Viersen, 23. juni 2020

Geachte dames en heren,

Met meer dan 60 deelnemers vond op 17 juni 2020 het tweede live webinar van ons project plaats. Het was de eerste keer dat we te gast waren bij een deelnemer van het netwerk. Namens het Healthy Building Network en het bedrijf Claytec willen wij de aanwezige bedanken voor hun deelname.

Klei is een van de oudste bouwmaterialen ter wereld en is vandaag de dag moderner dan ooit, ook al is het in het verleden enigszins naar de achtergrond verdwenen. De regionale beschikbaarheid en de fysieke en biologische eigenschappen, die een positief effect hebben op het binnenklimaat, maken het een perfecte grondstof voor gezond bouwen of renoveren.

Nadat voor deze dag oorspronkelijk een best-practice bezoek met een rondleiding door de productie was gepland, moest dit worden uitgesteld tot september 2020 vanwege de huidige regelgeving. Toch wilden we u de kans geven om meer te leren over klei als bouwmateriaal. Na een korte film waarin het onderwerp “bouwmaterialen van klei” werd geïntroduceerd, kregen de deelnemers de gelegenheid om hun vragen te stellen, die werden beantwoord door Ulrich Röhlen, marketing- en technisch manager bij Claytec.

Een Nederlandse samenvatting van het webinar zal zo snel mogelijk worden toegevoegd!

De actieve deelname en de overvloed aan vragen laten zien dat er een grote belangstelling is voor gezond bouwen en renoveren, en in dit geval vooral voor het bouwmateriaal klei. Daarom zullen we in de toekomst meer webinars aanbieden.

We hebben een opname gemaakt, zodat u op elk gewenst moment gemakkelijk bij de webinar kunt:

 

‘s-Hertogenbosch/ Venlo, 19 juni 2020

Stadskantoor Venlo is een voorbeeld gebouw op het gebied van een circulair  (Cradle to Cradle), groen en gezond bouwen, waar op voorhand een business case voor is gemaakt. Een business case die keek naar de Total Cost of Ownership (TCO) in plaats van de gebruikelijke terugverdientijden. Een pionierstap waarbij de gemeente Venlo samen werkte met BBN, Kraaijvanger, RoyalhaskoningDHV & C2C ExpoLAB om tot deze business case te komen.

Het stadskantoor is in 2016 in gebruik genomen, nu enkele jaren na de oplevering heeft de gemeente Venlo aan HEVO BV gevraagd om te onderzoeken of de business case ook dusdanig uitwerkte als vooraf was bedacht. Dit was voor deze partijen de eerste keer dat een business case als dusdanig werd opgesteld. Deze business case was niet perfect, maar wel een inspiratiebron en een goede eerste stap. Door deze business case en project te laten onderzoeken willen wij lessen hieruit trekken zodat in de toekomst elke keer een extra stap kan worden gezet op dit vlak.

HEVO geeft hierover aan: “Het is in de bouwsector ongebruikelijk dat er een uitgebreide evaluatie wordt gehouden. Hooguit gebeurt dit bij de afronding van de bouwfase. Een evaluatie waarbij de resultaten ui de exploitatiefase worden vergeleken met de voorspellingen in de ontwerpfase komt nog minder voor. Het is dan ook de prijzen dat het de gemeente Venlo met het project stadskantoor wel hier medewerking aan wilt geven. Dit is namelijk een enorm belangrijke bron om te kunnen leren en nieuwe projecten beter uit te kunnen voeren”.

Lessons learned:

 1. Maak een integrale business case, waarin alle relevante kostenelementen zijn opgenomen.
 2. Onderbouw de variabelen in de businesscase; Dit is nodig om achteraf de business case te kunnen verifiëren en controleren. Zorg ervoor dat je na een aantal jaren nog weet waar de gebruikte cijfers, de onderbouwing en redenatie waarom daarvan afgeweken is vandaan kwam, onafhankelijk van de betrokken personen. Denk hierbij aan de werkwijze van systems engineering. Zorg ervoor dat brongegevens en bronverwijzingen zijn opgenomen.
 3. De business case van stadskantoor Venlo (daterend van voor 2016) vergeleek een referentie gebouw met het stadskantoor Venlo op water en energie (1% van de werkgeverslasten). Inmiddels zijn we alweer stappen verder en kan restwaarde van materiaal, productiviteit en ziekteverzuim (95% van de werkgeverslasten) ook worden meegenomen. Stadskantoor Venlo heeft bij vele mensen de ogen geopend dat de business case rondom gezonde en productieve medewerkers (90% van de werkgeverslasten), nog interessanter is dan alleen kijken naar de terugverdien effecten van sturen op energiebesparing, onderhoud en restwaarde van materialen.
 4. Zorg ervoor dat er een integraal document management systeem wordt toegepast, zodat alle informatie uit de bouw en exploitatiefase achteraf toegankelijk is. Ondanks dat alle informatie digitaal voorhanden is, blijkt deze snel verloren te gaan.
 5. Laat de complexe kostenramingen en terugverdientijden controleren door een onafhankelijke partij voorafgaand aan besluitvorming.
 6. Wanneer vergelijkingen worden opgesteld tussen een duurzaam gebouw en een referentiegebouw dienen complete gebouw-energie-kostenmodellen toegepast te worden. Vergelijkingen op onderdelen / deelsystemen zijn namelijk niet zomaar bij elkaar op te tellen. Inmiddels zijn dit soort systemen beschikbaar in de markt.
 7. Bij het maken van MeerJaren OnderhoudsPlannen (MJOP’s) dient de totale (geplande) levensduur van het gebouw te worden opgenomen. Na aanbestedingen van het onderhoud dienen deze aangepast te worden zodat ze aansluiten bij de werkelijke verwachte kosten. Deze dienen in de begroting van de organisatie op jaarbasis opgenomen te worden.
 8. Monitor en publiceer je werkelijke energiegebruikZorg dat het gehele energiegebruik bemeterd is voor de specifieke gebruiksdoeleinden. Beoordeel regulier het energieverbruik ten opzichte van het voorspelde verbruik en onderzoek wat de reden van het verschil is met mogelijke verbeteringen. Stuur actief op de realisatie van het energiebesparingsadvies.
 9. Misschien wel de belangrijkste conclusie: zorg ervoor dat er iemand binnen de organisatie verantwoordelijk is voor het integraal beheer van informatie (datamanagement) en het leren van het gebruik. Iemand die makkelijk toegang heeft tot de (exploitatie) gegevens en aan de bel kan trekken als er afwijkingen geconstateerd worden. Dit kan ook nog eens een positief effect hebben op kostenbesparingen.

Voor het stadskantoor Venlo geldt dat de resultaten van de business case op hoofdlijnen klopte. Wanneer men echter keek naar afzonderlijke posten waren er her en der wat verschuivingen, sommige positief en sommige negatief, waardoor de totale som overeenkwam met de voorspellingen. Door dit achteraf te laten onderzoeken wordt de organisatie in staat gesteld om tijdig zaken op te pakken. En… een glazen bol waarin de toekomst te voorspellen is bestaat helaas niet, maar door elke keer de business case van circulaire en gezonde gebouwen een stapje verder te brengen, worden we in staat gesteld een business case te ontwikkelen die de besluitvorming met betrekking tot gezonde en circulaire gebouwen positief kan beïnvloeden.

Meer weten? Vraag C2C ExpoLAB via Michel Weijers of zijn collega’s of HEVO (Willem Adriaanssen) via www.HEVO.nl


Klik hier voor meer informatie op de website van HEVO b.v.

Klik hier voor meer informatie op de website van Healthy Building Network

 

Venlo, 10 juni 2020

Hout is een beproefd bouwmateriaal en beleeft al enkele jaren een herleving, maar de grote doorbraak in onze regio vindt nog steeds niet plaats – en ten onrechte, want hout wordt vandaag de dag beschouwd als een zeer modern, veelzijdig en vooral milieuvriendelijk materiaal en komt nog steeds voor een groot deel uit de binnenlandse productie.

Maar waarom bouwen we nu nog hetzelfde als 100 jaar geleden? Dat vraagt architect Andrew Waugh zich dagelijks af. Het bouwproces is inefficiënt; één derde van de taken wordt dubbel uitgevoerd, maar liefst 50% van de bouwmaterialen wordt weggegooid en van het totale bouwbudget gaat 10% naar fouten die tijdens het proces worden gemaakt. En dan hebben we het nog niet eens over de negatieve impact op het milieu.

De huidige situatie

De huidige woningbouw behoort internationaal tot de meest vervuilende sectoren. Maar liefst 9% van de totale Co2 uitstoot wordt geproduceerd tijdens de productie van beton. Dat is meer dan de luchtvaart (3%). Om een deel van ons stikstofprobleem op te lossen, zal de bouwindustrie mee moeten innoveren.

