by Eva Starmans, C2C ExpoLAB & Désirée Driesenaar, Blue Economy Expert

Het is inspirerend om te zien dat in de regio Venlo de gezonde gebouwen in opmars zijn. Het standskantoor, een basisschool, een hotel en verschillende andere gebouwen in de planning. In ons vorige artikel schreven we over de business case van gezonde gebouwen. Het blijft namelijk een sterke combinatie: een gezond gebouw is een gebouw waarin gezonde materialen zijn verwerkt en waarbij aandacht is voor binnenluchtkwaliteit, gezond klimaat, akoestiek, licht en look en feel. Ofwel, het is een gebouw waarin iedereen zich fijn voelt, daardoor productiever is en minder vaak ziek.

Al in tweede jaar zwarte cijfers

We krijgen vaak de vraag of dat veel kost, zo’n gebouw. En daar wordt het interessant, want dat hoeft niet. Als gekeken wordt naar ‘Total Cost of Ownership’ in plaats van alleen de investering aan de voorkant dan wordt er zelfs geld bespaard! Het vergt alleen samenvoegen van de geldpotten voor investering en onderhoud. En als we dan in plaats van terugverdientijd kijken naar kasstromen, cash flow, dan worden er in het concrete voorbeeld van het stadskantoor van Venlo al in het tweede jaar zwarte cijfers geschreven. Er blijft dus meer geld over om in andere projecten te steken. Winst op alle fronten! In dit artikel gaan we nog een flinke stap verder en nemen we materialen en gezondheid van medewerkers mee in de business case. Nog meer winst!

Figuur 1 Gemiddelde werkgeverslasten (Infographic: Bluehub op basis van WGBC)

Meer uitdagingen dan alleen energie

De tot nu toe veel gevoerde discussie rondom energie is belangrijk, maar het is niet de enige uitdaging die er is in de bouw- en renovatiewereld. En wij zijn er vooral ook voorstander van dat de moeite om energie te besparen niet ten koste gaat van de gezondheid in een gebouw. Als je kijkt naar de gemiddelde werkgeverslasten (zie figuur 1) dan zijn die als volgt verdeeld – bron World Green Building Council (WGBC):

  • 1% energielasten
  • 9% hypotheek, huur en andere gebouwkosten
  • 90% personeelskosten

De energiediscussie heeft ervoor gezorgd dat bij diverse gebouwen de focus is gelegd op het maximaal isoleren van een gebouw, zodat er zo min mogelijk energie wordt gebruikt. Er is echter een keerzijde. Het ‘sick building syndroom’ is ontstaan, een ongezond binnenklimaat met slechte luchtkwaliteit waar de gebruiker van het gebouw (onbewust) hinder van ondervindt.

De juiste materialen en restwaarde

Daarom combineert een gezond gebouw meerdere focuspunten. Maakt dat het bouwproces ingewikkeld? Nee, dat hoeft helemaal niet. Het is een kwestie van mindset en de juiste vragen stellen. Tijdens het voortraject van het bouw- of renovatieproject wordt een schema gemaakt met duurzame thema’s waarop een specifiek gebouw zich wil richten. Dit kunnen bijvoorbeeld luchtkwaliteit, waterzuivering en gezonde materialen zijn. Maar ook bijvoorbeeld het behoud van een uniek historisch karakter. Vervolgens worden per thema de mogelijke duurzame, gezonde maatregelen geïnventariseerd, keuzes gemaakt, leveranciers gezocht en aan iedereen vragen gesteld. Zijn er materialenpaspoorten aanwezig, zodat we precies weten welke materialen in een product zijn gebruikt en of deze gezond zijn? Kunnen we producten huren/leasen in plaats van kopen? Blijft er restwaarde over na afloop van de levensduur en kan de waarde hiervan vooraf worden gegarandeerd?

In de business case van het stadskantoor van Venlo is de restwaarde van materialen nu nog niet meegenomen. Op het interieur van dit gebouw is 18% restwaarde afgesproken, maar dit is dus nog niet meegenomen in de berekening van positieve cashflow in het tweede jaar. C2C ExpoLAB is samen met TNO nu een samenwerking aangegaan om een restwaardecalculator te ontwikkelen. Op deze manier ontstaat meer inzicht en kunnen deze opbrengsten ook worden meegenomen in de business case.

Personeelskosten versus energierekening

Het binnenklimaat, de installaties en toegepaste materialen hebben een invloed op het welzijn van de medewerkers in een gebouw. Bij een slecht binnenklimaat en gebruik van toxische stoffen (bijvoorbeeld in producten met formaldehyde) kan de productiviteit dalen en het ziekteverzuim stijgen door sick-building-syndroomklachten (zie de HBN factsheet voor meer informatie). Daardoor gaan de personeelskosten (de grootste werkgeverslast) stijgen. Al bij een stijging van 1,1% hogere personeelskosten, is de totale energierekening geëvenaard, iets waar we niet vaak bij stilstaan. Daarom is het alleen focussen op energiekosten niet slim. Soms vergeten we dat een gebouw een middel is voor de gebruiker en geen doel op zich. Het besparen op energie en materialen is daarom alleen handig als het niet ten koste gaat van het uiteindelijke doel: een productief bedrijf dat in dienst staat van het sociale kapitaal van de onderneming: de medewerkers. En om het breder te trekken: een gebouw is bedoeld als een prettige ruimte om optimaal in te kunnen werken, wonen, leren, etc. Laten we dat doel dan ook voorop zetten!

