De relatie tussen gezonde gebouwen en het gebruik van hout in de bouw


In april organiseerde het WFMG als partner van het Healthy Building Network in Monchengladbach een innovatieworkshop over hout in de bebouwde omgeving. Het Healthy Building Network wil de financiële meerwaarde van gezonde EN circulaire gebouwen meer inzichtelijk maken, maar wat is nu eigenlijk de relatie tussen hout in de bebouwde omgeving en gezondheid in gebouwen?

De presentatie van Pablo van Der Lugt (Accsys & TU Delft) gaf verder diepgang in de meerwaarde van hout vanuit duurzaamheid en circulariteit belicht. Zo belichtte hij onder andere ook de kansen voor Europees hout. En de grote CO2 besparingen en opnames van hout ten opzichte van andere bouwmaterialen. Klik hier voor deze presentatie. https://healthybuildingnetwork.com/community/wp-content/uploads/2019/04/04_Pablo-van-der-Lugt-ACCSYS-Group.pdf

Via deze link kunt u de andere presentaties over hout terugvinden. https://healthybuildingnetwork.com/community/wood-construction-april-9th-2019-monchengladbach/

Over de relatie tussen hout en circulariteit is al welbekend, maar de relatie tussen hout en gezonde gebouwen is nog wat onderbelicht.
Dr. Ed Suttie publiceerde een artikel over de relatie tussen hout en gezonde gebouwen. In dit interessante artikel wordt onder andere geschreven dat onderzoek naar de gezondheidseffecten van hout in de gebouwde omgeving bewijs heeft opgeleverd van verminderde stress en verbeterd stressherstel wanneer hout gebruikt en zichtbaar is in gebouwen. Maar er is een universele behoefte aan meer onderzoek.

Via deze link kunt u de publicatie lezen van Dr. Ed Suttie over de relatie tussen gezondheid en hout. https://www.trada.co.uk/publications/other-technical-guidance/the-role-of-wood-in-healthy-buildings/

(U hoeft zich alleen even aan te melden en kunt daarna dit artikel gratis en vrijblijvend downloaden)

 


New Innovation Roads

by Désirée Driesenaar, Blue Economy Expert

What is a building? Is it just a bundle of stone, concrete and glass that looks nice on the outside? That is built with toxic materials, because ‘it has always been done this way’? Or should it be a healthy shelter that supports our life functions? Should it support a healthy sleep? Or a healthy way of being productive in an office? Or be a healthy, stimulating environment for our learning children?

New Priorities
Sometimes I think we just have our priorities wrong. We make things without considering the overall goal of living our lives in the best way we can. Our current way of building is focussed on quick building (man power is equivalent to high costs), exposure building (design is all, it needs to look good on the outside and be an asset to the architect who designed it) and energy-efficient building (closed windows and mechanical heating and cooling). Sadly there is often no thought spent on healthy building, with a focus on good air quality and indoor climate. We need new priorities, with also attention for daylight, acoustics and a natural look and feel, to make people healthy and happy.

Beyond Trodden Paths
The good news is that it is possible to build a healthy building. It has been done before. And it doesn’t have to be more expensive either. The biggest key for change is looking beyond the trodden paths. Do you want a good indoor air quality and climate? Use termite ventilation instead of mechanical ventilation. Or use the benefits of purifying plants. NASA has done research into many plants that purify the air. You can think of a system that purifies the incoming air (plants outside) or indoor plants that capture e.g. formaldehyde or toluene. You can also think about not using toxic materials in the first place. Or using upholstering, such as carpets, that cleans the air instead of polluting it. All these solutions exist, they have entered the market, so what is stopping you from taking this first step?

Diversity
As you can see the solutions are divers. And that is good. Because different situations require different solutions. Diversity is an asset in everything we do. And if many more investors and users of buildings see the benefits of a healthy building there is space enough for all these solutions in the market. New innovation roads that can be taken are e.g. measuring devices, circular production methods, healthy material choices, individual control mechanisms, moist control, sound absorbing materials, reflective materials, biophilic design and many more.

Innovation Vouchers
If you are on an innovation road towards healthy building solutions and need extra knowledge, the Healthy Building Network can help. You can receive network, knowledge and money for hiring an expert institute across the Dutch/German border. More information about this innovation opportunity can be found on our website. In our community you can meet professionals from many diverse fields, so I invite you to become active, ask questions and contribute your insights.

Challenge for All
It is the challenge of our time to make the world a healthy place and keep it that way. Therefore I want to ask investors to make health in buildings a top priority. Architects, take up the challenge and build healthy buildings. In a few years’ time this fact will enhance your portfolio much more than the nice-on-the-outside feature. Builders, update your material knowledge and go beyond the trodden paths. And suppliers, keep on innovating in line with health benefits. The market will grow and the innovators will have the advantage. If we can help anyone of you to achieve this goal, please let us know.

 

Cradle to Cradle versus Healthy Buildings

by Eva Starmans, C2C ExpoLAB

 

We zijn er tegenwoordig met zijn alle erg goed in geworden om zoveel mogelijk termen te bedenken waarmee we ene duurzaamheidsstroming kunnen onderscheiden van de andere: innovatieve duurzaamheid, Cradle to Cradle, Circulaire economie, Blue Economie, MVO, we-economie, eco-efficiency, biobased, Industrial design, the natural step, new economie en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Daarbij komen we ook nog om in de meetinstrumenten waaronder BREEAM, LEED, GPR, DGNB, Greencalc, Eco-Quantum, het energielabel, Well en nog vele meer. Er blijken wereldwijd rond de 500 instrumenten te zijn om duurzaamheid meetbaar te maken. Dat maakt het er allemaal niet doorzichtiger op.
De discussie gaat tegenwoordig vaak dan ook niet meer om wat we doen, maar waar de verschillen zitten tussen de verschillende stromen.