Houtbouw als oplossing

Het bouwen met hout (CLT/Kruislaaghout) zou het stikstofprobleem kunnen terugdringen, al dan niet verhelpen. Bomen nemen stikstof op en houden dit vast (ook na het kappen). Hierdoor worden onze huizen een Co2 opslag. De toegenomen vraag naar hout, bijvoorbeeld in de houtbouw, betekent dat er meer bomen moeten worden geplant. En meer bomen betekent meer CO2-opslag. Er ontstaat zo een vicieuze cirkel.

De vraag die dan opspeelt bij vele: hebben we dan wel genoeg bomen? Het antwoord is overduidelijk ja. Ten opzichte van beton, is er slechts de helft van het materiaal nodig voor houtbouw. Daarnaast vertelt Marco Vermeulen dat er in Nederland per jaar (in onbeschermde gebieden) nu 22.000 huizen ‘groeien’. In Finland groeit er zelfs iedere 14 seconden een nieuw huis. Ook Duitsland is goed gepositioneerd. Eén derde van het land is bos en heeft het grootste houtvolume van de hele EU. De productiebossen worden momenteel gebruikt voor laagwaardige producten, zoals pulp. Veel bossen zijn oude productiebossen, die het ecosysteem niet bevorderen en bijvoorbeeld bosbranden veroorzaken. Om te kunnen bouwen met hout, zullen meer bomen worden gepland. Het bouwen met hout zorgt daarom automatisch voor meer bossen.

Gezondheidsaspecten

Naast voordelen voor het milieu, heeft hout ook voordelen voor het klimaat in huis. Hout heeft namelijk een sterke isolatielerende werking (zie figuur 1). Daarnaast zorgt hout voor een stabielere luchtvochtigheid in huis.

Figuur 1. De isolerende werking van hout.

Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het materiaal een kalmerend effect heeft op mensen en hun welzijn verhoogt bij gebruik binnenshuis. Maar het heeft ook een positief effect op de prestaties en het herstel. Een ander voordeel van velen: Bepaalde houtsoorten hebben een antimicrobiële werking. Zo sterven bijvoorbeeld ziektekiemen die typisch zijn voor ziekenhuizen sneller af op grenen kernhout dan op kunststof oppervlakken.

Een nieuwe kijk is noodzakelijk

Ondanks alle voordelen, lopen de houtbouwers tegen één probleem aan. Het vergt sociale verandering om consumenten en bouwbedrijven te overtuigen van het bouwen met hout. Om het haalbaar te maken, moet er schaalvergroting plaatsvinden. Echter hebben traditionele bouwbedrijven nog veel (financiële) belangen in het oude systeem. Dit vertraagt de overgang naar de nieuwe standaard: houtbouw!

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op de aflevering ‘Houtbouwers’ van VPRO Tegenlicht. Mocht u meer informatie willen, kunt u deze documentaire bekijken via onderstaande link:

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/houtbouwers.html

Andere bronnen die gebruikt zijn, vindt u hier.

 

 

Venlo, 04 juni 2020

Hoe beïnvloedt de verhuizing naar een gezond gebouw de gezondheid van de mens?

Prof. Dr. Piet Eichholtz is in 2016 samen met Dr. Nils Kok Msc en Juan Palacios Msc een onderzoek gestart naar aanleiding van de verhuizing van medewerkers van Gemeente Venlo. Met het onderzoek ‘Moving to productivity’ wordt geanalyseerd hoe de veranderingen in de verschillende binnenklimaten bijdragen aan de daling van sick building syndroom symptomen. Hierbij wordt er gekeken naar de situatie nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden in vergelijking met de begintoestand voordat de medewerkers verhuisd zijn.

Bluehub heeft in samenwerking met C2C Expo LAB een factsheet gerealiseerd van dit onderzoek om een duidelijk beeld te geven wat een verhuizing naar een gezond gebouw met de medewerkers doet.

Het onderzoek van het team van Piet Eichholtz is verricht aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • Luchtkwaliteit
 • Temperatuur
 • Geluid
 • Licht

Voor de verhuizing, in de zomer van 2016, heeft er een 0-meting plaatsgevonden waarbij de medewerkers van Gemeente Venlo op basis van de onderwerpen luchtkwaliteit, temperatuur, geluid en licht in hun kantoor een cijfer konden geven tussen 1 (zeer ontevreden) en 7 (zeer tevreden). Ook werd er gevraagd of de medewerkers last hadden van bepaalde ziektesymptomen die typerend zijn voor het sick building syndrome. Nadat een gedeelte van de medewerkers van Gemeente Venlo zijn verhuisd heeft ditzelfde onderzoek plaatsgevonden in de winter van 2016/2017, in de zomer van 2017 en in de zomer van 2018. Deze onderzoeken vonden toen plaats bij de medewerkers die verhuisd zijn naar het nieuwe Stadskantoor en bij de medewerkers die niet verhuisd zijn. Nadat de onderzoeken afgerond waren is er onderzocht of er een verband is tussen de tevredenheid van de medewerkers over hun kantoor en het verminderen van sick building gerelateerde klachten. En hier bleek een verband zichtbaar te zijn.