Stadskantoor Venlo als aanjager

De business case van het stadskantoor van Venlo is ontwikkeld in de jaren tussen de in Venlo gehouden Floriade in 2012 en de officiële opening van het gebouw in 2016. Voor die periode betekende dit innovatie en een enorme stap voorwaarts. De opgedane ervaringen in de jaren erna zorgen er nu voor dat de lat steeds hoger kan worden gelegd en de business case elke keer wordt uitgebreid. Als we constateren dat deze business case een interessante kleinere kasstroom (maandelijke lasten) vertoont, terwijl nog maar een klein onderdeel is meegenomen, dan is duidelijk dat er nog veel meer potentieel is. Wat gebeurt er als we de materialen als gebouwlasten en restwaarde zowel als de gezondheid en productiviteit van de medewerkers aan de business case toevoegen? Dan gaan we de echte besparingen zien! En die zullen aanzienlijk zijn!

Gedegen business case, investering en opbrengsten

De getallen van het World Green Building Counsil (zie figuur 1) en de business case van het stadskantoor Venlo heeft het Healthy Building Network geïnspireerd om een tool te ontwikkelen voor de berekening van circulaire, gezonde gebouwen. Tot op heden was nog niet onderbouwd wat gezond, duurzaam en circulair bouwen daadwerkelijk oplevert en welke extra investering aan de voorkant ervoor nodig is. Om deze vragen te beantwoorden en er, als eerste in Nederland, een gedegen businesscase onder te kunnen leggen, hebben C2C ExpoLAB en Hevo de handen ineengeslagen en een tool ontwikkeld.

Bereken zelf uw business case voor een gezond gebouw

Met deze tool kunnen ondernemers zelf twee generieke businesscases berekenen. Enerzijds kan een circulair en gezond gebouw vergeleken worden met een standaard gebouw (volgens bouwbesluit). Anderzijds kunnen (standaard)materialen en systemen vergeleken worden met duurzame materialen en systemen. De tool biedt de mogelijkheid om aan ‘knoppen te draaien’ om de verschillende aspecten inzichtelijk te krijgen, zoals: water, energie, circulair materiaalgebruik alsook de omvang van gebouwen, de bouw- en exploitatiekosten en de productiviteit van de organisatie. In één oogopslag wordt duidelijk wat de invloed is van deze aspecten op de totale investering en exploitatiekosten, wat de terugverdientijd is en, nog belangrijker, wat de invloed op de kasstroom, cashflow is. Want zoals ervaring heeft geleerd van het stadskantoor Venlo, kan de terugverdientijd bijvoorbeeld 15 jaar zijn, maar kan na een jaar al een positieve kasstroom ontstaan, waardoor een organisatie meer geld over houdt.

De tool kan hier worden geopend.

Mochten er vragen zijn, aarzel dan niet ons via de community of contact te benaderen. Er zullen in de komende maanden ook workshops worden gehouden om de tool te begeleiden voor iedereen eenvoudig hanteerbaar te maken.

by Eva Starmans, C2C ExpoLAB & Désirée Driesenaar, Blue Economy Expert

De geur van hout in plaats van uitgassende lijm en verf. Een moderne uitstraling gecombineerd met plantenwanden om de lucht te zuiveren. Natuurlijke ventilatie voor een optimaal binnenklimaat. Het zijn zowat zaken die, naast de zonnepanelen, opvallen aan de gezonde gebouwen in de gemeente Venlo. Het Stadskantoor en basisschool de Zuidstroom leveren wereldwijd belangstelling op, maar ook de vraag: “Mooi duurzaam gebouw, maar wat zijn de extra kosten?” De circulaire en gezonde maatregelen worden wel gewaardeerd, maar meteen vertaald in extra kosten. Logisch vanuit een traditioneel duurzame bril, maar niet nodig! Gezonde gebouwen vergen een andere kijk op geldstromen.

Ervaringsdeskundigen

In de gemeente Venlo is al veel ervaring opgedaan met gezonde gebouwen die binnen budget blijven en het Healthy Building Network deelt die kennis graag. Ook is er een gratis toegankelijke business case tool ontwikkeld waar iedereen met interesse in een gezond gebouw zelf mee aan de slag kan. Dus waar beginnen we als we een gezond, circulair gebouw willen bouwen of renoveren en hoe ziet die andere kijk op geldstromen eruit?

De juiste vragen stellen

Elk project begint met het stellen van vragen en het nemen van besluiten nog voordat er een ontwerp is gemaakt of een steen is gemetseld. Wat zijn de belangrijke thema’s voor dit specifieke gebouw? Is dat luchtkwaliteit, voldoende schoon water en gezonde materialen? Of hoort wellicht ook het behoud van een uniek historische karakter daarbij? De architect kan met deze thema’s aan de slag voor het optimaal ontwerpen van het gebouw. Hij houdt dan rekening met bijvoorbeeld de ligging. Hoe vang ik optimaal zon? Of zorg ik juist voor optimaal schaduw? Hoe verhoudt het pand zich in zijn omgeving? De mogelijke gezonde maatregelen kunnen per thema worden bepaald en als volgende stap ontstaan er zo vragen voor leveranciers. Wat is het materialenpaspoort van jullie product? Bevat het toxische stoffen? Is er een restwaarde na afloop van de levensduur? Moeten we eigenaar worden van een product of kunnen we het voor de levensduur huren/leasen? Inclusief onderhoud? Het zijn vragen die in de bouw nog niet gewoon zijn, maar die over een aantal jaren niet meer weg te denken zijn uit een bouw- of renovatieproject!

