by Eva Starmanns, C2C ExpoLAB

Het C2C ExpoLAB is een van de initiatoren en partner van het Healthy Building Network. In deze blog nemen we jullie graag mee in onze rol voor dit Duits-Nederlandse grensoverschrijdende innovatieve project over gezonde gebouwen.

Wat is C2C ExpoLAB?

C2C ExpoLAB is gespecialiseerd in het praktisch toepassen van de gedachte van de Cradle to Cradle principes in de bebouwde omgeving en (overheids)beleid. Voor ons staat gezondheid en circulariteit centraal in deze gedachte. Wij helpen zowel opdrachtgevers, zoals overheden en onderwijsinstellingen, als opdrachtnemers, zoals architecten en aannemers en adviseren deze organisaties bij beleidsvorming, aanbestedingen en (ver)bouwprojecten om met de principes van de circulaire economie op een vernieuwende manier geld te verdienen en te besparen door de uitgangspunten van gezond en circulair bouwen door te voeren in uw project.

Wij doen dit omdat wij geloven in een gezonde en betere wereld en ervan overtuigd zijn dat het toepassen van de circulaire economie en innovatieve gezonde gebouwen daarbij ook nog een positieve invloed heeft op uw business case. We proberen duurzame oplossingen slim met elkaar te verbinden en zoeken daardoor continue naar synergievoordelen. Bij elk project proberen we de lat hoger te leggen en meerwaarde voor klant en gebruiker te realiseren.

Hoe het begon

In oktober 2016 werd stadskantoor Venlo opgeleverd, een gebouw waar C2C ExpoLAB een bijdrage aan heeft mogen leveren als een van de partijen in het projectteam. Een gemotiveerd en welwillend projectteam wat gezamenlijk grote stappen heeft gezet richting circulair en gezond bouwen gebaseerd op de cradle to cradle uitgangspunten. Uiteraard ging dat niet zonder slag of stoot, maar met haar innovatieve proces heeft stadskantoor Venlo letterlijk aan de wieg gestaan van nieuwe ontwikkelingen, waar we vandaag de dag nog de vruchten van plukken.

Zo begonnen we bijvoorbeeld met een ambitie om het gebouw 100% gezond en circulair te ontwerpen, maar kwamen we er snel achter dat dat (nog niet) haalbaar was. Daarom is focus aangebracht en zijn de vier belangrijkste thema’s bepaald.

“De mens centraal” was één van de vier circulaire thema’s voor het stadskantoor Venlo. Om te achterhalen hoe de medewerkers het binnenklimaat ervaren zijn door de universiteit van Maastricht enquêtes uitgevoerd. Een enquête werd afgenomen in de oude situatie als nulmeting en na verhuizing zijn deze enquêtes gecontinueerd, zowel in stadskantoor Venlo als bij een controlegroep die op dezelfde locatie bleef. Hiermee werden de belevingen en ervaringen van gebruikers duidelijk met betrekking tot het binnenklimaat. Daarnaast is de binnenluchtkwaliteit gemeten op de oude locaties en wordt deze ook gemeten in het stadkantoor. Zo worden de ervaringen van de medewerker en data verzameld met betrekking tot het binnenklimaat.

We bemerken dat de gebruikers en bezoekers positief zijn over het binnenklimaat van het stadskantoor. Dit heeft C2C ExpoLAB tot denken aangezet. Er was al een positieve business case opgesteld voor dit gebouw voor met name de circulaire thema’s water en energie, waarmee Venlo 16.9 mln euro zal besparen tijdens de gebruiksduur van het gebouw met een investering van 3.4 mln euro. De business case gaf al aan dat investeren in meerwaarde loont. Echter, wij waren erg benieuwd in hoeverre gezondheid deze business case zou kunnen versterken. Gezondheid van de medewerkers zou kunnen zorgen voor een toename van productiviteit en afname van ziekteverzuim. En dat was namelijk nog geen onderdeel van de business case. Dat is de reden waarom wij het Healthy Building Network hebben geïnitieerd.

