foto team

Gezamenlijk persbericht | Venlo, 24 juli 2023

Modelregio voor gezond en duurzaam bouwen wordt verder uitgebouwd

Duits-Nederlands project “Healthy Building Movement” goedgekeurd

De Interreg stuurgroep heeft het nieuwe grensoverschrijdende project “Healthy Building Movement” goedgekeurd. Het project is gestart op 1 juli 2023 en loopt tot eind 2026, waarbij in totaal bijna 4,8 miljoen euro in de regio wordt geïnvesteerd. Projectpartners zijn Gemeente Venlo (lead partner), de ontwikkelingsmaatschappijen Kreis Viersen, Mönchengladbach en Krefeld, Universiteit Maastricht, TU Eindhoven, Universitair Ziekenhuis RWTH Aachen, ResScore GmbH, C2C Expo LAB en Bluehub B.V..

Het project maakt deel uit van de duurzaamheidstransitie gericht op gezondheid. “Healthy Building Movement” is een vervolg op het eerdere project “Healthy Building Network”, dat als doel had om bewustzijn te creëren voor gezond bouwen in de regio, kennis op te bouwen over landsgrenzen heen en deze te delen in een groeiend netwerk. Dit heeft zich ontwikkeld tot een netwerk van ondernemers, instellingen en overheden in de Euregio dat impulsen geeft aan de bouwsector en naast circulaire- en energieneutrale gebouwen vooral ook het ontwikkelen van gezonde gebouwen bevordert.

Dit vervolgproject, “Healthy Building Movement”, bouwt hierop voort. Het doel is om de overgang naar de praktijk mogelijk te maken en de vraag- en aanbodzijde aan te pakken. Het is gericht op publieke en private actoren in de bouwsector in Duitsland en Nederland, om daarmee bestaande barrières te verlagen en de marktvraag te verhogen. Het doel: een grensoverschrijdende modelregio ontwikkelen voor gezond en duurzaam bouwen.

Een gerichtere focus op het thema gezondheid en welbehagen in gebouwen is een nieuw maar hoog-actueel thema binnen de duurzaamheidstransitie. Naast de aspecten energieneutraliteit en circulaire economie zorgt het thema gezondheid in gebouwen voor een bredere visie op wat gebouwen nu daadwerkelijk “goed” maken. Het Interreg Healthy Building Movement project zorgt er voor dat alle facetten met elkaar geïntegreerd worden. Dit is belangrijk: Gezondheidsbevorderende bedrijfsgebouwen zorgen voor een hogere werknemerstevredenheid met lager ziekteverzuim en hogere productiviteit, maar zorgt gezondheid ook voor betere leerprestaties op scholen zo heeft wetenschappelijk onderzoek in het eerste project vastgesteld. Belangrijke factoren hierbij zijn luchtkwaliteit, licht, akoestiek, look & feel en thermisch comfort. Dit soort gebouwen hebben ook economische voordelen: ze bevorderen de prestaties van de gebruikers!

Het vervolgproject, begeleid door drie universiteiten, heeft als doel om het bewustzijn voor gezond bouwen te vergroten, inzicht in de effecten van gezonde gebouwen te geven en de belemmeringen voor een praktische toepassing weg te nemen. Daarbij krijgen niet alleen nieuwe maar ook bestaande gebouwen krijgen aandacht: hoe kun je bij een renovatie of verbouwing rekening houden met verduurzaming, circulariteit, bio-based bouwen en energietransitie in combinatie met het thema gezondheid? Met dit nieuwe project wordt dan ook kennis, financiering, innovatie en materiaalontwikkeling grensoverschrijdend bevorderd. Daarnaast wordt het netwerk uitgebreid met onderzoeks- en ontwikkelingsprocessen met betrekking tot een circulaire economie en energietransitie.

 

 

Het project “Healthy Building Movement”:

Wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-A-programma “Deutschland-Nederland”.

Het project loopt tot eind 2026 en wordt met 2.706.311,05 euro medegefinancierd door de Europese Unie, Klimaatbescherming en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (MWIKE NRW) alsmede de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Projectpartners zijn Gemeente Venlo (leidende partner), de ontwikkelingsmaatschappijen Kreis Viersen, Mönchengladbach en Krefeld, Universiteit Maastricht, TU Eindhoven, Universitair Ziekenhuis RWTH Aachen, ResScore GmbH, C2C Expo LAB en Bluehub B.V..

Contact:

Healthy Building Movement

Ingeborg Stok

Telefoonnummer: +31 (0)6 89 97 33 86

E-mail: [email protected]

Uitgever: De projectpartners van de Healthy Building Movement.