Samenvoegen budget bouw en onderhoud

En hoe zit het dan met die kosten? Vaak is er een budget voor bouwkosten en een separaat budget voor het onderhoud. Dat is het eerste dat in gezonde, circulaire bouwprojecten anders gaat. In de industriële wereld geldt de bekende term: ‘Total Cost of Ownership’, in plaats van simpelweg investering aan de voorkant. Dat is bij gezonde gebouwen ook een nuttige term. Kwaliteit kost in de regel meer investering aan de voorkant, maar dankzij de lange levensduur van een pand is deze investering eenvoudig terug te verdienen in de geldpot voor onderhoud en medewerkersgezondheid. Gezonde en circulaire producten (bijvoorbeeld producten met C2C-certificaat of een helder materialenpaspoort) zijn kwalitatief beter en bevatten geen giftige stoffen die de gezondheid negatief beïnvloeden. Ze zijn vaak eenvoudiger in onderhoud, vergen minder vervanging en hebben een restwaarde. Dus als de verzuiling in potten geld wordt afgeschaft, is de keuze voor kwalitatief betere en gezonde producten niet meer zo moeilijk. Het bouwteam voor een gezond gebouw kijkt dus naar het totale budget over de volledige levensduur. Onze ervaring leert dat dankzij het samenvoegen van de bouw- en onderhoudskosten, de investering in circulariteit en gezondheid niet meer kost, maar zelfs geld kan besparen.

Cash flow, kasstromen als eye-opener

Bij veel duurzame investeringen wordt gekeken naar de terugverdientijd. Een logische redenering voor particulieren die hun eigen geld in bijvoorbeeld zonnepanelen steken. Maar helaas is de terugverdientijd van een investering in een duurzame maatregel vaak langer dan de bestuursperiode van bijvoorbeeld een gemeentebestuur. Dus al snel valt dan de beslissing: niet doen. Zonde! Want bedrijven en organisaties hebben te maken met geleend geld en cash flows, kasstromen. En dat biedt een ander perspectief. We leggen het uit aan de hand van een werkelijk voorbeeld: de bouw van het gezonde Stadskantoor in Venlo. De business case die hiervoor is gemaakt (door BBN-adviseurs) samen met de gemeente Venlo was een eye-opener met grote positieve gevolgen voor de gerealiseerde investeringen in duurzaamheid (zie figuur 1). De business case is gemaakt voor het ‘extra’ pakket van duurzame maatregelen. De totale terugverdientijd hiervan was 15 jaar en de gemeente Venlo vond dat te lang. Ze waren niet overtuigd van de noodzaak. Totdat ze deze business case zagen. Het college en de gemeenteraad gingen vervolgens unaniem akkoord met het volledige pakket aan maatregelen.

Figuur 1 business case stadskantoor Venlo (zomer 2016 opgeleverd). Deze business case is al tijdens de ontwerpfase opgesteld. (Bron: BBN-adviseurs)

Lagere jaarlasten vanaf tweede jaar

Wat is hier aan de hand? Enerzijds gaan de jaarlijkse kapitaallasten omhoog, omdat er een extra stukje hypotheek moet worden afgesloten voor de duurzame maatregelen. Dit zorgt voor hogere maandlasten. Anderzijds zorgen de duurzame investeringen voor lagere exploitatiekosten, denk aan minder energie- en waterkosten en lagere onderhoudskosten. In de situatie van het stadskantoor (zie figuur 2) compenseren de lagere exploitatiekosten de extra kapitaallasten. De totale kosten zijn al vanaf het tweede jaar lager dankzij de investering in het duurzaamheidspakket. In feite heeft de gemeente Venlo vanaf jaar 2 al meer geld te besteden dankzij een investering in duurzame kwaliteit!  Dat wil zeggen dat de gemeente Venlo vanaf het tweede jaar meer geld over heeft om te investeren en gebruiken in andere projecten. En omdat dit al vooraf was berekend, was het niet meer zo moeilijk om ja te zeggen tegen dit pakket duurzame en gezonde maatregelen. Pure winst op alle fronten dus: geld, gezondheid en duurzaamheid. In totaal bespaart de gemeente Venlo tijdens de totale exploitatie van het nieuwe stadskantoor (40 jaar) bijna 17 miljoen euro en heeft daarvoor 3,4 miljoen extra voor moeten investeren. Dat is een prima business case toch?

Figuur 2 Business case bekeken vanuit de kasstromen (Bron: BBN adviseurs & C2C ExpoLAB)

Gezondheidswinst

Er is zelfs nog meer winst zichtbaar als ook restwaarde van materialen en de gezondheid van de gebruikers van het gebouw worden meegenomen in de totale business case. We delen onze ervaringen en de tool waarmee iedereen zelf de winst van een gezond, circulair gebouw kan berekenen, in een aanvullende blog die volgende week vrijdag wordt gedeeld. En als er specifieke vragen zijn, beantwoorden wij die graag. Stel gerust vragen in de community of via de contactpagina.

by Michel Weijers & Eva Starmans, C2C ExpoLAB

De regio Niederrhein in Duitsland en de regio Limburg in Nederland zijn van oudsher intensief met elkaar verbonden. In feite waren de regio’s lange tijd helemaal niet van elkaar gescheiden door de huidige grens. Dit merken we vooral nog in de vele partnerverbindingen tussen de steden die in de regio liggen maar met name merken we dat aan het feit dat (ondanks de huidige grens) de culturele verschillen nog steeds klein zijn.

