Venlo/ Viersen, 13 mei 2020

Innovatie in de bouw – vandaag klaar zijn voor de uitdaging van morgen

Innovatie brengt economische vooruitgang en ontwikkeling met zich mee. Echter ontstaat er in tijden van crisis, zoals nu met de corona crisis, discussie over de rol van innovatie in het financieel overleven. Een crisis biedt kansen om veranderingen te realiseren, met als resultaat een veerkrachtigere economie/bedrijf. Innovatie kan een crisissituatie omzetten naar een kans.

Innovatieprofessor Clayton Christensen van de Harvard Business School zegt dat een economische een positief effect heeft op innovatie. In tijden van schaarste, mag er geen geld verspilt worden. Bedrijven worden ‘gedwongen’ om snel en goedkoop te innoveren, wat zorgt voor hogere slagingskans. Men durft op deze momenten de wijze van werken (en zelfs leven) fundamenteel te herzien. Het dwingt ondernemers te kijken naar de lange termijn in plaats van de korte termijn, hoewel dit niet voor de hand ligt (Cools, Deprez, De Zutter, Van Rossem, & Buelens, 2009).

Innovaties worden ingedeeld in technologische en niet-technologische innovaties. De technologische innovaties bestaan uit product- of procesinnovaties. Maar minstens zo belangrijk zijn de niet-technologische innovaties zoals nieuwe markten aanboren of sociale innovatie. Deze laatstgenoemde heeft vaak invloed op de haalbaarheid van een technologische innovatie. Binnen het Healthy Building Network slaan we een brug tussen technologische en niet-technologische innovaties in de bouwsector.

Ook in de bouwsector is innovatie noodzakelijk om grote maatschappelijke uitdagingen te verhelpen. Zoals de schaarste van bouwmaterialen, het gebruik van fossiele energie en de verstedelijking. Daarnaast is gezondheid nu belangrijker dan ooit.

De bouwsector is divers en wordt gekenmerkt door de uiteenlopende projecten, van grootschalige tot kleinschalige activiteiten. De samenhang, complexiteit en diversiteit van componenten zorgen voor een complex innovatiesysteem. Samenwerking tussen verschillende partijen is noodzakelijk om tot een succesvolle innovatie te komen.

Vaak wordt er samengewerkt tussen private en maatschappelijke partijen (zoals gemeenten). Echter hebben zij beide andere belangen, wat kan botsen. Het delen van kennis zou maatschappelijke vraagstukken kunnen beantwoorden, maar het zou een negatief effect kunnen hebben op de concurrentiepositie van marktpartijen. Ook kunnen het korte- en lange termijn perspectief van de partijen botsen. Een succesvolle innovatie hangt dus ook samen met een duurzame en structurele samenwerking, waarin belangen samen komen (Arnoldussen, Groot, Halman, & Van Zwet, 2017).

Het Healthy Building Network brengt internationale samenwerking op gang, met als resultaat succesvolle (sociale) innovaties. Door samen met u te innoveren willen we de bouwsector meer veerkracht geven. Bent u al klaar voor de uitdaging voor morgen?

Mocht u op zoek zijn naar meer informatie over gezond bouwen of innovatie, of bent u op zoek naar samenwerkingspartners? Neem dan contact met ons op via: [email protected] of reageer op dit bericht.

Bronnen

Foto: studiogstock via Freepik

 

Viersen, 12 mei 2020

Healthy Homeoffice – Zo ziet gezond thuiswerken er uit!

Steeds meer mensen werken vanuit huis, geheel of gedeeltelijk, zolang hun baan het toelaat. Maar is gezond werk ook mogelijk vanuit huis?

Onze collega Anastasia Araktsidou heeft zich over deze kwestie gebogen en twee blogs over dit onderwerp geschreven. Haar belangrijkste inzicht: Zonder een gezond binnenklimaat, geen gezond thuiskantoor! Zorg er dus bijvoorbeeld voor dat u regelmatig en correct ventileert! De volgende grafiek toont u kort en bondig hoe u dit moet doen.


Daarnaast is ook de juiste inrichting van uw thuiskantoor en uw psychologisch welzijn van groot belang. Wil je hier meer over weten?

Lees hier verder:

Healthy Homeoffice 1 – Hoe maak je thuis een gezonde werkplek?

Healthy Homeoffice 2 – Gezond en productief in het thuiskantoor

 

 

Venlo/ Viersen, 22 april 2020

Inzicht in actuele wetenschappelijke onderzoeksresultaten

Onderzoek van Harvard laat zien dat er een verband is tussen een vervuilde lucht en een hoger sterftecijfer. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die leven in een verontreinigd gebied, een verhoogd risico hebben om te sterven aan het coronavirus. Vervuilde lucht zorgt voor een verhoogd risico op chronische luchtweg- en hartproblemen en dit is, samen met het coronavirus, een dodelijke combinatie. Zelfs een lichte stijging (1μg/m3 PM2,5) in de concentratie fijnstof in de lucht zorgt voor 15% meer doden[1].