Uit het onderzoek kan onder andere geconcludeerd worden dat de luchtkwaliteit de belangrijkste factor is bij het voorkomen van sick building syndroom symptomen. Symptomen van het sick building syndroom zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, keelpijn, droge ogen, concentratieproblemen, duizeligheid en een droge huid. Bij aanwezigheid van een slechte luchtkwaliteit neemt de kans op een sick building syndroom met 10 procentpunt toe. Daarnaast is geconcludeerd dat de verhuizing naar een gezond gebouw zorgt voor 42% minder sick building gerelateerde klachten.

Naast luchtkwaliteit zijn de medewerkers ook meer tevreden over de temperatuur en het licht in het kantoor. Het geluid is volgens de medewerkers hetzelfde gebleven. Dit is niet beter geworden, maar ook niet slechter. Een opvallende uitkomst, vindt Prof. Dr. Piet Eichholtz aangezien er in het nieuwe stadskantoor gebruik wordt gemaakt van veel open ruimtes, terwijl de medewerkers voorheen een eigen kantoor hadden dat ze met 1 à 2 personen deelden.

Op dit moment is er onderzoek gedaan via het invullen van vragenlijsten, maar in de nabije toekomst zullen de eerder genoemde onderwerpen ook nog onderzocht worden door middel van apparatensensoring. Maar op basis van de resultaten van het onderzoek dat onder andere is uitgevoerd door Prof. Dr. Piet Eichholtz is er een hypothese opgesteld:

Werknemers die werkzaam zijn in een gezond gebouw, zijn productiever en zullen minder ziektedagen opnemen vanwege sick building syndroom gerelateerde klachten. Verwacht wordt dat naar aanleiding van het onderzoek, het ziekteverzuim, gerelateerd aan sick building syndroom klachten, zal dalen met 1%. De gemeente Venlo betaalt jaarlijks €40.000.000 aan personeelskosten. Dat betekent dat wanneer het ziekteverzuim met 1% daalt, dit gelijk staat aan een productiviteitswinst van €400.000 per jaar.

Kijkend naar deze hypothese, is het voor bedrijven, los van de gezondheid voor haar medewerkers, ook financieel gezien erg voordelig om haar medewerkers te vestigen in een gezond gebouw.

Natuurlijk is het niet altijd mogelijk om direct over te gaan op een gezond gebouw. Het bouwen van een nieuw pand of een verhuizing gaat gepaard met een investering, die helaas niet altijd mogelijk is. Daarom willen we graag enkele tips delen om een gebouw healthy te maken.

1. (Natuurlijk) ventilatiesysteem
Een natuurlijk ventilatiesysteem zorgt ervoor dat er voldoende frisse lucht binnenkomt, waardoor de binnenlucht in beweging blijft.
2. Luchtbevochtiging
Verschillende sick building gerelateerde klachten hebben te maken met droge lucht. Door de lucht te bevochtigen zullen de klachten verdwijnen waardoor de medewerkers productiever worden.
3. Natuurlijke / onbewerkte producten
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van natuurlijke en/of onbewerkte producten, dan zullen er minder toxische stoffen zich door de ruimte verspreiden die vervolgens door de medewerkers worden ingeademd.
4. Mogelijkheid tot het openen van ramen
Medewerkers vinden het erg prettig wanneer ze zelf de controle hebben of ze een raam open kunnen zetten.

Download hier de factsheet.

 

 

 

 

 

Venlo, 19 mei 2020

Healthy Building Network Enquête – Helpt u mee?

Wilt u meedenken over de toekomst van gezond en circulair bouwen en hoe daarbij een rol voor uw bedrijf is weggelegd?

Door het invullen van onderstaande enquête helpt u ons om meer inzicht te krijgen in de huidige situatie omtrent gezond bouwen. Op die manier kunnen we jullie beter informeren over de marktkansen en inzicht krijgen in voorbeelden die we graag breed onder de aandacht willen brengen in ons netwerk.

Meedenken kan via onderstaande link:

https://www.survio.com/survey/d/P0F8S3L7N9T9F4V4J 

Alvast bedankt!

