BLOG: Innovatieworkshop Business Case

Innovatieworkshop 12-6-19

by Désirée Driesenaar, Blue Economy Expert

Gezond bouwen heeft de toekomst, maar de vraag blijft vaak: hoe financieren we die ambitie? Hoe vertalen we dat gezonde binnenklimaat en die gezonde medewerkers in een betaalbaar gebouw? Tijdens de innovatieworkshop “˜BUSINESS CASE”™ op 12 juni van het Healthy Building Network werden de antwoorden gegeven. En gezien de opkomst van 100 belangstellenden en de flinke wachtlijst, is het een onderwerp dat aanspreekt.

Het Stadskantoor van Venlo is een gebouw van allure dat niet meer heeft gekost dan een regulier gebouw, maar wel veel innovaties kent om tot een optimaal binnenklimaat, licht, akoestiek en waterzuivering te komen. Dit gebouw dient als inspiratie voor de kennis die is ontwikkeld door de sprekers op deze innovatieworkshop, die op 12 juni hun inzichten presenteerden.

Wetenschappelijke onderbouwing

Piet Eichholtz, professor of Real Estate Finance aan de universiteit van Maastricht, presenteerde de nieuwste inzichten over gezondheid en productiviteit van mensen die in een gezond gebouw werken. Zijn onderzoek toont aan dat er een significant verschil is in gezondheidsbeleving van mensen in een ongezond gebouw en in een gezond gebouw. Daarbij is de impact van de luchtkwaliteit groter dan die van licht, geluid of bijvoorbeeld temperatuur. De details van zijn onderzoeken zullen binnenkort op deze website te vinden zijn. De volgende stappen van het onderzoek nemen ook data van ziekteverlof, productiviteit en harde data, gemeten met sensors, mee.

Restwaarde calculator

Het C2C Expolab werkt samen met TNO, het onafhankelijke onderzoeksinstituut in Nederland, aan de ontwikkeling van een calculator van restwaarde van producten. Bas van de Westerlo (C2C Expolab) en Willemijn van der Werf (TNO) presenteerden hun bevindingen. Eind 2018 is er namelijk een methodiek opgeleverd, een web-based tool en een residual value calculator. Dit zijn belangrijke gereedschappen voor de business case van circulair bouwen. Deze business case is namelijk heel erg afhankelijk van het verschil tussen enkel de waarde van grondstoffen (zoals bij recycling) en de toegevoegde waarde die behouden blijft als het product in zijn geheel kan worden hergebruikt (zoals bij circulair handelen).

Business case tool

Een tweede tool die werd gepresenteerd, was die voor de complete business case van een gezond gebouw. De tool is ontwikkeld door het C2C Expolab samen met HEVO en neemt alle kosten van een gebouw mee in de berekeningen. De kosten van een plaats waar vele mensen samenwerken bestaan voor 1% uit energie, 9% uit gebouwkosten en voor maar liefst 90% uit personeelskosten. Als al deze kosten samen in een calculator worden gevoegd, wordt duidelijk dat de terugverdientijd van duurzame oplossingen soms lang is, maar dat er al heel snel een positieve cashflow wordt gegenereerd. In het voorbeeld dat HEVO noemde was de terugverdientijd van een aantal maatregelen met effect op binnenluchtkwaliteit bijvoorbeeld 5,6 jaar. Maar al in het tweede jaar ontstond een positieve cashflow. Dankzij deze tool ontstaat inzicht bij de investeerders, eigenaren en gebruikers van gebouwen waarom ze een gezond gebouw moeten willen en hoe ze dit kunnen financieren. Maar de tool kan ook worden gebruikt door een leverancier van gezond materialen om aan te tonen dat er meer financiële effecten zijn dan alleen de aanschafwaarde.

Download hier de presentaties van de sprekers en de business case tool voor uw eigen inzichten. Vragen worden beantwoord tijdens de workshop op 17 oktober. https://healthybuildingnetwork.com/community/financial-aspects-june-12th-2019-venlo/

Gezond hotel

De locatie van de innovatieworkshop was een bonus. Het Van der Valk hotel in Venlo was niet alleen een goede gastheer, de manager vertelde ook het verhaal van de verbouwing die in augustus van dit jaar van start gaat en die voor een gezond hotel gaat zorgen. Materialen zijn doordacht, maar de hoteliers kijken verder. Er wordt bijvoorbeeld ook samen met onderwijsinstelling HAS gekeken naar de mogelijkheden om het benodigde voedsel inpandig te verbouwen met gebruik van al aanwezige restwarmte.

In de herhaling

Gezien de grote opkomst en de lange wachtlijst is besloten om de workshop nogmaals te geven en wel in Nettetal op 10 september. Kijk in onze eventkalender voor aanmelding. En om de business case tool goed onder de knie te krijgen, wordt op 17 oktober de eerste workshop gegeven waarin de deelnemers diepte-uitleg krijgen en kunnen oefenen met praktijksituaties.

Community

Net na de pauze werd iedereen nogmaals uitgenodigd contact op te nemen over de innovatievouchers die de mogelijkheid geven om 7.250 euro te ontvangen voor het ontwikkelen van een innovatie met een partner over de grens. Een kans om niet te missen. En natuurlijk was er ook tijdens deze innovatieworkshop een meet & match die wordt voortgezet in onze community. Dus zijn er vragen, is er behoefte aan een match met een bepaald soort partner om tot impactvolle innovatie te komen, laat het ons weten in de community.