Virussen kunnen zich goed verspreiden via deeltjes en zijn daarom van nature aanwezig in fijnstof. Of ze zich op grote schaal kunnen verspreiden, hangt af van de omgevingscondities. Echter heeft het coronavirus niet de eigenschappen om via fijnstof actief te blijven en dus besmettelijk te zijn[2].

Om in de toekomst het corona-sterftecijfer de kop in te drukken, zullen er maatregelen genomen moeten worden op het gebied van luchtkwaliteit. De lockdown in vele Europese landen zorgt nu al voor minder uitstoot van schadelijke stoffen, zoals kooldioxide en stikstofdioxide[3].

De huidige lockdown zorgt ervoor dat men veel meer tijd binnenshuis doorbrengen. In een normale situatie is dit al 80-90% van de tijd. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de luchtkwaliteit binnenshuis tot wel zeven keer slechter is dan buiten, met alle gevolgen van dien[4]. Niet alleen het risico op luchtweg- en hartproblemen stijgt, ook je cognitieve brein raakt beschadigd. Dit kan leiden tot (o.a.) depressie, stemmingswisselingen en op lange termijn dementie[5].

CO2 is de belangrijkste factor om de kwaliteit van de binnen lucht te meten. Dit hangt af van het aantal personen in de ruimte en de ventilatie[6]. Ventilatie zorgt voor een lage concentratie vervuiling in de ruimte. Regelmatige en correcte ventilatie is daarom van essentieel belang, ook wanneer het gebouw niet uitgerust is met een ventilatiesysteem. Vooralsnog is het zeer onwaarschijnlijk dat het coronavirus zich verspreid via ventilatiesystemen omdat deze niet via de lucht, maar via druppels worden getransporteerd. Deze zijn te groot om in de lucht te blijven hangen en belanden op de grond of andere oppervlakten[7].

Kortom, luchtvervuiling speelt zowel binnen- als buitenshuis een grote rol op dit moment. Om het aantal coronadoden te beperken, zal de luchtkwaliteit blijvend moeten verbeteren. Ook binnenshuis zal de lucht verbeterd moeten worden om chronische luchtweg- en hartziekten én cognitieve problemen te voorkomen. Omdat luchtkwaliteit onderdeel is van een Healthy Building, vinden wij het belangrijk om deze informatie te delen met ons netwerk. Volgende week zullen we dieper ingaan op het verbeteren van de indoor luchtkwaliteit.

Meer weten over het effect van luchtvervuiling? Bekijk dan onderstaande video!

https://mru.org/courses/everyday-economics/hidden-cost-pollution 

Foto: Tridsanu Thopet, Shutterstock.


Bron:

[1] The Guardian (2020): Air pollution linked to far higher Covid-19 death rates, study findshttps://www.theguardian.com/environment/2020/apr/07/air-pollution-linked-to-far-higher-covid-19-death-rates-study-finds, [20.04.2020]

[2] Umwelt Bundesamt (2020): Coronavirus: Bedeutung der Luftverschmutzung, https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/besondere-belastungssituationen/coronavirus-bedeutung-der-luftverschmutzung [17.04.2020]

[3] Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (2020): Afname luchtvervuiling boven Europa, https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/afname-luchtvervuiling-boven-europa [20.04.2020]

[4] Eicholtz, P., Kok, N., Palacios, J. (2019): Moving to Productivity: The Benefits of Healthy Buildings, http://maastrichtrealestate.com/upload/researches/EKP-Complete.pdf [17.04.2020]

[5] Palacios, J. (2019): Inside Buildings: Environment, Health and Performance, https://healthybuildingnetwork.com/dr-juan-francisco-palacios-verteidigt-seine-dissertation-zur-auswirkung-von-gebaeuden-auf-menschen/ [17.04.2020]

[6] Palacios, J. (2019): Inside Buildings: Environment, Health and Performance, https://healthybuildingnetwork.com/dr-juan-francisco-palacios-verteidigt-seine-dissertation-zur-auswirkung-von-gebaeuden-auf-menschen/ [17.04.2020]

[7] Magdans, F. (2020): Raumlufttechnische Anlagen in Corona-Zeiten. Die Konzentration an Viren reduzieren, https://www.vdi.de/news/detail/die-keimkonzentration-reduzieren [20.04.2020]

 

 

Venlo, 15 april 2020

Visie van het Healthy Building Network

Het Healthy Building Network stimuleert innovatie rondom het thema gezonde gebouwen in de Euregio Rijn-Maas Noord. Maar hebben architecten, bouwers, producenten, gebruikers en opdrachtgevers van gebouwen wel oren naar gezond bouwen in tijden van de coronacrisis? Wij willen graag onze visie geven op de huidige situatie en een doorkijk bieden voor de langere termijn.