Desondanks zijn er culturele verschillen waarneembaar. Juist deze diversiteit maakt een samenwerking tussen beide regio’s zo belangrijk: in feite bieden de verschillen onze Euregio de ideale basis om gezamenlijk de krachten te bundelen en om onze Euregio krachtig te positioneren tussen de Economische kerngebieden zoals de Randstad in Nederland en het Ruhrgebiet/Rheinland in Duitsland. Onze regio kent reeds een goede infrastructuur, heeft voldoende massa en kent een enorme verscheidenheid aan MKB-bedrijven. Wat we echter ook zien dat we deze potentie te weinig benutten.

Juist door de aanwezige massa en kennisinfrastructuur aan weerszijden van de grens aan elkaar te koppelen ontstaan grote kansen. Kansen die juist ook ontstaan door de (kleine maar toch aanwezige) verschillen in cultuur te benutten en te combineren. Daarmee ontstaat de kans om onze Euregio een nieuw en uniek economisch profiel te verschaffen waarbij enerzijds de aanwezige massa benut wordt en anderzijds de mentaliteitsverschillen elkaar op een zodanige wijze aanvullen dat onze economische profilering diverser en daarmee ook robuuster wordt. Het HBN project is daarbij het ideale vliegwiel om dit te laten ontstaan.

Het HBN project richt zich immers op innovatie in het MKB in onze Euregio. Innovatie gericht op het creëren van een nieuwe en gezonde circulaire economie. Beide regio’s zijn daar in feite al mee bezig maar benaderen het thema wel op een onderscheidende wijze. Door dit met elkaar te combineren ontstaan grote kansen.

Specifiek voor het thema duurzaamheid en circulaire Economie zien we dat het Nederlandse bedrijfsleven de afgelopen jaren steeds meer een focus is gaan leggen het thema gezondheid en meerwaardecreatie binnen een circulair systeem. Aan de Duitse zijde van de grens zien we ook een sterke focus op een circulaire economie maar waarbij juist de energietransitie dominanter onderdeel is van de innovatie. Het HBN project brengt beide systemen nu met elkaar in verbinding: een gezonde circulaire economie in combinatie met de noodzakelijke energietransitie. Dit brengt enorme kansen met zich mee: nieuwe business modellen voor gebouw- en gebiedsontwikkelingen worden mogelijk en door de kennis in de regio met elkaar te combineren ontstaat niet alleen een verbreding van de innovatie maar wordt ook de aanwezige massa benut. Tenslotte biedt het (kleine) verschil in mentaliteit ook nog eens kansen: De sterke drang naar innovatie aan de nederlandse zijde en de sterke drang voor een gedegen en bewezen technieken aan de Duitse zijde is een gouden combinatie! Daarom is het voor het Nederlandse bedrijfslevens in onze Euregio erg interessant maar ook noodzakelijk om samen te werken met bedrijven en overheden aan weerszijden van de grens.  Alleen samen wordt de massa gecreëerd die nodig is om te innoveren voor een duurzame toekomst, waar zowel de energietransitie, circulariteit en gezondheid onderdeel van is.

by Désirée Driesenaar, Blue Economy Expert

Gezond bouwen heeft de toekomst, maar de vraag blijft vaak: hoe financieren we die ambitie? Hoe vertalen we dat gezonde binnenklimaat en die gezonde medewerkers in een betaalbaar gebouw? Tijdens de innovatieworkshop ‘BUSINESS CASE’ op 12 juni van het Healthy Building Network werden de antwoorden gegeven. En gezien de opkomst van 100 belangstellenden en de flinke wachtlijst, is het een onderwerp dat aanspreekt.

Het Stadskantoor van Venlo is een gebouw van allure dat niet meer heeft gekost dan een regulier gebouw, maar wel veel innovaties kent om tot een optimaal binnenklimaat, licht, akoestiek en waterzuivering te komen. Dit gebouw dient als inspiratie voor de kennis die is ontwikkeld door de sprekers op deze innovatieworkshop, die op 12 juni hun inzichten presenteerden.

Wetenschappelijke onderbouwing

Piet Eichholtz, professor of Real Estate Finance aan de universiteit van Maastricht, presenteerde de nieuwste inzichten over gezondheid en productiviteit van mensen die in een gezond gebouw werken. Zijn onderzoek toont aan dat er een significant verschil is in gezondheidsbeleving van mensen in een ongezond gebouw en in een gezond gebouw. Daarbij is de impact van de luchtkwaliteit groter dan die van licht, geluid of bijvoorbeeld temperatuur. De details van zijn onderzoeken zullen binnenkort op deze website te vinden zijn. De volgende stappen van het onderzoek nemen ook data van ziekteverlof, productiviteit en harde data, gemeten met sensors, mee.

Restwaarde calculator

Het C2C Expolab werkt samen met TNO, het onafhankelijke onderzoeksinstituut in Nederland, aan de ontwikkeling van een calculator van restwaarde van producten. Bas van de Westerlo (C2C Expolab) en Willemijn van der Werf (TNO) presenteerden hun bevindingen. Eind 2018 is er namelijk een methodiek opgeleverd, een web-based tool en een residual value calculator. Dit zijn belangrijke gereedschappen voor de business case van circulair bouwen. Deze business case is namelijk heel erg afhankelijk van het verschil tussen enkel de waarde van grondstoffen (zoals bij recycling) en de toegevoegde waarde die behouden blijft als het product in zijn geheel kan worden hergebruikt (zoals bij circulair handelen).