Business case tool

Een van de belangrijkste activiteiten van C2C ExpoLAB binnen het Healthy Building Network is het ontwikkelen van een Business Case Tool (BCT) die voor iedereen toegankelijk is om een totale business case te berekenen van een gezond en circulair gebouw. In samenwerking met HEVO Adviseurs is deze business case tool ontwikkeld. Met de BCT kun je een circulair en gezond gebouw als ook productontwerp met een ‘lineair’ referentie gebouw of product vergelijken, om zo inzicht te krijgen in investering, terugverdientijden en cashflows. De BCT helpt je  op verschillende beslismomenten in het ontwerpproces in het maken van verstandige (investerings)beslissingen op gebied van circulair en gezond bouwen. Benieuwd naar de BCT, Klik dan hier om de tool te bekijken. Of kijk hier het webinar om meer inzicht te krijgen in de business case tool.

Bewusstwording is essentieel

Een heel groot publiek is zich (nog) niet bewust van de voordelen van gezond en circulair bouwen. Ook is nog zorgwekkend hoe weinig gebouweigenaren of werkgevers weten wat het binnenklimaat is in hun gebouwen en wat de invloed van het binnenklimaat is op hun personeel. Daarentegen weet de tomatenteler vaak beter wat het binnenklimaat is, en wat de invloed hiervan is op hun product.

We bemerken vaak de perceptie dat wanneer het gebouw voldoet aan de wettelijke eisen, het ook een gezond binnenklimaat heeft. Helaas is dit vaak een verkeerde aanname. Niet realiserende wat het effect van een slecht binnenklimaat kan zijn op ziekteverzuim en productiviteit. Een belangrijke horde waar wij met het Healthy Building Network op willen inspelen, is het vergroten van de bewustwording op dit thema en inzicht geven in de kansen die er liggen voor jou als gebouweigenaar of werkgever. C2C ExpoLAB is kennispartner in dit project en probeert deze kennis te bundelen en te verspreiden in factsheets, blogs, innovatieworkshops en grensoverschrijdende bezoeken.

Leg elke keer de lat hoger

Innovatie is een belangrijke drijver voor het C2C ExpoLAB. Hoe meer we weten van circulariteit en gezondheid binnen de bebouwde omgeving, hoe meer we ook duidelijk krijgen dat er nog veel ontgonnen gebieden zijn waarop antwoorden vergaard moeten worden. Daarom vinden we het van belang om bij elk project wat de mogelijkheid biedt de lat hoger te leggen en samen met partners vraagstukken op te pakken. Zo zijn we samen met TNO en andere partners betrokken in een onderzoek dat kijkt naar restwaarde op product niveau. Dit is ook de drijfveer om het Healthy Building Network te initiëren, we bemerken dat gezondheid veel mensen aanspreekt maar dat er nog geen eenduidige antwoorden zijn.

Veel onderzoeken

Het Healthy Building Network geeft ons de kans om samen met partners nog meer te verdiepen in gezond binnenklimaat en gezonde gebouwen. Hierdoor zijn we beter in staat om te sturen op de juiste parameters en bij nieuwe gezonde en circulaire projecten. Wil je zelf ook meer lezen over dit thema? Wij hebben diverse onderzoeken gebundeld, klik daarvoor hier:

Eichholtz, P.: Moving to Productivity

Palacios, J.: Inside Buildings: Environment, Health and Performance

Onderzoeksresultaten & Papers

Mis je nog een interessant document wat je zelf hebt gelezen? We horen het graag. Of neem contact op als je wilt verkennen wat de kansen zijn voor jou bouwproject, bouwproduct of dienst. Samen bouwen we aan een gezond en circulair morgen.

Venlo, 19 mei 2020

Healthy Building Network Enquête – Helpt u mee?

Wilt u meedenken over de toekomst van gezond en circulair bouwen en hoe daarbij een rol voor uw bedrijf is weggelegd?

Door het invullen van onderstaande enquête helpt u ons om meer inzicht te krijgen in de huidige situatie omtrent gezond bouwen. Op die manier kunnen we jullie beter informeren over de marktkansen en inzicht krijgen in voorbeelden die we graag breed onder de aandacht willen brengen in ons netwerk.

Meedenken kan via onderstaande link:

https://www.survio.com/survey/d/P0F8S3L7N9T9F4V4J 

Alvast bedankt!

Eva Starmans, C2C ExpoLAB

 

Foto: Pixabay via Pexels

 

Venlo/ Viersen, 13 mei 2020

Innovatie in de bouw – vandaag klaar zijn voor de uitdaging van morgen

Innovatie brengt economische vooruitgang en ontwikkeling met zich mee. Echter ontstaat er in tijden van crisis, zoals nu met de corona crisis, discussie over de rol van innovatie in het financieel overleven. Een crisis biedt kansen om veranderingen te realiseren, met als resultaat een veerkrachtigere economie/bedrijf. Innovatie kan een crisissituatie omzetten naar een kans.