Voor sommige mensen hebben gezonde gebouwen een associatie met luxe. En nu we terug moeten naar de basis en bedrijven in een modus van economisch overleven terechtgekomen zijn, is de vraag of we ons deze luxe kunnen veroorloven. Wij, van Healthy Building Network, snappen deze zorgen heel goed. Maar is een gezond gebouw een luxe? Is het een luxe om als organisatie, als bedrijf, in deze tijd innovatie te omarmen?

KORTE EN LANGE TERMIJN

De meningen verschillen. Sommige organisaties hebben alleen oog voor de korte termijn. Economisch overleven. Andere bedrijven hebben deze zorgen ook, maar ze beseffen dat er een tijd komt na de crisis. En dat innovatie op dit moment hen juist een sterkere uitgangspositie bezorgt voor straks.

Daarom hebben wij als Healthy Building Network besloten om te blijven inspireren. Om duidelijk te maken waarom gezonde gebouwen juist nu belangrijk zijn. Onderzoek te blijven doen naar de relatie tussen het klimaat in gebouwen en gezondheid van de mensen die er leven en werken.

FINANCIEN

We blijven de business case van gezonde gebouwen delen. Zodat het makkelijker wordt voor opdrachtgevers om te beslissen voor een gezonde gebouw. Zodat architecten en bouwers materialen en technologieën ontdekken om gezonde gebouwen mee te realiseren. Zodat ondernemers kunnen blijven innoveren. En zodat het publiek steeds beter begrijpt waar het allemaal om draait.

Gezondheid.

En economisch overleven.

Deze twee kunnen goed samen gaan dankzij de gunstige financiële business case van een gezond gebouw.

LUCHTVERVUILING BINNENSHUIS

In een recent artikel van The Guardian, dat in zijn geheel is terug te vinden op onze website, wordt duidelijk dat Harvard een wetenschappelijk verband vaststelt tussen luchtvervuiling en sterfte aan COVID-19. “Vuile lucht verhoogt het risico van longproblemen die fataal kunnen zijn voor Corona-patiënten.” Verzwakte longen maken ons kwetsbaar.

En als we dan bedenken dat de binnenluchtkwaliteit vaak tot zeven keer slechter is dan buiten, dan wordt een gezond gebouw nog relevanter. Piet Eichholtz, professor aan de Universiteit van Maastricht, zegt hierover: “De Corona-crisis laat zien dat thuiswerken en productiviteit prima samen kunnen gaan. Maar dan moet je wel in een gezond huis wonen.”

MILIEUPROBLEMATIEK

Vooraanstaande ecologen voorspellen al jaren dat er virusuitbraken zullen ontstaan te wijten aan onze destructieve activiteiten, zoals oerwoudkap en monocultuur landbouw. Er bestaan veel virussen die alleen bij een bepaalde diersoort voorkomen. Zodra deze dieren uitsterven, zoekt het virus een nieuwe gastheer. En dat is nu de mens.

Daarom is nu de tijd voor een transitie naar economische oplossingen met respect voor de natuur, het milieu. Desiree Driesenaar, Blue Economy Expert, zegt hierover: “Gelukkig beseffen steeds meer mensen en bedrijven dat de transitie naar samenhang tussen economie en ecologie nu echt serieus begonnen is.”

INSPIRATIE, BEGELEIDING EN ADVIES

De partners en de vele meedenkers en meedoeners in het Healthy Building Network gaan daarom gestaag door op het pad van gezonde gebouwen. Heinz-Wilhelm Stefes, Projektleiter Wirtschaftsförderung Kreis Viersen, zegt: “Wij gebruiken de huidige situatie om meer tijd te besteden aan het ontwikkelen van content die de basis vormt voor duurzame groei.”

“In onze projecten bouwen we aan een circulair en gezond morgen”, aldus Eva Starmans, adviseur bij het C2C ExpoLAB. “Daarbij staat gezondheid altijd centraal. Met Healthy Building Network zetten we een volgende stap in het concreet en tastbaar maken van gezondheid, productiviteit en verlaging ziekteverzuim in gebouwen.”

Anna Hüben, Wirtschaftsförderung Mönchengladbach zegt: “Natuurlijk is de situatie een grote uitdaging voor ons allemaal. Maar het biedt ook de ruimte om de zaken te heroverwegen en de innovatie voor het post-Corona-tijdperk te stimuleren.”

