,

Van ambitie naar realisatie: Aeres Hogeschool Almere

‘s-Hertogenbosch, 25 november 2020

Recent sprak onze collega Laure van de Griend met Willem Adriaanssen van HEVO. HEVO is dé specialist op het gebied van duurzame huisvesting. De reden voor deze kennismaking was het succesverhaal van de circulaire nieuwbouw van Aeres Hogeschool te Almere, waar HEVO een grote rol in speelt. Willem neemt ons mee in het proces van ambitie tot realisatie.

‘Het proces om te komen tot de nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere op het Floriadeterrein in 2022 loopt al lang’, begint Willem. Tien jaar geleden is Aeres Hogeschool in Almere gestart met nieuwe, innovatieve opleidingen over bijvoorbeeld verduurzaming en verstedelijking. Momenteel is de hogeschool in de binnenstad gevestigd, maar vanwege de sterke groei is het noodzakelijk om een andere locatie te ontwikkelen. In die tussenliggende periode heeft de Gemeente Almere besloten om een Bidbook uit te brengen voor de organisatie van de Floriade in 2022, waarbij de gekozen thema’s, zoals greening the city en feeding the city, perfect aansluiten bij het onderwijs dat Aeres Hogeschool aanbiedt. Zo ontstond het idee om de nieuwbouw van de hogeschool op het Floriadeterrein te realiseren en om dit gebouw ook tijdens de Floriade te gaan gebruiken als ontvangstgebouw.

Aeres Hogeschool nam vervolgens het besluit om enkele kavels aan te kopen op het Floriadeterrein en maakte afspraken over de ambities en financiële ondersteuning. Aeres Hogeschool ging in de definitiefase van het project op zoek naar een partner die de hoge ambities op het vlak van duurzaam en circulair bouwen kan concretiseren en het proces kan begeleiden en selecteerde daar HEVO voor. De ambitieuze doelstellingen werden vertaald in een innovatief proces, zodat er een zeer hoogstaand gebouw gerealiseerd kan worden waar Aeres Hogeschool minimaal veertig jaar gebruik van kan maken. ‘De ambitie met betrekking tot onder andere duurzaamheid was zeer hoog, waarbij we samen met Aeres Hogeschool de uitdaging zijn aangegaan om de lat zo hoog mogelijk te leggen. De eerste stap daarin was om in de definitiefase de ambitie te vertalen in een visie en vervolgens in concrete eisen’, zegt Willem.

‘Een gedragen integrale visie geeft houvast in het proces en biedt hulp bij het maken van toekomstige keuzes. Het heeft geen zin om over maatregelen te praten wanneer er geen groter idee of overkoepelende visie op duurzaamheid is. Men moet nadenken over hoe een los item bijdraagt aan het totaalplaatje’, vertelt Willem. Een integrale visie is dus noodzakelijk. Op deze manier vind je een balans in eisen, zodat er bijvoorbeeld niet alleen op energiezuinig bouwen wordt gefocust.

HEVO heeft bij het concretiseren van de duurzaamheidsvisie gebruik gemaakt van het Symbiosis in Development (SiD)-model (zie afbeelding), bestaande uit 8 bouwblokken.

Na afronding van het totale Programma van Eisen en de definitiefase kon het selectieproces van de ontwerpteamleden van start. ‘In een innovatief proces met een hoge ambitie is het prettig om, samen met de opdrachtgever, intensief aan de knoppen te kunnen draaien tijdens het ontwerpproces. Daarom is bewust gekozen voor een traditionele procesaanpak waarbij we samen met Aeres Hogeschool de topspecialisten in de markt geselecteerd hebben. Deze hebben we vooral geselecteerd op visie en mindset: innovatief en ambitieus. In plaats van de adviseurs de vraag te stellen wat zij kunnen leveren tegen welke prijs, draaiden we het proces om. We vertelden hen hoeveel budget er beschikbaar is voor de specifieke dienstverlening en wat er minimaal moet gebeuren. Daardoor kun je echt selecteren op kwaliteit’, vertelt Willem. ‘Met het integrale ontwerpteam is vervolgens het plan ontworpen en zijn de prestaties op het vlak van duurzaamheid, gezondheid, energieprestatie, klimaatadaptatie, circulariteit en groen verder geconcretiseerd. Omdat het realiseren van een zeer duurzame en gezonde leefomgeving zo’n belangrijke rol speelt in het project is gekozen om de WELL-systematiek toe te passen, waarvoor een certificering wordt aangevraagd. Vanwege de grote hoeveelheid groen op, aan en in het gebouw is ook hier een specialist voor aangetrokken om het ontwerp te maken, zodat dit niet alleen mooi is bij ingebruikname, maar ook mooi blijft tijdens de gebruiksfase’.

De volgende stap in het bouwproces is natuurlijk de uitvoering. De bouwkundig aannemer en de installateur zijn middels een Europese aanbesteding geselecteerd, uiteraard ook op een innovatieve wijze. Partijen zijn uitgedaagd om het project nog verder te verbeteren middels een kansendossier, waarbij dit meerwaarde op moest leveren op het vlak van gezondheid, circulariteit en duurzaamheid. Als partijen erin slaagden om onder het plafondbedrag in te schrijven, ontstond voor hen financiële ruimte om alternatieven voor te stellen. Ondanks dat er al een zeer goed uitgewerkt ontwerp lag, zijn hier toch nog heel nuttige alternatieven uit voortgekomen, die tijdens de bouwfase als wijzigingen worden geïntegreerd. Een prachtig voorbeeld van de kwaliteit blijven verhogen, door de juiste vragen te stellen in het inkoopproces.

Willem zegt: ‘Dit hele proces is een voorbeeld dat echte samenwerking een voorwaarde is om ambitieuze en innovatieve resultaten te behalen. Er is namelijk geen enkele partij die alle informatie in huis heeft; je hebt elkaar nodig.’

Zoals je leest, vraagt een integraal duurzaam gebouw om een andere aanpak dan een regulier gebouw. Het proces is transparanter en het belang van samenwerking is groter dan ooit. Wat vind jij van deze nieuwe manier van werken? Denk jij dat dit de nieuwe werkwijze wordt in de bouw? Denk met ons mee en laat je mening horen!

 Wil je meer weten over HEVO en/of over Aeres Hogeschool? Klik dan hier  !

Foto: Hevo B.V.