C2C ExpoLAB ontwikkelt businesscase voor gezonde en circulaire gebouwen

Venlo, 30 april 2019

In samenwerking met Hevo B.V. heeft C2C ExpoLAB een businesscase ontwikkeld die de financiële consequenties van Cradle to Cradle (C2C) geïnspireerd bouwen op lange- en korte termijn inzichtelijk maakt. Aspecten zoals materialen, energie en water als ook de invloed van een gezond binnenklimaat zijn opgenomen in de businesscase. Deze businesscase is uniek in Nederland en wordt op 12 juni tijdens de innovatieworkshop van Healthy Building Network gepresenteerd.

Gezond en circulair bouwen loont
Duurzame principes en circulariteit worden steeds vaker toegepast in de bebouwde omgeving. Echter was, tot op heden, niet onderbouwd wat gezond, duurzaam en circulair bouwen daadwerkelijk oplevert en welke extra investering ervoor nodig is. Om deze vragen te beantwoorden en er, als eerste in Nederland, een gedegen businesscase onder te kunnen leggen hebben C2C ExpoLAB en Hevo de handen ineengeslagen. In o.a. het C2C geïnspireerde stadskantoor Venlo werd onderzoek gedaan naar de harde inverdieneffecten van circulaire gezonde gebouwen, zoals materialen, water en energie. Dit resulteerde in een businesscase voor stadskantoor Venlo, die aantoont dat dat een extra investering van €3,4 miljoen, resulteert in een besparing van €16,9 miljoen over de gebruiksduur van 40 jaar. De businesscase houdt rekening met een terugverdientijd van 15 jaar, maar toont een positieve cashflow na het eerste jaar. Concreet betekent dit, dat de gemeente Venlo na jaar 1 al geld bespaart door te investeren in circulaire maatregelen. C2C ExpoLAB hoopt dat deze businesscase fungeert als motivatie voor een extra investering van een duurzaamheidspakket met maatregelen op het gebied van water en energie.

Bereken uw eigen businesscase voor financieel gezonde gebouwen
Op basis van de resultaten van het onderzoek is een tool ontwikkeld waarmee, door ondernemers zelf, twee generieke businesscases berekend kunnen worden. Enerzijds kan een circulair en gezond gebouw vergeleken worden met een standaard gebouw (volgens bouwbesluit), anderzijds kunnen basismaterialen en -systemen vergeleken worden met duurzame materialen en systemen. De tool biedt de mogelijkheid om aan “˜knoppen te draaien”™ om de verschillende aspecten inzichtelijk te krijgen, zoals: water, energie, circulair materiaalgebruik alsook de omvang van gebouwen, de bouw en exploitatiekosten en de productiviteit van de organisatie. In één oogopslag wordt duidelijk wat de invloed is van deze aspecten op de totale investering en exploitatiekosten, de terugverdientijd, maar nog belangrijker op de kasstroom. Want zoals ervaring heeft geleerd van het stadskantoor Venlo, kan de terugverdientijd bijvoorbeeld 15 jaar zijn, maar kan na een jaar al een positieve kasstroom ontstaan, waardoor een organisatie meer geld over houdt.

Innovatieworkshop over business case
C2C ExpoLAB is partner van het Healthy Building Network en organiseert in samenwerking met hen op 12 juni 2019 in Van der Valk Venlo een innovatieworkshop over business cases en restwaarde van gezonde en circulaire materialen en gebouwen. Tijdens deze innovatieworkshop zal de businesscase worden gepresenteerd en hierna in gebruik worden genomen door geïnteresseerde ondernemers. Daarnaast zullen er tijdens de innovatieworkshop presentaties en interactieve sessies zijn over onder andere:

1. Zachte inverdieneffecten van gezonde gebouwen (UM)

2. Residual Value Calculator als model om restwaarde van bouwmaterialen te berekenen (TNO & C2C ExpoLAB)

3. Business case voor circulaire gezonde gebouwen (waarin de harde en zachte inverdieneffecten terugkomen) (sprekers: HEVO & C2C ExpoLAB)

Meer informatie over de innovatieworkshop vind u hier: https://healthybuildingnetwork.com/innovatieworkshop-12-juni-expolab/