Eva Starmans, C2C ExpoLAB

 

Foto: Pixabay via Pexels

 

Venlo/ Viersen, 13 mei 2020

Innovatie in de bouw – vandaag klaar zijn voor de uitdaging van morgen

Innovatie brengt economische vooruitgang en ontwikkeling met zich mee. Echter ontstaat er in tijden van crisis, zoals nu met de corona crisis, discussie over de rol van innovatie in het financieel overleven. Een crisis biedt kansen om veranderingen te realiseren, met als resultaat een veerkrachtigere economie/bedrijf. Innovatie kan een crisissituatie omzetten naar een kans.

Innovatieprofessor Clayton Christensen van de Harvard Business School zegt dat een economische een positief effect heeft op innovatie. In tijden van schaarste, mag er geen geld verspilt worden. Bedrijven worden ‘gedwongen’ om snel en goedkoop te innoveren, wat zorgt voor hogere slagingskans. Men durft op deze momenten de wijze van werken (en zelfs leven) fundamenteel te herzien. Het dwingt ondernemers te kijken naar de lange termijn in plaats van de korte termijn, hoewel dit niet voor de hand ligt (Cools, Deprez, De Zutter, Van Rossem, & Buelens, 2009).

Innovaties worden ingedeeld in technologische en niet-technologische innovaties. De technologische innovaties bestaan uit product- of procesinnovaties. Maar minstens zo belangrijk zijn de niet-technologische innovaties zoals nieuwe markten aanboren of sociale innovatie. Deze laatstgenoemde heeft vaak invloed op de haalbaarheid van een technologische innovatie. Binnen het Healthy Building Network slaan we een brug tussen technologische en niet-technologische innovaties in de bouwsector.

Ook in de bouwsector is innovatie noodzakelijk om grote maatschappelijke uitdagingen te verhelpen. Zoals de schaarste van bouwmaterialen, het gebruik van fossiele energie en de verstedelijking. Daarnaast is gezondheid nu belangrijker dan ooit.

De bouwsector is divers en wordt gekenmerkt door de uiteenlopende projecten, van grootschalige tot kleinschalige activiteiten. De samenhang, complexiteit en diversiteit van componenten zorgen voor een complex innovatiesysteem. Samenwerking tussen verschillende partijen is noodzakelijk om tot een succesvolle innovatie te komen.

Vaak wordt er samengewerkt tussen private en maatschappelijke partijen (zoals gemeenten). Echter hebben zij beide andere belangen, wat kan botsen. Het delen van kennis zou maatschappelijke vraagstukken kunnen beantwoorden, maar het zou een negatief effect kunnen hebben op de concurrentiepositie van marktpartijen. Ook kunnen het korte- en lange termijn perspectief van de partijen botsen. Een succesvolle innovatie hangt dus ook samen met een duurzame en structurele samenwerking, waarin belangen samen komen (Arnoldussen, Groot, Halman, & Van Zwet, 2017).

Het Healthy Building Network brengt internationale samenwerking op gang, met als resultaat succesvolle (sociale) innovaties. Door samen met u te innoveren willen we de bouwsector meer veerkracht geven. Bent u al klaar voor de uitdaging voor morgen?

Mocht u op zoek zijn naar meer informatie over gezond bouwen of innovatie, of bent u op zoek naar samenwerkingspartners? Neem dan contact met ons op via: [email protected] of reageer op dit bericht.

Bronnen

Foto: studiogstock via Freepik

 

Viersen, 12 mei 2020

Healthy Homeoffice – Zo ziet gezond thuiswerken er uit!

Steeds meer mensen werken vanuit huis, geheel of gedeeltelijk, zolang hun baan het toelaat. Maar is gezond werk ook mogelijk vanuit huis?

Onze collega Anastasia Araktsidou heeft zich over deze kwestie gebogen en twee blogs over dit onderwerp geschreven. Haar belangrijkste inzicht: Zonder een gezond binnenklimaat, geen gezond thuiskantoor! Zorg er dus bijvoorbeeld voor dat u regelmatig en correct ventileert! De volgende grafiek toont u kort en bondig hoe u dit moet doen.


Daarnaast is ook de juiste inrichting van uw thuiskantoor en uw psychologisch welzijn van groot belang. Wil je hier meer over weten?

Lees hier verder:

Healthy Homeoffice 1 – Hoe maak je thuis een gezonde werkplek?

