BUSINESS CASE TOOL NEDERLANDS

In samenwerking met Hevo B.V. heeft C2C ExpoLAB een businesscase ontwikkeld die de financiële consequenties van circulair bouwen op lange- en korte termijn inzichtelijk maakt. Aspecten zoals materialen, energie en water als ook de invloed van een gezond binnenklimaat zijn opgenomen in de businesscase. Deze businesscase is uniek in Nederland en vanaf nu beschikbaar voor iedereen!

Gezond en circulair bouwen loont

Duurzame principes en circulariteit worden steeds vaker toegepast in de bebouwde omgeving. Echter was, tot op heden, niet onderbouwd wat gezond, duurzaam en circulair bouwen daadwerkelijk oplevert en welke extra investering ervoor nodig is. Om deze vragen te beantwoorden en er, als eerste in Nederland, een gedegen businesscase onder te kunnen leggen hebben C2C ExpoLAB en Hevo de handen ineengeslagen. In o.a. het C2C geïnspireerde stadskantoor Venlo werd onderzoek gedaan naar de harde inverdieneffecten van circulaire gezonde gebouwen, zoals materialen, water en energie. Dit resulteerde in een businesscase voor stadskantoor Venlo, die aantoont dat dat een extra investering van €3,4 miljoen, resulteert in een besparing van €16,9 miljoen over de gebruiksduur van 40 jaar. De businesscase houdt rekening met een terugverdientijd van 15 jaar, maar toont een positieve cashflow na het eerste jaar. Concreet betekent dit, dat de gemeente Venlo na jaar 1 al geld bespaart door te investeren in circulaire maatregelen.

Bereken uw eigen businesscase voor financieel gezonde gebouwen

Op basis van de resultaten van het onderzoek is een tool ontwikkeld waarmee, door ondernemers zelf, twee generieke businesscases berekend kunnen worden. Enerzijds kan een circulair en gezond gebouw vergeleken worden met een standaard gebouw (volgens bouwbesluit), anderzijds kunnen (standaard)materialen en systemen vergeleken worden met duurzame materialen en systemen. De tool biedt de mogelijkheid om aan ‘knoppen te draaien’ om de verschillende aspecten inzichtelijk te krijgen, zoals: water, energie, circulair materiaalgebruik alsook de omvang van gebouwen, de bouw en exploitatiekosten en de productiviteit van de organisatie. In één oogopslag wordt duidelijk wat de invloed is van deze aspecten op de totale investering en exploitatiekosten, de terugverdientijd, maar nog belangrijker op de kasstroom. Want zoals ervaring heeft geleerd van het stadskantoor Venlo, kan de terugverdientijd bijvoorbeeld 15 jaar zijn, maar kan na een jaar al een positieve kasstroom ontstaan, waardoor een organisatie meer geld over houdt.

Toelichting documenten

Er zijn twee business cases opgesteld in Excel die kostenloos door iedereen te gebruiken zijn. Mocht u hulp of advies nodig hebben bij de tool? Neem dan contact op met Eva Starmans, C2C ExpoLAB ([email protected] of +316 81 88 47 29).

Het pdf-bestand omvat de uitleg en onderbouwing van de tools in excel. Wij raden u aan deze eerst door te nemen alvorens u de business case gaat invullen. De excel bestanden kunnen kosteloos door iedereen worden gebruikt. En kan gebruikt worden om de business case door te rekenen voor circulaire en gezonde gebouwen en de andere excel kan gebruikt worden om de business case van producten en diensten op zichzelf door te rekenen. Door de groene hokjes in te vullen met uw gegevens wordt uw gebouw en of product vergeleken met een standaard gebouwd.