Tweede best practice bezoek van het Healthy Building Network:

Gezond gebouw bereikt de commerciële bouw

Viersen, 15. november 2019

Op dinsdag 12 november 2019 vond in Nettetal-Kaldenkirchen het tweede Best Practice bezoek van het Healthy Building Network plaats over het thema “Duurzaamheid in de bedrijfsbouw – kijk en begrijp”. Bezoekers kregen de gelegenheid om zich uitgebreid te laten informeren over het thema gezondheid en duurzaamheid in de commerciële bouw door middel van lezingen, een rondleiding en een daaropvolgende discussie met experts.

De bijeenkomst vond plaats in een door Peter Dammer GmbH & Co gepland en opgericht bedrijfspand. KG. Het gebouw, bestaande uit een kantoor, een productieruimte en een magazijn, is in oktober opgeleverd en zal de komende weken worden overgedragen aan de huurder. Het bedrijf METTEN Kunststoffprodukte GmbH zal hier begin januari 2020 van start gaan.

Economie op de voorgrond

“Ik ben geen ingenieur, ik ben een zakenman. Daarom is economische duurzaamheid mijn hoogste prioriteit. Als ik niet overtuigd ben, kan ik het niet verkopen”, zegt Christoph Dicks, Managing Director van Peter Dammer GmbH & Co. KG, terwijl hij het bouwproces uitlegde.

Het gebouw werd opgericht volgens een KFW55-standaard (Duitse standaard) en voldoet dankzij de plaatsing van zonnepanelen aan de vereisten van een plus-energie-gebouw.

Familiebedrijven kiezen vaak voor een gezonde optie. Dat heeft te maken met het feit dat deze eigenaren en familieleden het pand zelf gebruiken en ook een sterkere band met hun werknemers hebben dan bijvoorbeeld andere bedrijven. Dat betekent dat zij bereid zijn om relatief een iets grotere investering te doen.

De lage extra kosten voor de KFW55 standaard en uitvoering met cradle-to-cradle materialen kunnen echter worden gecompenseerd met de vijf procent terugbetalingssubsidie van een KFW55 financiering. Dit voorbeeld verduidelijkt dat het argument “˜gezond bouwen is duurder”™ niet juist is.

Het is echter nog niet gelukt om gezonde of gecertificeerde materialen te vinden voor alle gebieden. Dit is eerder een continu proces waarin men van project tot project wil verbeteren.

Klei als tijdloos, zuinig en eindeloos bouwmateriaal

Na de presentatie van het project sprak Ulrich Röhlen van de firma Claytec e. K. over klei als bouwmateriaal. Zoals hij aan de hand van een aantal bekende projecten liet zien, is dit materiaal in de moderne architectuur terechtgekomen en werd het ook gebruikt in de kantoren van het bezochte bedrijfspand.

Dit duizenden jaren oude bouwmateriaal heeft ontzettend veel voordelen. Naast een betere klimaat- en geluidsisolatie leidt de vocht absorberende eigenschap van het materiaal tot een beter ruimteklimaat. In de werkomgeving leidt dit onder andere tot een bevordering van de gezondheid van het personeel. Het onderwerp kamertemperatuur is tijdens het bezoek verschillende keren aan de orde geweest. Het vermogen om warmte te absorberen in combinatie met het stralingspotentieel leidt ertoe dat de binnentemperatuur als hoger wordt ervaren. Hierdoor neemt de verwarmingsbehoefte in dergelijke ruimtes af.

Een ander voordeel van het kleibouwmateriaal is dat het regionaal beschikbaar is, in bijna onbeperkte hoeveelheden en voor honderd procent herbruikbaar. De toevoeging van water is voldoende om het materiaal in zijn oorspronkelijke vorm terug te brengen zodat het opnieuw kan worden verwerkt. Dit betekent dat er bij het slopen van gebouwen geen afval is, wat volledig overeen komt met het idee van recycling.

Wetenschappelijk onderbouwde monitoring

Om het effect van de uitgevoerde maatregelen te meten en er lessen uit te trekken voor verdere projecten, zal vanaf 2020 monitoring plaatsvinden. Naast het energieverbruik wordt in samenwerking met een onderzoeksinstelling ook de luchtkwaliteit van het gebouw geëvalueerd. Daarnaast is de berekening van de CO2-neutraliteit wenselijk, maar er wordt nog steeds gezocht naar een geschikte manier om dit te doen. Voor de berekening van de CO2-neutraliteit wordt nog gezocht naar een partner.

Een vergelijkbaar kantoor met een hal op dezelfde locatie, gebouwd in 2015, dient als direct vergelijkingspunt.

Het directe doel van de vergelijking is een bedrijfshal, die op dezelfde plaats staat en in 2015 op een klassieke manier werd gebouwd.

Het Healthy Building Network zal dit project blijven ondersteunen en verslag doen van de laatste ontwikkelingen.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de middagpresentaties, die wij hier gratis ter beschikking hebben gesteld om te downloaden:

01_Christoph Dicks, Peter Dammer GmbH

02_Ulrich Röhlen, Claytec e. K.