Healthy Homeoffice 2 – Gezond en productief in het thuiskantoor

 

 

Venlo/ Viersen, 22 april 2020

Inzicht in actuele wetenschappelijke onderzoeksresultaten

Onderzoek van Harvard laat zien dat er een verband is tussen een vervuilde lucht en een hoger sterftecijfer. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die leven in een verontreinigd gebied, een verhoogd risico hebben om te sterven aan het coronavirus. Vervuilde lucht zorgt voor een verhoogd risico op chronische luchtweg- en hartproblemen en dit is, samen met het coronavirus, een dodelijke combinatie. Zelfs een lichte stijging (1μg/m3 PM2,5) in de concentratie fijnstof in de lucht zorgt voor 15% meer doden[1].

Virussen kunnen zich goed verspreiden via deeltjes en zijn daarom van nature aanwezig in fijnstof. Of ze zich op grote schaal kunnen verspreiden, hangt af van de omgevingscondities. Echter heeft het coronavirus niet de eigenschappen om via fijnstof actief te blijven en dus besmettelijk te zijn[2].

Om in de toekomst het corona-sterftecijfer de kop in te drukken, zullen er maatregelen genomen moeten worden op het gebied van luchtkwaliteit. De lockdown in vele Europese landen zorgt nu al voor minder uitstoot van schadelijke stoffen, zoals kooldioxide en stikstofdioxide[3].

De huidige lockdown zorgt ervoor dat men veel meer tijd binnenshuis doorbrengen. In een normale situatie is dit al 80-90% van de tijd. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de luchtkwaliteit binnenshuis tot wel zeven keer slechter is dan buiten, met alle gevolgen van dien[4]. Niet alleen het risico op luchtweg- en hartproblemen stijgt, ook je cognitieve brein raakt beschadigd. Dit kan leiden tot (o.a.) depressie, stemmingswisselingen en op lange termijn dementie[5].

CO2 is de belangrijkste factor om de kwaliteit van de binnen lucht te meten. Dit hangt af van het aantal personen in de ruimte en de ventilatie[6]. Ventilatie zorgt voor een lage concentratie vervuiling in de ruimte. Regelmatige en correcte ventilatie is daarom van essentieel belang, ook wanneer het gebouw niet uitgerust is met een ventilatiesysteem. Vooralsnog is het zeer onwaarschijnlijk dat het coronavirus zich verspreid via ventilatiesystemen omdat deze niet via de lucht, maar via druppels worden getransporteerd. Deze zijn te groot om in de lucht te blijven hangen en belanden op de grond of andere oppervlakten[7].

Kortom, luchtvervuiling speelt zowel binnen- als buitenshuis een grote rol op dit moment. Om het aantal coronadoden te beperken, zal de luchtkwaliteit blijvend moeten verbeteren. Ook binnenshuis zal de lucht verbeterd moeten worden om chronische luchtweg- en hartziekten én cognitieve problemen te voorkomen. Omdat luchtkwaliteit onderdeel is van een Healthy Building, vinden wij het belangrijk om deze informatie te delen met ons netwerk. Volgende week zullen we dieper ingaan op het verbeteren van de indoor luchtkwaliteit.

Meer weten over het effect van luchtvervuiling? Bekijk dan onderstaande video!

https://mru.org/courses/everyday-economics/hidden-cost-pollution 

Foto: Tridsanu Thopet, Shutterstock.


Bron:

[1] The Guardian (2020): Air pollution linked to far higher Covid-19 death rates, study findshttps://www.theguardian.com/environment/2020/apr/07/air-pollution-linked-to-far-higher-covid-19-death-rates-study-finds, [20.04.2020]

[2] Umwelt Bundesamt (2020): Coronavirus: Bedeutung der Luftverschmutzung, https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/besondere-belastungssituationen/coronavirus-bedeutung-der-luftverschmutzung [17.04.2020]

[3] Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (2020): Afname luchtvervuiling boven Europa, https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/afname-luchtvervuiling-boven-europa [20.04.2020]

[4] Eicholtz, P., Kok, N., Palacios, J. (2019): Moving to Productivity: The Benefits of Healthy Buildings, http://maastrichtrealestate.com/upload/researches/EKP-Complete.pdf [17.04.2020]

[5] Palacios, J. (2019): Inside Buildings: Environment, Health and Performance, https://healthybuildingnetwork.com/dr-juan-francisco-palacios-verteidigt-seine-dissertation-zur-auswirkung-von-gebaeuden-auf-menschen/ [17.04.2020]

[6] Palacios, J. (2019): Inside Buildings: Environment, Health and Performance, https://healthybuildingnetwork.com/dr-juan-francisco-palacios-verteidigt-seine-dissertation-zur-auswirkung-von-gebaeuden-auf-menschen/ [17.04.2020]

[7] Magdans, F. (2020): Raumlufttechnische Anlagen in Corona-Zeiten. Die Konzentration an Viren reduzieren, https://www.vdi.de/news/detail/die-keimkonzentration-reduzieren [20.04.2020]

 

 

Venlo, 15 april 2020

Visie van het Healthy Building Network

Het Healthy Building Network stimuleert innovatie rondom het thema gezonde gebouwen in de Euregio Rijn-Maas Noord. Maar hebben architecten, bouwers, producenten, gebruikers en opdrachtgevers van gebouwen wel oren naar gezond bouwen in tijden van de coronacrisis? Wij willen graag onze visie geven op de huidige situatie en een doorkijk bieden voor de langere termijn.