Innovatieprofessor Clayton Christensen van de Harvard Business School zegt dat een economische een positief effect heeft op innovatie. In tijden van schaarste, mag er geen geld verspilt worden. Bedrijven worden ‘gedwongen’ om snel en goedkoop te innoveren, wat zorgt voor hogere slagingskans. Men durft op deze momenten de wijze van werken (en zelfs leven) fundamenteel te herzien. Het dwingt ondernemers te kijken naar de lange termijn in plaats van de korte termijn, hoewel dit niet voor de hand ligt (Cools, Deprez, De Zutter, Van Rossem, & Buelens, 2009).

Innovaties worden ingedeeld in technologische en niet-technologische innovaties. De technologische innovaties bestaan uit product- of procesinnovaties. Maar minstens zo belangrijk zijn de niet-technologische innovaties zoals nieuwe markten aanboren of sociale innovatie. Deze laatstgenoemde heeft vaak invloed op de haalbaarheid van een technologische innovatie. Binnen het Healthy Building Network slaan we een brug tussen technologische en niet-technologische innovaties in de bouwsector.

Ook in de bouwsector is innovatie noodzakelijk om grote maatschappelijke uitdagingen te verhelpen. Zoals de schaarste van bouwmaterialen, het gebruik van fossiele energie en de verstedelijking. Daarnaast is gezondheid nu belangrijker dan ooit.

De bouwsector is divers en wordt gekenmerkt door de uiteenlopende projecten, van grootschalige tot kleinschalige activiteiten. De samenhang, complexiteit en diversiteit van componenten zorgen voor een complex innovatiesysteem. Samenwerking tussen verschillende partijen is noodzakelijk om tot een succesvolle innovatie te komen.

Vaak wordt er samengewerkt tussen private en maatschappelijke partijen (zoals gemeenten). Echter hebben zij beide andere belangen, wat kan botsen. Het delen van kennis zou maatschappelijke vraagstukken kunnen beantwoorden, maar het zou een negatief effect kunnen hebben op de concurrentiepositie van marktpartijen. Ook kunnen het korte- en lange termijn perspectief van de partijen botsen. Een succesvolle innovatie hangt dus ook samen met een duurzame en structurele samenwerking, waarin belangen samen komen (Arnoldussen, Groot, Halman, & Van Zwet, 2017).

Het Healthy Building Network brengt internationale samenwerking op gang, met als resultaat succesvolle (sociale) innovaties. Door samen met u te innoveren willen we de bouwsector meer veerkracht geven. Bent u al klaar voor de uitdaging voor morgen?

Mocht u op zoek zijn naar meer informatie over gezond bouwen of innovatie, of bent u op zoek naar samenwerkingspartners? Neem dan contact met ons op via: [email protected] of reageer op dit bericht.

Bronnen

Foto: studiogstock via Freepik

 

Viersen, 12 mei 2020

Healthy Homeoffice – Zo ziet gezond thuiswerken er uit!

Steeds meer mensen werken vanuit huis, geheel of gedeeltelijk, zolang hun baan het toelaat. Maar is gezond werk ook mogelijk vanuit huis?

Onze collega Anastasia Araktsidou heeft zich over deze kwestie gebogen en twee blogs over dit onderwerp geschreven. Haar belangrijkste inzicht: Zonder een gezond binnenklimaat, geen gezond thuiskantoor! Zorg er dus bijvoorbeeld voor dat u regelmatig en correct ventileert! De volgende grafiek toont u kort en bondig hoe u dit moet doen.


Daarnaast is ook de juiste inrichting van uw thuiskantoor en uw psychologisch welzijn van groot belang. Wil je hier meer over weten?

Lees hier verder:

Healthy Homeoffice 1 – Hoe maak je thuis een gezonde werkplek?

Healthy Homeoffice 2 – Gezond en productief in het thuiskantoor

 

 

by Anastasia Araktsidou, WFG Kreis Viersen

 

Waarom is een gezonde werkomgeving belangrijk en waarom ben ik slechts in één geval echt productief? Ik heb deze vragen besproken in het eerste deel van mijn blog.

