Krefeld, 11 februari  2020

Healthy Building workshop voor het stadsbestuur van Krefeld

Ongeveer 40 medewerkers van de stad Krefeld, voornamelijk van de afdeling Bouwmanagement, hebben zich tijdens een workshop in het nieuwe stadskantoor van de gemeente Venlo op 29 januari 2020 intensief beziggehouden met het thema “Gezond Bouwen”. De locatie waar de workshop plaatsvond, het Stadskantoor, is de landmark en het referentieproject in de hele regio voor gezond en zuinig bouwen.

Het evenement vond plaats op verzoek en uitnodiging van burgemeester Frank Meyer. Hij was blij met de grote belangstelling voor dit toekomstgerichte onderwerp en moedigde de deelnemers aan om hun respectievelijke verantwoordelijkheidsgebieden te heroverwegen met het oog op het doel van “gezond bouwen”. Wethouder Marcus Beyer, hoofd van de afdeling Planning, Construction en Building Management, wees op het potentieel van “gezond bouwen” voor de toekomstige stadsontwikkeling en de mogelijkheid en de noodzaak voor de stad om deze toekomstige kwesties mee vorm te geven.

Michel Weijers, projectcoördinator in Venlo tijdens de plannings- en bouwfase van het Stadskantoor en nu projectmanager van het Healthy Building Network, legde vervolgens de weg uit van het idee naar de realisatie van het nieuwe beeldbepalende gebouw in Venlo. Hij meldde dat toen het slechts 35 jaar oude gebouw werd gesloopt, het al snel duidelijk werd dat de destijds gebruikte materialen niet terug konden worden gebracht in de materiaalkringloop of zelfs gerecycled konden worden. Om deze reden besloot de gemeenteraad van Venlo uiteindelijk om bij de bouw van het stadskantoor alleen nog maar materialen te gebruiken die na gebruik ook weer hergebruikt konden worden. Bij de keuze van de materialen is dus al rekening gehouden met de mogelijkheid om de materialen te kunnen hergebruiken. Dit biedt ook economische kansen, aangezien de gebruikte bouwmaterialen aan het eind van hun gebruik kunnen worden doorverkocht in plaats van te worden weggegooid.

Bovendien heeft het exclusieve gebruik van gezonde materialen, dat wil zeggen bouwmaterialen die zo onvervuild en onbehandeld mogelijk zijn, een positief effect op de gezondheid en dus op de productiviteit van de werknemers. En het draagt duidelijk bij aan de gemeentelijke begroting. Gedurende de levensduur van het gebouw worden de mogelijk hogere bouwkosten ruimschoots gecompenseerd door de besparing op de personeelskosten door de vermindering van het aantal ziektedagen.

Professor Piet Eichholtz van de Universiteit Maastricht legde vervolgens de wetenschappelijke relaties tussen gebruikersprestaties en de binnen luchtkwaliteit in gebouwen uit, die hij bijvoorbeeld duidelijk heeft kunnen aantonen in de afnemende prestaties van leerlingen met een slechte luchtkwaliteit.

De daaropvolgende rondleiding door het stadskantoor gaf de deelnemers aan de workshop inzicht in de bouwtechniek en het open en communicatieve werkconcept van de gemeente Venlo. Deze indrukken zijn verwerkt in de afsluitende groepswerkzaamheden: Hoe kan het Healthy Building concept dat gerealiseerd is in Venlo en de daarbij behorende praktische werkzaamheden overgedragen worden aan de stad Krefeld? Men was het unaniem eens dat dit niet van de ene op de andere dag gedaan kan worden. Verschillende bouwnormen zouden daar tevens mee in strijd zijn. Alle werkgroepen werkten echter samen om een aantal positieve benaderingen te ontwikkelen die de situatie voor alle gebruikers van het gebouw zouden kunnen verbeteren en, kortom, een positieve invloed zouden kunnen hebben op het imago van de stad, de bedrijfslocatie en de regio.

Burgemeester Frank Meyer was onder de indruk van de geëngageerde samenwerking en het enthousiasme van de deelnemers voor het onderwerp. Hij moedigde hen aan om de ideeën van Healthy Building in hun dagelijkse werk te blijven benaderen en na te denken over het doel van “gezonde, openbare bouwprojecten”. Na de workshop werd in de gemeente een projectgroep opgericht om de centrale thema’s met betrekking tot Gezond Bouwen systematisch aan te pakken, gemeenschappelijke doelstellingen te definiëren en de implementatie te initiëren.