Voor sommige mensen hebben gezonde gebouwen een associatie met luxe. En nu we terug moeten naar de basis en bedrijven in een modus van economisch overleven terechtgekomen zijn, is de vraag of we ons deze luxe kunnen veroorloven. Wij, van Healthy Building Network, snappen deze zorgen heel goed. Maar is een gezond gebouw een luxe? Is het een luxe om als organisatie, als bedrijf, in deze tijd innovatie te omarmen?

KORTE EN LANGE TERMIJN

De meningen verschillen. Sommige organisaties hebben alleen oog voor de korte termijn. Economisch overleven. Andere bedrijven hebben deze zorgen ook, maar ze beseffen dat er een tijd komt na de crisis. En dat innovatie op dit moment hen juist een sterkere uitgangspositie bezorgt voor straks.

Daarom hebben wij als Healthy Building Network besloten om te blijven inspireren. Om duidelijk te maken waarom gezonde gebouwen juist nu belangrijk zijn. Onderzoek te blijven doen naar de relatie tussen het klimaat in gebouwen en gezondheid van de mensen die er leven en werken.

FINANCIEN

We blijven de business case van gezonde gebouwen delen. Zodat het makkelijker wordt voor opdrachtgevers om te beslissen voor een gezonde gebouw. Zodat architecten en bouwers materialen en technologieën ontdekken om gezonde gebouwen mee te realiseren. Zodat ondernemers kunnen blijven innoveren. En zodat het publiek steeds beter begrijpt waar het allemaal om draait.

Gezondheid.

En economisch overleven.

Deze twee kunnen goed samen gaan dankzij de gunstige financiële business case van een gezond gebouw.

LUCHTVERVUILING BINNENSHUIS

In een recent artikel van The Guardian, dat in zijn geheel is terug te vinden op onze website, wordt duidelijk dat Harvard een wetenschappelijk verband vaststelt tussen luchtvervuiling en sterfte aan COVID-19. “Vuile lucht verhoogt het risico van longproblemen die fataal kunnen zijn voor Corona-patiënten.” Verzwakte longen maken ons kwetsbaar.

En als we dan bedenken dat de binnenluchtkwaliteit vaak tot zeven keer slechter is dan buiten, dan wordt een gezond gebouw nog relevanter. Piet Eichholtz, professor aan de Universiteit van Maastricht, zegt hierover: “De Corona-crisis laat zien dat thuiswerken en productiviteit prima samen kunnen gaan. Maar dan moet je wel in een gezond huis wonen.”

MILIEUPROBLEMATIEK

Vooraanstaande ecologen voorspellen al jaren dat er virusuitbraken zullen ontstaan te wijten aan onze destructieve activiteiten, zoals oerwoudkap en monocultuur landbouw. Er bestaan veel virussen die alleen bij een bepaalde diersoort voorkomen. Zodra deze dieren uitsterven, zoekt het virus een nieuwe gastheer. En dat is nu de mens.

Daarom is nu de tijd voor een transitie naar economische oplossingen met respect voor de natuur, het milieu. Desiree Driesenaar, Blue Economy Expert, zegt hierover: “Gelukkig beseffen steeds meer mensen en bedrijven dat de transitie naar samenhang tussen economie en ecologie nu echt serieus begonnen is.”

INSPIRATIE, BEGELEIDING EN ADVIES

De partners en de vele meedenkers en meedoeners in het Healthy Building Network gaan daarom gestaag door op het pad van gezonde gebouwen. Heinz-Wilhelm Stefes, Projektleiter Wirtschaftsförderung Kreis Viersen, zegt: “Wij gebruiken de huidige situatie om meer tijd te besteden aan het ontwikkelen van content die de basis vormt voor duurzame groei.”

“In onze projecten bouwen we aan een circulair en gezond morgen”, aldus Eva Starmans, adviseur bij het C2C ExpoLAB. “Daarbij staat gezondheid altijd centraal. Met Healthy Building Network zetten we een volgende stap in het concreet en tastbaar maken van gezondheid, productiviteit en verlaging ziekteverzuim in gebouwen.”