Nu je weet hoe je een gezond binnenklimaat kunt creëren, wil ik het in het tweede deel van mijn blog hebben over de organisatie van de werkplek, pauzes, beweging en voeding. Met deze twee blogs heb je de nodige, uitgebreide kennis in huis om een gezonde werkplek te creëren en een balans te vinden tussen werk en privéleven.

Stel je werkplek in

Zelfs vandaag de dag betrap ik mezelf thuis soms op het bewegen naar de bank met mijn laptop. Maar zo hoort het niet te zijn. Zoals hierboven vermeld, zal in de meeste woonkamers zowel de technische als de ergonomische uitrusting niet voldoen aan de normen van een kantoor. Wat kun je nu doen?

Ten eerste: Creëer een werkruimte. Als hier geen aparte ruimte voor is, definieer dan een vast werkgebied. Ruim alles privé op dat je zou kunnen afleiden en dat je niet op kantoor zou zetten. Na het werk: Zet het werkmateriaal weg. Dit is belangrijk om een duidelijke scheiding te creëren tussen beroeps- en privéleven en om het mentaal uit te schakelen.

Bij de keuze van een werkplek moet je er ook op letten dat er voldoende daglicht is. Het is belangrijk om geconcentreerd te kunnen werken; daarnaast voorziet het jouw lichaam ook van vitamine D.

Jouw werkplek moet zo ergonomisch mogelijk worden ingericht.  De volgende figuur vat de belangrijkste punten samen waarmee rekening moet worden gehouden:

Bron: Karrierebibel.de

Plan je pauzes

Misschien ben jij, net als ik, een van die mensen die geloven dat je altijd beschikbaar moet zijn in je thuiskantoor omdat je net zo productief wilt zijn als op kantoor. En als je ondertussen een wasje draait, wordt dat gezien een soort pauze. Maar nee! Om echt tot rust te kunnen komen, moeten we bewust pauzeren en dit regelmatig doen.

Ik heb zelf jarenlang mijn lunchpauzes aan mijn bureau doorgebracht en zou dat vandaag de dag zeker nog vaak doen als ik mijzelf geen regels oplegde die ik strikt in acht neem. Wat je subjectief gezien meer tijd geeft om te werken, heeft in feite een negatief effect op jouw productiviteit in de loop van de middag. En dat is precies wat we willen vermijden! Dus, doe het zoals op kantoor en plan bewust een lunchpauze van minstens 30 minuten. Voor en na dit, neem een paar korte pauzes van een paar minuten om “op adem te komen”. Verlaat de werkplek. Lunchen en nog beter: een korte wandeling in de frisse lucht maken. En naar buiten gaan is het beste omdat het vaak wordt aanbevolen, maar laten we eerlijk zijn: We hebben niet altijd zin om het huis een paar minuten te verlaten, zeker niet als het slecht weer is. Ga je liever op de bank zitten en sluit je ogen voor een moment of zet je gewoon wat muziek aan en ontspan je? Doe het! Doe wat jou helpt om uit te schakelen en te ontspannen. Of misschien wil je iets nieuws proberen? Wat dacht je bijvoorbeeld van ademhalingsoefeningen? Probeer het en je zult het effect zeer snel merken!

Hoe je uiteindelijk ook je pauze doorbrengt: Beweging is een elementaire factor voor onze gezondheid, die niet mag worden verwaarloosd in het dagelijks leven, vooral nu in tijden van thuiswerk.

Blijf in beweging

Ons bewegingsgedrag is in de loop der jaren aanzienlijk veranderd. We zitten als het ware door het leven heen. En als volwassene nemen we onze natuurlijke bewegingsdrang vaak helemaal niet meer waar. Die drang werd in onze kindertijd al getraind door stil te zitten op school. Ons lichaam is niet gemaakt om te zitten. En hoe ergonomisch jouw werkplek ook is vormgegeven – te lang zitten is en blijft ongezond. De gevolgen tot in detail uitleggen zou te ver gaan en buiten het bestek van dit artikel vallen, maar zoveel kan gezegd worden: het is niet zonder reden dat zitten vaak het nieuwe roken wordt genoemd.

Bron: Vector Open Stock über Flickr

Het is dan ook niet verwonderlijk dat vooral kantoormedewerkers vaak last hebben van rugpijn. Maar maak je geen zorgen, een paar minuten per dag kan je helpen om rugpijn te voorkomen.

Om te voorkomen dat er in de eerste plaats grote klachten ontstaan: geef actief vorm aan je dagelijks werkzame leven! De “40-15-5 regel” kan hier een goede hulp zijn. Het verdeelt een uur in 40 minuten dynamisch zitten, 15 minuten dynamisch staan en 5 minuten actieve beweging. Zelfs als je deze regel niet onmiddellijk en regelmatig kunt toepassen: Waarom schets je het principe niet op een stuk papier en bevestig je het in het zicht. Hoe vaker je er naar kijkt en eraan herinnerd wordt, hoe groter de kans dat je het principe toepast. Misschien ga je vanaf nu alleen nog maar staand telefoneren?

Bekijk het volgende schema van een typische werkdag van een persoon die voornamelijk zittend werk doet. Als je dan de uren die we slapen toevoegt…

Bron: Ergotopia.de

Daarom is het belangrijk om ook na het werk in beweging te blijven! Wanneer en zo vaak als mogelijk, doe wat voor jouw werkt. Probeer gewoon te blijven bewegen waar mogelijk. Je kunt enkele suggesties voor meer beweging vinden op deze link.

Eet regelmatig en gezond

Vooral in stressvolle situaties moet het koken vaak snel gaan. We nemen onze toevlucht tot fastfood of kant-en-klare maaltijden en in het ergste geval eten we op onze werkplek. Voeding heeft een belangrijke invloed op ons welzijn, wat we meestal binnen zeer korte tijd merken. Slechte voeding op het werk maakt je niet alleen moe maar maakt je ook onproductief en ziek op de lange termijn. Eet indien mogelijk vers, onverwerkt en regionaal voedsel en zorg ervoor dat er weinig of geen suiker wordt toegevoegd.

Je werkt nu vanuit huis en bespaart jezelf het woon-werkverkeer. Dus gebruik de tijd die je hebt gewonnen om een gezond ontbijt en lunch te bereiden. Dit kan bijna altijd in minder dan 15 minuten. En het internet zit vol met receptideeën voor snelle en gezonde voeding en biedt iets voor bijna elk soort dieet!

En als je trek hebt naar een snack: zorg dat je fruit, noten of pure chocolade in huis hebt. Vervang je ongezonde snacks met één van deze substituten. Eén kleine stap die een positieve invloed zal hebben op je gezondheid. Wist je dat bijvoorbeeld pure chocola (met een cacaogehalte van minstens 70%) stress en ontstekingen vermindert en tegelijkertijd het geheugen, de immuniteit en het humeur verbetert?

Drink genoeg

Wat we graag vergeten als het gaat om voeding: drink genoeg! Wat en hoeveel we drinken heeft een directe invloed op ons welzijn en onze productiviteit. Uitdroging in het lichaam kan leiden tot hoofdpijn, concentratieproblemen en prikkelbaarheid, wat ons vermogen om te presteren, te reageren en te leren en uiteindelijk ons welzijn beperkt. Typische kantoorproblemen zoals droge ogen als gevolg van beeldschermwerk kunnen ook worden verminderd door voldoende vochtinname. Als de lucht in de kamers nog te droog is, doe dan iets goeds voor jouw slijmvliezen met een voldoende toevoer van water, want dat verkleint de kans op het krijgen van een verkoudheid.

Zorg ervoor dat je 1,5 -2,0 liter per dag drinkt, bij voorkeur stilstaand water of ongezoete thee. Zorg ervoor dat er altijd iets te drinken is in je gezichtsveld.

Plan vaste rituelen

Kleed je ‘s ochtends aan alsof je naar kantoor gaat. Dit zal je helpen om jouw werkdag snel en productief te beginnen. Houd je aan vaste werktijden. En onthoud: sluitingstijd betekent sluitingstijd. Schakel alle arbeidsmiddelen uit, pak je werkmateriaal in, verlaat het huis voor minstens een half uur indien mogelijk. De verandering van omgeving zal je ook helpen om de werkdag geestelijk af te sluiten en ruimte te creëren voor het privéleven.

Conclusie

Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd met mijn twee blogs. In het eerste deel leerden we dat de juiste ventilatie van ruimtes de sleutel is tot een gezond binnenklimaat. In dit deel werd duidelijk dat vooral nu ook onze geestelijke gezondheid een belangrijke factor is. Dus neem pauzes, ga regelmatig naar buiten en probeer werk en privé gescheiden te houden. Deze tips hebben mij geholpen om ook thuis productief te zijn. Ik wens je veel geluk en blijf gezond!

Wat doe je thuis om productief te blijven? Ik ben benieuwd naar jouw tips

Bronnen

by Eva Starmanns, C2C ExpoLAB

Wanneer een gesprek gaat over gezonde gebouwen en of een gezond binnenklimaat, dan gaat het regelmatig over de rol van groen en planten. Hebben planten een (prominente) invloed op een gezond binnenklimaat? De meningen zijn hierover verdeeld. Dat komt, naar mijn mening, onder andere omdat de invloed van planten vanuit diverse invalshoeken belicht kan worden.

Nu ben ik, als bouwkundige, geen expert op dit vlak, maar heb ik binnen het Healthy Building Network wel heel veel erover gelezen en gehoord. Omdat veel mensen hier toch nieuwsgierig naar zijn, wil ik graag mijn kennis hierover delen.

Lucht zuiverend

Planten kunnen een bijdragen leveren aan het opnemen van de luchtverontreiniging.1 Planten nemen via de bladeren schadelijke stoffen op en breken deze vervolgens via de wortels af (gaat er nog een belletje rinkelen vanuit je biologieles…?). Groene planten met veel blad hebben een snellere stofwisseling en kunnen daarmee sneller stoffen afbreken3a.

Verschillende planten kunnen verschillende (of meerdere) stoffen zuiveren, denk daarbij aan formaldehyde, ammonia en of benzeen.1 Echter kan één of meerdere planten niet de afname in concentratie per uur halen dat conform het bouwbesluit aan kantoorventilatie dient te worden behaald. BBA Binnenmilieu maakte inzichtelijk dat je 52 planten per 10m2 nodig hebt.4a Dat is veel….

Concluderend kun je dus zeggen dat planten wel de lucht zuiveren, maar dat je het vaak niet haalbaar is met alleen planten.4a Wist u trouwens dat water ook een bijdrage kan leveren aan het wegnemen van luchtverontreinigingen?5

Geluid

Planten kunnen ook een rol spelen in de akoestiek van een gebouw. Zo absorberen mos-wanden geluid. Mos is namelijk een materiaal wat de nagalmtijd terug kan brengen. Geluid heeft een sterke relatie met productiviteit.5 Planten met grote bladeren kunnen het geluid beter dempen (en deze kunnen ook sneller schadelijke stoffen afbreken, zie hierboven). Groene wanden hebben meer effect op de nagalmtijd. Leuk om te vermelden is dat de substraten ook van invloed zijn, voornamelijk op het spraakgebied van de mens.4b

Zicht op natuur en groen

Ik weet nog wel dat ik tijdens mijn school en studieperiode altijd probeerde aan de raamkant te gaan zitten, zodat ik naar buiten kon kijken. Dit was onbewust, ik vond dat prettig. Onderzoek heeft aangetoond dat uitzicht op natuurlijke elementen prettig wordt gevonden door mensen. Dit een voorbeeld van Bioffilic ontwerpprincipe (Biofilia betekend onze aangeboren liefste voor natuur en gaat om de aangeboren emotionele verbondenheid van mensen met andere levende organismen).5 We hoeven niet per se in de natuur te zijn om er wat gelukkiger van te worden, ernaar kijken kan namelijk ook al een positieve bijdragen leveren. Ook kunnen kunstplanten, de kleur groen en schilderijen van natuur een positief effect op ons welbevinden kunnen hebben, hoe meer gelijkenis met natuur hoe beter het effect.6

Daarnaast blijkt uit onderzoek van WUR dat mensen die werken in een ruimte met planten zich minder vaak ziekmelden, gemiddeld 1,6 ziektedag minder per medewerker per jaar.7

Luchtvochtigheid

Planten kunnen je helpen met de luchtvochtigheid te verhogen. Ideale luchtvochtigheid ligt rond de 35%-70%.8 Helaas is de luchtvochtigheid in kantoren en thuis vaak lager en daardoor kun je bijvoorbeeld hoofdpijn of droge huid krijgen. Bij te vochtige lucht kun je daarentegen weer last krijgen van schimmels. Planten kunnen je helpen om deze luchtvochtigheid toe of af te laten nemen.

De luchtvochtigheid in ruimtes met planten is volgens onderzoek van de WUR zo’n 5% hoger dan in ruimtes zonder planten, in de winter is zelfs een verbetering gemeten van 17%. Dit effect werd al gevonden bij 1 plant (met potmaat 12cm) per 2m2.7

Welke planten

Er zijn veel lijsten op internet te vinden met de beste luchtzuiverende planten (volgens Nasa). Hieronder vind je mijn favoriete luchtzuiverende planten (die ook onderhoudsvriendelijk zijn)10:

  1. Goudpalm– Areca Palm, een goede luchtbevochteraar en zuivert ook xylen en tolueen, vaak water geven9+10:
  2. Damespalm – Rhapis Excelsa. Deze palm zuivert de lucht wat minder dan de goudpalm, maar is gebruiksvriendelijker en meer resistent tegen ziekten10;
  3. Sansevieria, ook wel de slaapkamerplant. Deze plant zuivert de lucht ’s nachts in tegenstelling tot andere planten die dit overdag doen (in het licht (fotosynthese…). Hij kan formaldehyde zuiveren, heeft niet veel licht nodig* 9+10;
  4. Lepelplant, ideaal voor degene met wat minder groene vingers. Deze plant laat de bladeren hangen als hij dorst heeft, dus dan wat watergeven en dan kan het haast niet misgaan. Ook deze plant kan de lucht bevochtigen en filtert hij alle onderzochte stoffen uit de lucht10;
  5. Klimop, ook deze plant is goed formaldehyde te zuiveren, maar ook allergenen als schimmels en dierlijke uitwerpselen uit de lucht zuivert, en daarnaast ook benzeen en trichloorethyleen* 10;
  6. Stokpalm, deze kan goed tegen donkere ruimtes, daarnaast kan deze formaldehyde, tolueen, xyleen en ammonia zuiveren en houdt de lucht vochtig10;
  7. Money plant, verwijdert ook formaldehyde uit de lucht9+10.

En nog meer planten, lees bijvoorbeeld het boek “How to grow fresh air” met top 50 planten erin, of kijk op google waar heen veel lijsten circuleren.

Bekijk ook deze korte en erg interessante Tedx van 4 minuten over “DE” 3 huisplanten die lucht zuiveren.9

*Is giftig voor je huisdieren.

TIP: Wist je dat fijnstof wordt opgevangen door planten. Dit wordt niet gefilterd maar verzameld op de bladeren. Deze moet je dus wel regelmatig schoonmaken (en dan niet binnen afkloppen want dan komt het fijnstof weer vrij binnen).

Conclusie

Voor planten geldt, net zoals voor andere factoren die een gezond binnenklimaat beïnvloeden, dat er al veel onderzoek is gedaan naar de meerwaarde van planten. Maar helaas is dit nog onvoldoende omdat het kleinschalig, versnipperd en of niet onder de juiste omstandigheden is gedaan. De WUR is bezig met een onderzoek waarin ze kijken naar de daadwerkelijke effecten van grootschalige toepassing van planten zijn op het binnenmilieu. Daarbij willen ze ook aandacht geven aan de kosten en baten hiervan.11 Hier ben ik erg benieuwd naar!

Maar als je de onderzoeken leest die zijn gedaan, en ook al neem je ze af en toe met een korreltje zout (persoonlijk vind ik getallen zoals 20% verbetering in productiviteit haast te mooi om waar te zijn), dan wordt het wel duidelijk dat planten een positieve invloed hebben op een gezond binnenklimaat, met name op ons welbevinden. Daarnaast kunnen ze op andere gebieden ook (kleine) invloed uitoefenen, maar ze zullen helaas niet de installaties in kantoren vervangen. Het kan dus sowieso geen kwaad om planten aan te schaffen, zelfs goed lijkende kunstplanten en schilderijen van natuur kunnen op ons welbevinden een positieve invloed uitoefenen.

Meer informatie

Zoals geschreven ben ik geen expert op dit gebied, maar zijn er andere instanties die hier veel meer vanaf weten (denk aan de WUR, NASA, Alterra, BBA binnenmilieu etc.). Desondanks kan bovenstaande je mogelijk inspireren, om er wat meer over te lezen (zie daarvoor hieronder een leeslijst) of om planten aan te schaffen. Zeker in deze tijd waarin veel mensen thuis werken, en het belangrijk is dat je een prettige “werkruimte” hebt, is dit iets eenvoudig wat je kunt oppakken.

Foto: CLICKMANIS via Dreamstime


Leeslijst & bronnen