke wijze uitgebreid.

Max en Peter Breidenbach van CLAYTEC.

Max en Peter Breidenbach van CLAYTEC.

Enkele dagen geleden vond de eerste steenlegging plaats voor de uitbreiding van het bedrijfsterrein aan de Süchtelner Straße. Sinds 1990 produceert het familiebedrijf CLAYTEC, onder leiding van Peter Breidenbach, bouwmaterialen uit klei op de historische productielocatie, de zogenaamde ringoven aan de Süchtelner Straße. Klei is een van de oudste bouwmaterialen ter wereld en zijn fysische en biologische eigenschappen maken het tot de perfecte grondstof voor gezond bouwen of renoveren.

De reden voor deze uitbereiding was de groeiende vraag naar ecologische bouwmaterialen, en de steeds terugkerende uitdagingen om grotere hoeveelheden te kunnen produceren en te kunnen opslaan om op korte termijn aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Zo worden, naast twee nieuwe opslaghallen, een vorstvrij magazijn en een nieuwe werkplaats waar kwaliteitstests zullen plaatsvinden, gebouwd. Tegelijkertijd zal de uitbreiding het ook mogelijk maken de logistieke processen te optimaliseren. Uiteindelijk moeten deze maatregelen leiden tot een verhoging van de efficiëntie.

Natuurlijke en duurzame uitbreiding

Luchtfoto van het terrein.

Luchtfoto van het terrein.

Als duurzaam bedrijf en producent van ecologische bouwmaterialen is respect voor de natuur en biodiversiteit van

bijzonder belang voor CLAYTEC. Bij de planning van de bouwmaatregelen lag de nadruk op twee dingen: duurzaamheid en een natuurlijke ontwikkeling. Diverse compenserende maatregelen moeten bijdragen tot de instandhouding van het natuurlijk evenwicht en het landschap. De door CLAYTEC geplande maatregelen gaan veel verder dan wat wettelijk is voorgeschreven.

Op het dak van een nieuw magazijn, de nieuwe werkplaats en het nieuwe vorstvrije magazijn zal een zonnesysteem worden geïnstalleerd, zodat de productie haar eigen met zonne-energie opgewekte elektriciteit zal kunnen gebruiken, naast de groene stroom die zij tot dusver gebruikte.

Over het hele terrein zullen boomgaarden worden aangelegd, waar bijen voedsel zullen vinden. Bovendien zal een schapenweide worden aangelegd waar de bedreigde Skudden-schapen kunnen grazen. Er zal in totaal 80 m² vijveroppervlak worden gecreëerd. En tot slot zullen bomen en struiken, zoals haagbeuken, worden geplant als compenserende maatregel.

Dit voorbeeld toont eens te meer aan dat gezondheid en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan met economische efficiëntie. Een gedetailleerd verslag over de geplande maatregel is te vinden op: https://www.claytec.de/de/clayblog/naturnahe-betriebserweiterung-am-hauptproduktionsstandort_n3620

Krefeld, 01-06-2021

Afgelopen donderdag, 27 mei 2021, waagden we ons aan een blik in de toekomst van gezond bouwen tijdens ons tweede symposium. Bijna 200 gasten volgden het evenement via een livestream vanuit de showroom Interface (te Krefeld). Hieruit blijkt des te meer hoe groot de belangstelling voor dit onderwerp is.

Aan het begin benadrukte Catharina Enderlein, oprichter van meetMOMENTUM, de relevantie van het onderwerp. Zij ging in op de sociale verandering en legde uit welke kansen voor bedrijven uit transformatieprocessen kunnen voortvloeien.

Michel Weijers, algemeen directeur van C2C ExpoLAB, legde vervolgens uit waarom gezond bouwen zo belangrijk is, vooral in tijden van grondstoffenschaarste en de immense hoeveelheid afval in de bouwsector. Aan de hand van enkele voorbeelden liet hij zien waarom investeren in gezond bouwen altijd loont: 90 procent van de bedrijfskosten zijn personeelskosten, en daarom is daar het grootste besparingspotentieel.

Marco Ehrlich van TÜV Süd Advimo GmbH sprak vervolgens over duurzaam en gezond bouwen in bestaande gebouwen en over verschillende vormen van gebouwcertificering.

Voor de lunchpauze sprak Prof. Dr. Tillmann Klein van de Technische Universiteit Delft over het onderwerp duurzame innovaties in bouwproducten. Na een inleiding over de ontwikkeling van circulaire bouwproducten, presenteerde hij drie relevante praktijkvoorbeelden en introduceerde hij kort het werk van de Circular Built Environment Hub aan de Technische Universiteit Delft.

Na de pauze presenteerde Dr. Nicolas Duran van de Universiteit Maastricht zijn huidige onderzoeksresultaten. Hij onderzoekt in welke mate het binnenklimaat van invloed is op de prestaties van leerlingen. Zijn belangrijkste bevinding: hoge CO2- en stofdeeltjesniveaus hebben een negatief effect op de prestaties van leerlingen.

Daarna volgde de keynote speech van Thomas Rau van het architectenbureau RAU, waarin hij sprak over duurzaam bouwen als motor voor toekomstige economische ontwikkeling. Zijn belangrijkste boodschap: denk vooruit in plaats van achteraf. In de praktijk betekent dit dat moet worden nagedacht over de mogelijke gevolgen van een beslissing vandaag voor de toekomst. Hoewel onze middelen beperkt zijn, kunnen processen zo worden georganiseerd dat zij oneindig beschikbaar zijn. Je moet alleen weten hoe!

In de paneldiscussie die volgde, spraken politici uit Venlo, Krefeld, Mönchengladbach en het Kreis Viersen over de weg die moet leiden tot een competentiegebied ‘Gezond Bouwen‘. Er werden niet alleen actuele projecten gepresenteerd, maar er werd ook gewezen op het belang van gezond en duurzaam bouwen voor mens, milieu en uiteindelijk de economie. Waar het op neerkomt, is dat het project wordt voortgezet als HBN 2.0.

Het laatste punt op de agenda was de zogenaamde break-out sessie, een interactief netwerkmoment. Daar hadden de deelnemers de gelegenheid om rechtstreeks van gedachten te wisselen met fabrikanten van gezonde en duurzame bouwproducten en -materialen en om interessante inzichten te verwerven in lopende projecten. Naast de bedrijven CLAYTEC, Derix Holzleimbau en DGM Architekten waren ook imat-uve, Interface, moswand.eu en natureplus vertegenwoordigd.

Wij danken alle deelnemers voor de interactieve sessies en kijken terug op een boeiende en leerzame dag. Voor allen die niet aanwezig konden zijn of die de afzonderlijke punten van het programma nader willen bekijken: Wij hebben een opname van het symposium en van de meeste presentaties voor u online gezet. U kunt ze hier vinden:

1_C.Enderlein_Zukunft Gesunde Stadt

2_M.Weijers_Perspektiven des gesunden Bauens und das (neue) Healthy Building Network

3_M.Ehrlich_Gebäudezertifizierung – nachhaltiges und gesundes Bauen im Bestand

4_T.Klein_Nachhaltige Bauproduktinnovationen

5_N.Duran_Indoor Environmental Quality and Student Performance