Anna Hüben, Wirtschaftsförderung Mönchengladbach zegt: “Natuurlijk is de situatie een grote uitdaging voor ons allemaal. Maar het biedt ook de ruimte om de zaken te heroverwegen en de innovatie voor het post-Corona-tijdperk te stimuleren.”

“Deze buitengewone tijd laat ons zien dat niets voorspelbaar is”, voegt Anna Appenzeller, Wirtschaftsförderung Krefeld daaraan toe. “Maar het herinnert ons er ook aan dat gezondheid het grootste goed is dat behouden moet blijven. Daarom kan de crisis ook een stimulans zijn voor bedrijven om nu de kansen en voordelen van een gezond gebouw te erkennen. En zo een ​​gezondere werkomgeving voor hun werknemers te creëren.”

DE TOEKOMST IS EEN GEZOND GEBOUW

Volgens Sanne Minten van Bluehub is en blijft innovatie een aanjager van succes op de langere termijn. Zowel in Nederland als Duitsland zijn er voorbeelden te over van organisaties, bedrijven die tijdens een crisis innoveerden en daardoor juist sterker uit deze crisis tevoorschijn kwamen. Het vergt een lange termijnvisie van het management en sterk leiderschap. Maar daarmee kan een organisatie juist in deze periode de basis leggen voor toekomstig succes. Het Healthy Building Network ondersteunt deze missie graag. Voor gezondheid en economisch overleven.

Foto: Gino Crescoli, Pixabay.

Venlo, 24 maart 2020

De organisatie REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning) heeft samen  met een internationaal team van experts een handleiding opgesteld die antwoord geeft op uw vragen omtrent het Coronavirus en luchtkwaliteit. Het onderzoek is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over het virus en informatie vanuit eerdere virussen. Dagelijkst wordt het onderzoek aangevuld met nieuwe informatie.

De aanbevelingen voor het gebruik en het beheer van ventilatie- en klimaatsystemen:

 1. Ventileer meer dan anders

De toevoer van buitenlucht zorgt ervoor dat ziektekiemen verdwijnen, daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk te ventileren. Ook is het belangrijk om personen zo veel mogelijk over de ruimte(s) te verdelen.

 1. Extra luchtbevochtiging heeft geen effect

Het COVID-19 virus wordt pas ingetoomd bij een temperatuur boven de 30 graden Celsius en een luchtvochtigheid van 80 procent. REHVA beveelt daarom niet aan om het klimaatsysteem daarop aan te passen.

 1. Maak veilig gebruik van warmteterugwinning

Inkomende luchtstromen kunnen bij systemen voor warmteterugwinning worden geïnfecteerd door uitgaande luchtstromen, mits je een HAVC-systeem hebt met een twincoil-unit of een ander systeem die garandeert om deze stromen gescheiden te houden. Het REHVA raadt aan om warmtewielen uit te schakelen.

 1. Schakel centrale luchtrecirculatie uit

Recirculatie zorgt voor het verspreiden van virusdeeltjes in luchtafvoerkanalen. Het advies luidt dan ook om centrale luchtcirculatie te voorkomen.

 1. Vermijd ook decentrale luchtrecirculatie

Ook decentrale afgiftesystemen maken gebruik van luchtrecirculatie. De filters waarmee de ventilatieconvectoren zijn uitgerust, zijn vaak niet in staat om de virusdeeltjes eruit te filteren.

 1. Reinigen ventilatiekanalen helpt niet

Virussen die vastzitten aan kleine deeltjes, zullen zich niet gemakkelijk afzetten in ventilatiekanalen.

 1. Vervang buitenluchtfilters niet eerder dan normaal

Fijne buitenluchtfilters bieden redelijke bescherming tegen de besmette buitenlust. Het REHVA adviseert een normale onderhoudsprocedure.

 1. Luchtreinigers kunnen helpen

Ruimteluchtreinigers kunnen, mits ze een HEPA-filter hebben, hetzelfde effect hebben als ventilatie.

 1. Spoel het toilet door met gesloten deksel

Druppels of druppelresten kunnen in de lucht vrijkomen uit pluimen, waardoor het aanbevolen wordt om de deksel te sluiten bij het doorspoelen.

Houdt u alstublieft het advies van RIVM aan als richtlijn. Deze aanbevelingenzijn extra voorzorgsmaatregelen die u zou kunnen treffen. Meer informatie over REHVA of dit onderzoek vindt u via deze link: https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance