Healthy Buildings

Definitie en onderdelen van een gezond gebouw

Hoewel woorden als “duurzaamheid” en “circulariteit” vandaag de dag al bij veel mensen bekend zijn, zijn er maar weinig mensen die de term “Gezond Bouwen” correct kunnen omschrijven. Vaak wordt dit in verband gebracht met recycling, wat niet helemaal juist is. Wij, het Healthy Building Network (HBN), definiëren een gezond gebouw als volgt:

“Een Healthy Building is een gebouw dat de toestand van zowel lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden van de gebruikers en haar omgeving maximaal faciliteert.”

Een gedetailleerde uitleg over de Definitie van Healthy Buildings van gezonde gebouwen met bijbehorende bronnen is gratis te downloaden.

Maar wat is belangrijk voor gezond bouwen of renoveren? Wat zijn de uitgangspunten en wat maakt een gebouw uiteindelijk tot een gezond gebouw? Op basis van de negen principes van gezonde gebouwen, de Harvard T.H. Chan School of Public Health, hebben we in totaal 6 factoren geïdentificeerd die bepalend zijn voor een gezond gebouw. Elk van hen speelt een belangrijke rol bij het gezond maken van een gebouw, of het nu gaat om een nieuw gebouw of de renovatie van een bestaand gebouw. Binnenkort zullen we op basis van het onderzoek van Prof. Eichholtz (Universiteit Maastricht), Dr. Palacios Temprano (MIT) en Prof. Allen, gedetailleerde informatie publiceren over de zes factoren.

1
2
3
4
5
6
1

Meer informatie volgt binnenkort.

2

Meer informatie volgt binnenkort.

3

Meer informatie volgt binnenkort.

4

Meer informatie volgt binnenkort.

5

Meer informatie volgt binnenkort.

6

Meer informatie volgt binnenkort.

6 Factoren van eenHealthy Building, in de stijl van an: Allen, J. (2017). For Health: The 9 Foundations of a Healthy Building. Boston: Harvard T.H. Chan School of Public Health, https://9foundations.forhealth.org/.