Het doel van deze whitepaper is om bedrijven aan te moedigen om de echte impact van gezonde gebouwen op hun mensen te onderzoeken. De methodologie die in dit artikel wordt voorgesteld, stelt bedrijven in staat om de informatie te verzamelen die ze nodig hebben om de link te begrijpen en om de nodige veranderingen door te kunnen voeren in hun bedrijf. Om vervolgens te kunnen profiteren van de financiële voordelen die verbonden zijn aan een betere gezondheid welzijn en productiviteit.

Download full report

Personeelskosten bedragen doorgaans 90% van de bedrijfskosten. Het eenvoudigweg verbeteren van gezondheid of productiviteit van medewerkers kan daarom enorme financiële voordelen opleveren. De besparingen zijn hier een stuk hoger dan bij andere maatregelen op het gebied van efficiënt ontworpen of geëxploiteerde gebouwen. Dit artikel bouwt voort op de nieuwste inzichten over hoe gebouwen ontworpen moeten worden om een positief effect op de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van mensen te beïnvloeden. Deze studie bevestigt de resultaten dat gebouwen een positieve invloed op mensen kan hebben en de aarde in een betere staat achtergelaten kan worden. Laag koolstofgebruik, efficiënt gebruik van hulpbronnen, gezondheid en productiviteit ““ dat is waar het om gaat bij gezonde gebouwen.

Download Full Report