Want willen we uiteindelijk niet allemaal hetzelfde? Als ik het vanuit mijn eigen vakgebied bekijk, dan wil ik graag meehelpen aan gebouwen die waarde toevoegen.
Het creëren van waarde in de breedste zin van het woord, dus goed voor mens, milieu én de portemonnee. Want uiteindelijk wil zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer geld besparen en verdienen. En terecht natuurlijk. Het mooie is dat je daarmee ook iets goed door voor je omgeving en de mensheid.

Healthy Buildings
In het Healthy Building Network project grijpen we vaak terug op Cradle to Cradle en de Blue Economy. Dat is ook beste logisch met partners zoals Blue Hub, Blue Engineering & C2C ExpoLAB. Zoals gezet gaat het ons allemaal om het creëren van een betere, gezondere en toekomstbestendige wereld. Ongeacht welke duurzaamheidsstroming.

Ik kan me voorstellen dat dit voor andere partijen soms verwarrend kan werken. Waarom gebruiken wij (als C2C ExpoLAB) gezonde gebouwen en C2C in een zin? Dit komt omdat het creëren van meerwaarde de kern van C2C is. Enkele belangrijke punten zijn: continue kringlopen (zoals in een circulaire economie) en het gebruik van gezonde producten. De C2C certificering standaard voor producten heeft als belangrijk onderdeel dan ook “material health”. Het is voor de meeste bedrijven en consumenten onmogelijk om te beoordelen of een product echt gezondheid. Daarom biedt het C2C certificaat houvast, indien een product dit certificaat heeft of kan aantonen gelijkwaardig te zijn, kunnen we echt aannemen dat dit product bijdraagt aan een gezond en veilig (binnenklimaat). Als wij daarom mogen adviseren gedurende het ontwerp van circulaire en gezonde gebouwen, adviseren wij het gebruik van C2C gecertificeerde producten.

Wat feitjes
Wist u bijvoorbeeld dat de meeste chemicaliën die commercieel worden gebruikt, niet getest zijn op mogelijke gezondheidseffecten? Minder dan een derde van de gereguleerde, veel geproduceerde chemicaliën, waaronder veel die binnen worden gebruikt, hebben maar een screening niveau van testen op ongunstige effecten (Healthy Buildings, Healthy people, EPA).
Of wist u dat van de 82.000 chemicals gebruikt voor commerciële doeleinde, voor 85% geen data voor gezondheid voorhanden is (Evidence for Health the 9 Foundations – Harvard T.H. Chan Joseph G. Allen)?

Het gaat om de goede dingen doen
Wat mij betreft maakt het niet uit hoe we dat noemen, als we maar de goede vragen stellen en de juiste dingen doen! Als we niet durven te dromen en buiten onze kaders te denken, blijven we doen wat we altijd gedaan hebben. De dingen goed doen in plaats van minder slecht wil toch iedereen?! Het aandacht geven van gezondheid en circulariteit gebeurt op meerdere podia en momenten, laten we samen de handschoen oppakken om een volgende stap te zetten.

TERMITE VENTILATION, HEALTHY AIR QUALITY

by Désirée Driesenaar, Blue Economy Expert

Buildings are often just optimized for one thing: energy efficiency. Although research proves that people who live or work in a healthy building are much more productive and creative. The health of a person is influenced by many different elements, so why would the buildings where they live, learn and work not influence their health? In the Healthy Building Network we have looked at all the factors that make a building a healthy building. We have come up with 5 essential elements that will influence the health of building users significantly: indoor air quality, indoor climate, acoustics, light and look & feel. The more natural these elements, the healthier the person.

Constant Temperature in Desert

Some decades ago, an innovation inspired by nature has produced positive results on both health ánd energy efficiency. The innovation is called termite ventilation. It is a fact that termite hills are very constant in their temperature, although they are often located in deserts where the outside temperature can be 50 degrees during the day and freezing at night. However, the termites collect a fungus that only survives and thrives at 31 degrees Celsius. So they designed their termite hills in such a way that the temperature is always 31 degrees and their fungus grows well. Who says man is the most smart creature in nature? We need complex air-conditioners and heaters that use a lot of energy to achieve the same result.

Anders Nyquist

One of the first architects to apply termite ventilation in his prize winning buildings is Anders Nyquist. He is well-known for the Laggarberg School and the Green Zone, both in Sweden, but his sustainable designs are applied all over the globe. In this short film he explains his work. Did you know that the indoor air quality is often up to 7 times worse in a building compared to outside? And did you know that the area up to one meter, where our children sit and learn in our schools is far worse?

Simple Principles

Termite ventilation is created by a relatively simple design, where air will be cooled underground, comes into the building and will then be warmed by a solar chimney. Physics fact: hot air rises. So the air will take its natural flow, result in ventilation and is released via chimneys, just like in termite hills. The municipality building in Venlo is equipped with this kind of ventilation and saves lots of energy this way.

Call to Action 

In a TEDx Delft talk Ben Bronsema, an expert on air-conditioning, also explains his method of applying termite ventilation.

Many varieties of termite ventilation are possible, but they are all inspired by this one little insect: the termite. These kind of innovations deserve large scale application! We need buildings that are healthy for our citizens, employees and children. And as you can see, it is possible. Architects, builders, clients, it is time to use termite ventilation from whatever supplier in your next building. How can the Healthy Building Network help you achieve this?