Business case tool

Een tweede tool die werd gepresenteerd, was die voor de complete business case van een gezond gebouw. De tool is ontwikkeld door het C2C Expolab samen met HEVO en neemt alle kosten van een gebouw mee in de berekeningen. De kosten van een plaats waar vele mensen samenwerken bestaan voor 1% uit energie, 9% uit gebouwkosten en voor maar liefst 90% uit personeelskosten. Als al deze kosten samen in een calculator worden gevoegd, wordt duidelijk dat de terugverdientijd van duurzame oplossingen soms lang is, maar dat er al heel snel een positieve cashflow wordt gegenereerd. In het voorbeeld dat HEVO noemde was de terugverdientijd van een aantal maatregelen met effect op binnenluchtkwaliteit bijvoorbeeld 5,6 jaar. Maar al in het tweede jaar ontstond een positieve cashflow. Dankzij deze tool ontstaat inzicht bij de investeerders, eigenaren en gebruikers van gebouwen waarom ze een gezond gebouw moeten willen en hoe ze dit kunnen financieren. Maar de tool kan ook worden gebruikt door een leverancier van gezond materialen om aan te tonen dat er meer financiële effecten zijn dan alleen de aanschafwaarde.

Download hier de presentaties van de sprekers en de business case tool voor uw eigen inzichten. Vragen worden beantwoord tijdens de workshop op 17 oktober. https://healthybuildingnetwork.com/community/financial-aspects-june-12th-2019-venlo/

Gezond hotel

De locatie van de innovatieworkshop was een bonus. Het Van der Valk hotel in Venlo was niet alleen een goede gastheer, de manager vertelde ook het verhaal van de verbouwing die in augustus van dit jaar van start gaat en die voor een gezond hotel gaat zorgen. Materialen zijn doordacht, maar de hoteliers kijken verder. Er wordt bijvoorbeeld ook samen met onderwijsinstelling HAS gekeken naar de mogelijkheden om het benodigde voedsel inpandig te verbouwen met gebruik van al aanwezige restwarmte.

In de herhaling

Gezien de grote opkomst en de lange wachtlijst is besloten om de workshop nogmaals te geven en wel in Nettetal op 10 september. Kijk in onze eventkalender voor aanmelding. En om de business case tool goed onder de knie te krijgen, wordt op 17 oktober de eerste workshop gegeven waarin de deelnemers diepte-uitleg krijgen en kunnen oefenen met praktijksituaties.

Community

Net na de pauze werd iedereen nogmaals uitgenodigd contact op te nemen over de innovatievouchers die de mogelijkheid geven om 7.250 euro te ontvangen voor het ontwikkelen van een innovatie met een partner over de grens. Een kans om niet te missen. En natuurlijk was er ook tijdens deze innovatieworkshop een meet & match die wordt voortgezet in onze community. Dus zijn er vragen, is er behoefte aan een match met een bepaald soort partner om tot impactvolle innovatie te komen, laat het ons weten in de community.

by Bas van de Westerlo, C2C ExpoLAB

Het totale inkoopvolume van de Nederlandse overheden ligt naar schatting rond de 60 miljard euro per jaar. Stel je voor wat voor een enorme boost het kan geven als al een deel daarvan circulair en gezond zou worden uitgevraagd. En het mooie is, voorbeelden laten al zien dat het kan!

Het begint natuurlijk met het stellen van de goede vragen. Wat zijn bijvoorbeeld de redenen van de opdrachtgever om met gezondheid & circulariteit aan de slag te gaan? En wat wordt er onder verstaan? Vraag namelijk maar eens 10 mensen uit te leggen wat ze onder circulariteit en gezonde omgeving verstaan en je zult 10 verschillende antwoorden krijgen. Zo vroeg mogelijk in het proces duidelijk hebben hierover, komt ten goede aan het vervolgproces.

Betrek de markt vroegtijdig
Waar mogelijk betrekken we de markt vroegtijdig. Zij kunnen namelijk prima aangeven wat wel en wat niet mogelijk is op het gebied van gezondheid en circulariteit. Marktdialogen geven eerste inzichten in samenstelling, herkomst, herbruikbaarheid en toxiciteit van oplossingen; maar ook welke circulaire businessmodellen (on)mogelijk zijn. Op die manier wordt snel duidelijk of de duurzaamheidsdoelstellingen van de opdrachtgever haalbaar zijn of wellicht wel naar boven kunnen worden bijgesteld.

Bijvoorbeeld in het geval van het nieuwe Stadskantoor Venlo was een gigantische groene gevel voorzien van circa 2.000m2. De groene gevel was niet alleen gewenst vanuit esthetisch oogpunt, maar juist ook vanwege de functie die de groene gevel kan vervullen in de het verzorgen van gezondere binnenlucht. Echter was dit op deze manier en schaal nog niet eerder vertoond. Vroegtijdig in het ontwerptraject zijn marktpartijen uitgenodigd om hun toegevoegde waarde te komen presenteren, waarbij het ontwerpteam aangaf wat de (duurzaamheids)ambities en randvoorwaarden waren. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat er een functionele gevel is gekomen, die ook nog Cradle to Cradle gecertificeerd is. Dit was waarschijnlijk niet gelukt als de markt niet vroegtijdig betrokken was geweest.

