Proefschrift door Dr. Juan Palacios: Inside Buildings: Environment, Health and Performance

Mensen brengen ongeveer 90% van hun tijd binnenshuis door, maar de effecten van het binnenklimaat op hun gezondheid en productiviteit zijn nog grotendeels niet onderzocht. Recente ontwikkelingen in de sensortechnologie maken het mogelijk om de ruimtecondities objectief en met een ongekende frequentie te meten. Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is de belangrijke rol van het binnenklimaat en de impact daarvan op de mens. De bevindingen van het proefschrift dragen bij aan de bestaande kennis op het gebied van milieuwetenschap en -economie en geven nieuwe inzichten in de effecten van omgevingsomstandigheden op mensen en de rol van gebouwen daarin.

Het proefschrift is geschreven in het Engels en kan worden gedownload onder de volgende link:

https://lnkd.in/d34SMhG 

Een samenvatting van de bevindingen is te vinden op bladzijde 163.