“Deze buitengewone tijd laat ons zien dat niets voorspelbaar is”, voegt Anna Appenzeller, Wirtschaftsförderung Krefeld daaraan toe. “Maar het herinnert ons er ook aan dat gezondheid het grootste goed is dat behouden moet blijven. Daarom kan de crisis ook een stimulans zijn voor bedrijven om nu de kansen en voordelen van een gezond gebouw te erkennen. En zo een ​​gezondere werkomgeving voor hun werknemers te creëren.”

DE TOEKOMST IS EEN GEZOND GEBOUW

Volgens Sanne Minten van Bluehub is en blijft innovatie een aanjager van succes op de langere termijn. Zowel in Nederland als Duitsland zijn er voorbeelden te over van organisaties, bedrijven die tijdens een crisis innoveerden en daardoor juist sterker uit deze crisis tevoorschijn kwamen. Het vergt een lange termijnvisie van het management en sterk leiderschap. Maar daarmee kan een organisatie juist in deze periode de basis leggen voor toekomstig succes. Het Healthy Building Network ondersteunt deze missie graag. Voor gezondheid en economisch overleven.

Foto: Gino Crescoli, Pixabay.

Venlo, 24 maart 2020

De organisatie REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning) heeft samen  met een internationaal team van experts een handleiding opgesteld die antwoord geeft op uw vragen omtrent het Coronavirus en luchtkwaliteit. Het onderzoek is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over het virus en informatie vanuit eerdere virussen. Dagelijkst wordt het onderzoek aangevuld met nieuwe informatie.

De aanbevelingen voor het gebruik en het beheer van ventilatie- en klimaatsystemen:

  1. Ventileer meer dan anders

De toevoer van buitenlucht zorgt ervoor dat ziektekiemen verdwijnen, daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk te ventileren. Ook is het belangrijk om personen zo veel mogelijk over de ruimte(s) te verdelen.

  1. Extra luchtbevochtiging heeft geen effect

Het COVID-19 virus wordt pas ingetoomd bij een temperatuur boven de 30 graden Celsius en een luchtvochtigheid van 80 procent. REHVA beveelt daarom niet aan om het klimaatsysteem daarop aan te passen.

  1. Maak veilig gebruik van warmteterugwinning

Inkomende luchtstromen kunnen bij systemen voor warmteterugwinning worden geïnfecteerd door uitgaande luchtstromen, mits je een HAVC-systeem hebt met een twincoil-unit of een ander systeem die garandeert om deze stromen gescheiden te houden. Het REHVA raadt aan om warmtewielen uit te schakelen.

  1. Schakel centrale luchtrecirculatie uit

Recirculatie zorgt voor het verspreiden van virusdeeltjes in luchtafvoerkanalen. Het advies luidt dan ook om centrale luchtcirculatie te voorkomen.

  1. Vermijd ook decentrale luchtrecirculatie

Ook decentrale afgiftesystemen maken gebruik van luchtrecirculatie. De filters waarmee de ventilatieconvectoren zijn uitgerust, zijn vaak niet in staat om de virusdeeltjes eruit te filteren.

  1. Reinigen ventilatiekanalen helpt niet

Virussen die vastzitten aan kleine deeltjes, zullen zich niet gemakkelijk afzetten in ventilatiekanalen.

  1. Vervang buitenluchtfilters niet eerder dan normaal

Fijne buitenluchtfilters bieden redelijke bescherming tegen de besmette buitenlust. Het REHVA adviseert een normale onderhoudsprocedure.

  1. Luchtreinigers kunnen helpen

Ruimteluchtreinigers kunnen, mits ze een HEPA-filter hebben, hetzelfde effect hebben als ventilatie.

  1. Spoel het toilet door met gesloten deksel

Druppels of druppelresten kunnen in de lucht vrijkomen uit pluimen, waardoor het aanbevolen wordt om de deksel te sluiten bij het doorspoelen.

Houdt u alstublieft het advies van RIVM aan als richtlijn. Deze aanbevelingenzijn extra voorzorgsmaatregelen die u zou kunnen treffen. Meer informatie over REHVA of dit onderzoek vindt u via deze link: https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance

Venlo, 30 januari 2020

Vorige week heeft onze partner Blue Engineering zijn CO2-box, ontworpen als onderdeel van het Healthy Building Network, afgerond. Dit is een meetinstrument voor het bepalen van de luchtkwaliteit in gesloten ruimten. De parameters temperatuur, CO2-gehalte en vochtigheid worden gemeten om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van de binnenlucht.

De mobiele oplossing is flexibel en vereist alleen een stroomaansluiting. Wij stellen u graag een exemplaar ter beschikking, zodat ook u de luchtkwaliteit in uw werkruimtes kunt testen.

Meer informatie hierover vindt u in onze blog.