Een ander recent voorbeeld is een aanbesteding voor kantoormeubilair. Uit de marktconsultatie bleek dat de markt al lang klaar is om na te denken over gegarandeerde terugname na de levensduur van 10 jaar, inclusief een koop-terugkoop constructie en onderhoudscontract. De marktpartijen geven aan dat producten bij goed gebruik altijd een waarde behouden. Ook is deze sector goed in staat aan te geven of hun producten gezond en veilig zijn; op onder meer de onderdelen samenstelling, herkomst, herbruikbaarheid en toxiciteit. Circulariteit – in de vorm van de Footprint, Plan van Aanpak én Total Cost of Usage – is een zwaarwegend onderdeel van de gunning. Het is aan de markt zich te onderscheiden en de hoogste kwaliteit te bieden. Over het algemeen kan gesteld worden dat door het stellen van de goede vragen vanuit een circulaire aanpak van Cradle to Cradle leidt tot betere kwaliteit en/of prijsafspraken.

Selecteer beste Inschrijving én Partner
Continu dienen nieuwe innovaties zich aan. Het aanbod van circulaire oplossingen zit in de lift. Door deze beweging wil je dus niet alleen de beste – en meest circulaire – inschrijving, maar ook de juiste partner. Een partner die beschikt over de juiste mindset, tools en handvatten. Ook tijdens ontwerp en uitvoering zullen er zich namelijk kansen voordoen. Door samenwerking met partijen die hetzelfde nastreven, kan de lat op gebied van circulariteit continu hoger worden gelegd. Zorg er daarmee voor dat je bij de selectie van de partij niet alleen focus hebt op de beste oplossing, maar ook hoe de partij invulling wil gaan geven aan de ambitie.

Unieke positie
Als opdrachtgevers bevindt u zich in een unieke positie. U kunt de markt aanzetten tot innovatie door de goede vraag te stellen en daarmee de transitie naar een gezonde en circulaire economie versnellen. Daarbij kan de lat steeds hoger worden gelegd; door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Er is een grote kans om nu het positieve verschil te maken en de praktijkvoorbeelden laten zien dat het kan. Aan de slag dus!

by Désirée Driesenaar, Blue Economy Expert

We, as Healthy Building Network, are on the road towards healthy buildings and we are very glad that many people and companies are joining us on this path. We innovate together and we share best practices. And of course we also share the results with our community and beyond. Healthier people, less sickness leave, cleaner environments and an overall better feeling of wellbeing.

How do we achieve all this?
If we talk about innovations people often think of machine innovations or material innovations. And those are important. Definitely. But here are less obvious solutions as well. Earlier I wrote about termite ventilation, where a solution based on natural principles (hot air rises) replaces air conditioning machines that require a lot of energy. Well, there are many other solutions based on natural principles that can inspire us for a healthy climate in our buildings.

For example purifying plants. What? Plants?

PURIFYING PLANTS
Yes, plants! They are incredibly intelligent helpers in our environment and we should give them the credits they deserve. As early as 1989, NASA studied the effect of plants on indoor air pollution and they found many plants that help clean the air of pollutants such as benzene, formaldehyde, trichloroethylene, xylene, toluene and ammonia. Plants such as certain date palms, ferns, ivy, lilies and philodendrons do the job.

A list of air-filtering plants and their specific qualities can be found in this article: https://en.wikipedia.org/wiki/NASA_Clean_Air_Study

MICROBES
A different study in 2004 revealed that certain micro-organisms in the soil of potted plants can also remove benzene from the air: https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_microbiology.

And the next step is cleaning with microbes. Although our normal ways are to kill all microbes before they do damage, many studies nowadays reveal that increasing the number of helpful microbes might be a much better way to tackle cleaning issues. On the one hand the positive microbes help to keep the damaging ones under control and as an extra effect they improve the immune system for better overall resistance. Good microbes can really be an alley in our healthy buildings.

IMPLEMENTATION
But I get distracted from my subject: purifying plants. There are already many examples where purifying plants are implemented for a better climate, indoor and outdoor. One look at the municipality office of Venlo shows you that this building does not only use plants for better indoor air quality and climate but also clean the air going out and make this part of Venlo a better place for its inhabitants to live and breathe. We really hope that architects, builders, clients and inhabitants will become inspired and will include the wisdom of plants into their designs and building requirements.

There are many examples of implementation. From indoor moss walls and ingenious plant greenhouses that guide the air through, to simple potted plants that do their work modestly. There are ways to water plant walls automatically and to help with easy maintenance. And the innovations are still in early stages. Cleaning grey and black waste water with plants can be done in so called helofyte filters, rain water overloads in cities can be prevented by green roofs and gardens. And what to think of food forests that are designed specifically for inspiration, natural shelter and supply of fresh fruits and nuts to people working in industrial areas? People are part of nature. We thrive in a green environment that minimizes stress and gives maximum inspiration. So please, let’s give nature and plants a central spot in our healthy buildings. They deserve the credit and we deserve the benefit!

INNOVATION ROADS
For those who want to innovate with plants or microbes to ensure we can live and work in healthy buildings, there are several possibilities. Share your knowledge in our community and find new partners for your business and innovations. Be inspired by the knowledge and events that are being organised regularly. Also cross-border knowledge can be bought with the financial help of vouchers for those who are on this road with us.

