Toekomstige markt gezond bouwen: CLAYTEC breidt zijn hoofdproductielocatie in Viersen uit, dicht bij de natuur

Viersen, 22.06.2021

De vraag naar ecologische bouwmaterialen neemt toe en stelt ook de firma CLAYTEC uit Viersen steeds weer voor nieuwe uitdagingen. Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, worden de bedrijfsruimten in de hoofdfabriek in Viersen op een natuurlijke wijze uitgebreid.

Max en Peter Breidenbach van CLAYTEC.

Max en Peter Breidenbach van CLAYTEC.

Enkele dagen geleden vond de eerste steenlegging plaats voor de uitbreiding van het bedrijfsterrein aan de Süchtelner Straße. Sinds 1990 produceert het familiebedrijf CLAYTEC, onder leiding van Peter Breidenbach, bouwmaterialen uit klei op de historische productielocatie, de zogenaamde ringoven aan de Süchtelner Straße. Klei is een van de oudste bouwmaterialen ter wereld en zijn fysische en biologische eigenschappen maken het tot de perfecte grondstof voor gezond bouwen of renoveren.

De reden voor deze uitbereiding was de groeiende vraag naar ecologische bouwmaterialen, en de steeds terugkerende uitdagingen om grotere hoeveelheden te kunnen produceren en te kunnen opslaan om op korte termijn aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Zo worden, naast twee nieuwe opslaghallen, een vorstvrij magazijn en een nieuwe werkplaats waar kwaliteitstests zullen plaatsvinden, gebouwd. Tegelijkertijd zal de uitbreiding het ook mogelijk maken de logistieke processen te optimaliseren. Uiteindelijk moeten deze maatregelen leiden tot een verhoging van de efficiëntie.

Natuurlijke en duurzame uitbreiding

Luchtfoto van het terrein.

Luchtfoto van het terrein.

Als duurzaam bedrijf en producent van ecologische bouwmaterialen is respect voor de natuur en biodiversiteit van

bijzonder belang voor CLAYTEC. Bij de planning van de bouwmaatregelen lag de nadruk op twee dingen: duurzaamheid en een natuurlijke ontwikkeling. Diverse compenserende maatregelen moeten bijdragen tot de instandhouding van het natuurlijk evenwicht en het landschap. De door CLAYTEC geplande maatregelen gaan veel verder dan wat wettelijk is voorgeschreven.

Op het dak van een nieuw magazijn, de nieuwe werkplaats en het nieuwe vorstvrije magazijn zal een zonnesysteem worden geïnstalleerd, zodat de productie haar eigen met zonne-energie opgewekte elektriciteit zal kunnen gebruiken, naast de groene stroom die zij tot dusver gebruikte.

Over het hele terrein zullen boomgaarden worden aangelegd, waar bijen voedsel zullen vinden. Bovendien zal een schapenweide worden aangelegd waar de bedreigde Skudden-schapen kunnen grazen. Er zal in totaal 80 m² vijveroppervlak worden gecreëerd. En tot slot zullen bomen en struiken, zoals haagbeuken, worden geplant als compenserende maatregel.

Dit voorbeeld toont eens te meer aan dat gezondheid en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan met economische efficiëntie. Een gedetailleerd verslag over de geplande maatregel is te vinden op: https://www.claytec.de/de/clayblog/naturnahe-betriebserweiterung-am-hauptproduktionsstandort_n3620