We would love to hear from you.

by Eva Starmans, C2C ExpoLAB

In april organiseerde het WFMG als partner van het Healthy Building Network in Monchengladbach een innovatieworkshop over hout in de bebouwde omgeving. Het Healthy Building Network wil de financiële meerwaarde van gezonde EN circulaire gebouwen meer inzichtelijk maken, maar wat is nu eigenlijk de relatie tussen hout in de bebouwde omgeving en gezondheid in gebouwen?

De presentatie van Pablo van Der Lugt (Accsys & TU Delft) gaf verder diepgang in de meerwaarde van hout vanuit duurzaamheid en circulariteit belicht. Zo belichtte hij onder andere ook de kansen voor Europees hout. En de grote CO2 besparingen en opnames van hout ten opzichte van andere bouwmaterialen. Klik hier voor deze presentatie. https://healthybuildingnetwork.com/community/wp-content/uploads/2019/04/04_Pablo-van-der-Lugt-ACCSYS-Group.pdf

Via deze link kunt u de andere presentaties over hout terugvinden. https://healthybuildingnetwork.com/community/wood-construction-april-9th-2019-monchengladbach/

Over de relatie tussen hout en circulariteit is al welbekend, maar de relatie tussen hout en gezonde gebouwen is nog wat onderbelicht. Dr. Ed Suttie publiceerde een artikel over de relatie tussen hout en gezonde gebouwen. In dit interessante artikel wordt onder andere geschreven dat onderzoek naar de gezondheidseffecten van hout in de gebouwde omgeving bewijs heeft opgeleverd van verminderde stress en verbeterd stressherstel wanneer hout gebruikt en zichtbaar is in gebouwen. Maar er is een universele behoefte aan meer onderzoek.

Via deze link kunt u de publicatie lezen van Dr. Ed Suttie over de relatie tussen gezondheid en hout. https://www.trada.co.uk/publications/other-technical-guidance/the-role-of-wood-in-healthy-buildings/

(U hoeft zich alleen even aan te melden en kunt daarna dit artikel gratis en vrijblijvend downloaden.)

 


by Désirée Driesenaar, Blue Economy Expert

What is a building? Is it just a bundle of stone, concrete and glass that looks nice on the outside? That is built with toxic materials, because ‘it has always been done this way’? Or should it be a healthy shelter that supports our life functions? Should it support a healthy sleep? Or a healthy way of being productive in an office? Or be a healthy, stimulating environment for our learning children?

New Priorities
Sometimes I think we just have our priorities wrong. We make things without considering the overall goal of living our lives in the best way we can. Our current way of building is focussed on quick building (man power is equivalent to high costs), exposure building (design is all, it needs to look good on the outside and be an asset to the architect who designed it) and energy-efficient building (closed windows and mechanical heating and cooling). Sadly there is often no thought spent on healthy building, with a focus on good air quality and indoor climate. We need new priorities, with also attention for daylight, acoustics and a natural look and feel, to make people healthy and happy.

Beyond Trodden Paths
The good news is that it is possible to build a healthy building. It has been done before. And it doesn’t have to be more expensive either. The biggest key for change is looking beyond the trodden paths. Do you want a good indoor air quality and climate? Use termite ventilation instead of mechanical ventilation. Or use the benefits of purifying plants. NASA has done research into many plants that purify the air. You can think of a system that purifies the incoming air (plants outside) or indoor plants that capture e.g. formaldehyde or toluene. You can also think about not using toxic materials in the first place. Or using upholstering, such as carpets, that cleans the air instead of polluting it. All these solutions exist, they have entered the market, so what is stopping you from taking this first step?

Diversity
As you can see the solutions are divers. And that is good. Because different situations require different solutions. Diversity is an asset in everything we do. And if many more investors and users of buildings see the benefits of a healthy building there is space enough for all these solutions in the market. New innovation roads that can be taken are e.g. measuring devices, circular production methods, healthy material choices, individual control mechanisms, moist control, sound absorbing materials, reflective materials, biophilic design and many more.

Innovation Vouchers
If you are on an innovation road towards healthy building solutions and need extra knowledge, the Healthy Building Network can help. You can receive network, knowledge and money for hiring an expert institute across the Dutch/German border. More information about this innovation opportunity can be found on our website. In our community you can meet professionals from many diverse fields, so I invite you to become active, ask questions and contribute your insights.

Challenge for All
It is the challenge of our time to make the world a healthy place and keep it that way. Therefore I want to ask investors to make health in buildings a top priority. Architects, take up the challenge and build healthy buildings. In a few years’ time this fact will enhance your portfolio much more than the nice-on-the-outside feature. Builders, update your material knowledge and go beyond the trodden paths. And suppliers, keep on innovating in line with health benefits. The market will grow and the innovators will have the advantage. If we can help anyone of you to achieve this goal, please let us know.

 

by Eva Starmans, C2C ExpoLAB

We zijn er tegenwoordig met zijn alle erg goed in geworden om zoveel mogelijk termen te bedenken waarmee we ene duurzaamheidsstroming kunnen onderscheiden van de andere: innovatieve duurzaamheid, Cradle to Cradle, Circulaire economie, Blue Economie, MVO, we-economie, eco-efficiency, biobased, Industrial design, the natural step, new economie en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Daarbij komen we ook nog om in de meetinstrumenten waaronder BREEAM, LEED, GPR, DGNB, Greencalc, Eco-Quantum, het energielabel, Well en nog vele meer. Er blijken wereldwijd rond de 500 instrumenten te zijn om duurzaamheid meetbaar te maken. Dat maakt het er allemaal niet doorzichtiger op.
De discussie gaat tegenwoordig vaak dan ook niet meer om wat we doen, maar waar de verschillen zitten tussen de verschillende stromen.

Want willen we uiteindelijk niet allemaal hetzelfde? Als ik het vanuit mijn eigen vakgebied bekijk, dan wil ik graag meehelpen aan gebouwen die waarde toevoegen.
Het creëren van waarde in de breedste zin van het woord, dus goed voor mens, milieu én de portemonnee. Want uiteindelijk wil zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer geld besparen en verdienen. En terecht natuurlijk. Het mooie is dat je daarmee ook iets goed door voor je omgeving en de mensheid.

Healthy Buildings
In het Healthy Building Network project grijpen we vaak terug op Cradle to Cradle en de Blue Economy. Dat is ook beste logisch met partners zoals Blue Hub, Blue Engineering & C2C ExpoLAB. Zoals gezet gaat het ons allemaal om het creëren van een betere, gezondere en toekomstbestendige wereld. Ongeacht welke duurzaamheidsstroming.

Ik kan me voorstellen dat dit voor andere partijen soms verwarrend kan werken. Waarom gebruiken wij (als C2C ExpoLAB) gezonde gebouwen en C2C in een zin? Dit komt omdat het creëren van meerwaarde de kern van C2C is. Enkele belangrijke punten zijn: continue kringlopen (zoals in een circulaire economie) en het gebruik van gezonde producten. De C2C certificering standaard voor producten heeft als belangrijk onderdeel dan ook “material health”. Het is voor de meeste bedrijven en consumenten onmogelijk om te beoordelen of een product echt gezondheid. Daarom biedt het C2C certificaat houvast, indien een product dit certificaat heeft of kan aantonen gelijkwaardig te zijn, kunnen we echt aannemen dat dit product bijdraagt aan een gezond en veilig (binnenklimaat). Als wij daarom mogen adviseren gedurende het ontwerp van circulaire en gezonde gebouwen, adviseren wij het gebruik van C2C gecertificeerde producten.

Wat feitjes
Wist u bijvoorbeeld dat de meeste chemicaliën die commercieel worden gebruikt, niet getest zijn op mogelijke gezondheidseffecten? Minder dan een derde van de gereguleerde, veel geproduceerde chemicaliën, waaronder veel die binnen worden gebruikt, hebben maar een screening niveau van testen op ongunstige effecten (Healthy Buildings, Healthy people, EPA).
Of wist u dat van de 82.000 chemicals gebruikt voor commerciële doeleinde, voor 85% geen data voor gezondheid voorhanden is (Evidence for Health the 9 Foundations – Harvard T.H. Chan Joseph G. Allen)?

Het gaat om de goede dingen doen
Wat mij betreft maakt het niet uit hoe we dat noemen, als we maar de goede vragen stellen en de juiste dingen doen! Als we niet durven te dromen en buiten onze kaders te denken, blijven we doen wat we altijd gedaan hebben. De dingen goed doen in plaats van minder slecht wil toch iedereen?! Het aandacht geven van gezondheid en circulariteit gebeurt op meerdere podia en momenten, laten we samen de handschoen oppakken om een volgende stap te zetten.

by Désirée Driesenaar, Blue Economy Expert

Buildings are often just optimized for one thing: energy efficiency. Although research proves that people who live or work in a healthy building are much more productive and creative. The health of a person is influenced by many different elements, so why would the buildings where they live, learn and work not influence their health? In the Healthy Building Network we have looked at all the factors that make a building a healthy building. We have come up with 5 essential elements that will influence the health of building users significantly: indoor air quality, indoor climate, acoustics, light and look & feel. The more natural these elements, the healthier the person.

Constant Temperature in Desert

Some decades ago, an innovation inspired by nature has produced positive results on both health ánd energy efficiency. The innovation is called termite ventilation. It is a fact that termite hills are very constant in their temperature, although they are often located in deserts where the outside temperature can be 50 degrees during the day and freezing at night. However, the termites collect a fungus that only survives and thrives at 31 degrees Celsius. So they designed their termite hills in such a way that the temperature is always 31 degrees and their fungus grows well. Who says man is the most smart creature in nature? We need complex air-conditioners and heaters that use a lot of energy to achieve the same result.

Anders Nyquist

One of the first architects to apply termite ventilation in his prize winning buildings is Anders Nyquist. He is well-known for the Laggarberg School and the Green Zone, both in Sweden, but his sustainable designs are applied all over the globe. In this short film he explains his work. Did you know that the indoor air quality is often up to 7 times worse in a building compared to outside? And did you know that the area up to one meter, where our children sit and learn in our schools is far worse?

Simple Principles

Termite ventilation is created by a relatively simple design, where air will be cooled underground, comes into the building and will then be warmed by a solar chimney. Physics fact: hot air rises. So the air will take its natural flow, result in ventilation and is released via chimneys, just like in termite hills. The municipality building in Venlo is equipped with this kind of ventilation and saves lots of energy this way.

Call to Action 

In a TEDx Delft talk Ben Bronsema, an expert on air-conditioning, also explains his method of applying termite ventilation.

Many varieties of termite ventilation are possible, but they are all inspired by this one little insect: the termite. These kind of innovations deserve large scale application! We need buildings that are healthy for our citizens, employees and children. And as you can see, it is possible. Architects, builders, clients, it is time to use termite ventilation from whatever supplier in your next building. How can the Healthy Building Network help you achieve this?