Zijn gezonde gebouwen in de huidige, onzekere tijd relevant?

Venlo, 15 april 2020

Visie van het Healthy Building Network

Het Healthy Building Network stimuleert innovatie rondom het thema gezonde gebouwen in de Euregio Rijn-Maas Noord. Maar hebben architecten, bouwers, producenten, gebruikers en opdrachtgevers van gebouwen wel oren naar gezond bouwen in tijden van de coronacrisis? Wij willen graag onze visie geven op de huidige situatie en een doorkijk bieden voor de langere termijn.

Voor sommige mensen hebben gezonde gebouwen een associatie met luxe. En nu we terug moeten naar de basis en bedrijven in een modus van economisch overleven terechtgekomen zijn, is de vraag of we ons deze luxe kunnen veroorloven. Wij, van Healthy Building Network, snappen deze zorgen heel goed. Maar is een gezond gebouw een luxe? Is het een luxe om als organisatie, als bedrijf, in deze tijd innovatie te omarmen?

KORTE EN LANGE TERMIJN

De meningen verschillen. Sommige organisaties hebben alleen oog voor de korte termijn. Economisch overleven. Andere bedrijven hebben deze zorgen ook, maar ze beseffen dat er een tijd komt na de crisis. En dat innovatie op dit moment hen juist een sterkere uitgangspositie bezorgt voor straks.

Daarom hebben wij als Healthy Building Network besloten om te blijven inspireren. Om duidelijk te maken waarom gezonde gebouwen juist nu belangrijk zijn. Onderzoek te blijven doen naar de relatie tussen het klimaat in gebouwen en gezondheid van de mensen die er leven en werken.

FINANCIEN

We blijven de business case van gezonde gebouwen delen. Zodat het makkelijker wordt voor opdrachtgevers om te beslissen voor een gezonde gebouw. Zodat architecten en bouwers materialen en technologieën ontdekken om gezonde gebouwen mee te realiseren. Zodat ondernemers kunnen blijven innoveren. En zodat het publiek steeds beter begrijpt waar het allemaal om draait.

Gezondheid.

En economisch overleven.

Deze twee kunnen goed samen gaan dankzij de gunstige financiële business case van een gezond gebouw.

LUCHTVERVUILING BINNENSHUIS

In een recent artikel van The Guardian, dat in zijn geheel is terug te vinden op onze website, wordt duidelijk dat Harvard een wetenschappelijk verband vaststelt tussen luchtvervuiling en sterfte aan COVID-19. “Vuile lucht verhoogt het risico van longproblemen die fataal kunnen zijn voor Corona-patiënten.” Verzwakte longen maken ons kwetsbaar.

En als we dan bedenken dat de binnenluchtkwaliteit vaak tot zeven keer slechter is dan buiten, dan wordt een gezond gebouw nog relevanter. Piet Eichholtz, professor aan de Universiteit van Maastricht, zegt hierover: “De Corona-crisis laat zien dat thuiswerken en productiviteit prima samen kunnen gaan. Maar dan moet je wel in een gezond huis wonen.”

MILIEUPROBLEMATIEK

Vooraanstaande ecologen voorspellen al jaren dat er virusuitbraken zullen ontstaan te wijten aan onze destructieve activiteiten, zoals oerwoudkap en monocultuur landbouw. Er bestaan veel virussen die alleen bij een bepaalde diersoort voorkomen. Zodra deze dieren uitsterven, zoekt het virus een nieuwe gastheer. En dat is nu de mens.

Daarom is nu de tijd voor een transitie naar economische oplossingen met respect voor de natuur, het milieu. Desiree Driesenaar, Blue Economy Expert, zegt hierover: “Gelukkig beseffen steeds meer mensen en bedrijven dat de transitie naar samenhang tussen economie en ecologie nu echt serieus begonnen is.”

INSPIRATIE, BEGELEIDING EN ADVIES

De partners en de vele meedenkers en meedoeners in het Healthy Building Network gaan daarom gestaag door op het pad van gezonde gebouwen. Heinz-Wilhelm Stefes, Projektleiter Wirtschaftsförderung Kreis Viersen, zegt: “Wij gebruiken de huidige situatie om meer tijd te besteden aan het ontwikkelen van content die de basis vormt voor duurzame groei.”

“In onze projecten bouwen we aan een circulair en gezond morgen”, aldus Eva Starmans, adviseur bij het C2C ExpoLAB. “Daarbij staat gezondheid altijd centraal. Met Healthy Building Network zetten we een volgende stap in het concreet en tastbaar maken van gezondheid, productiviteit en verlaging ziekteverzuim in gebouwen.”

Anna Hüben, Wirtschaftsförderung Mönchengladbach zegt: “Natuurlijk is de situatie een grote uitdaging voor ons allemaal. Maar het biedt ook de ruimte om de zaken te heroverwegen en de innovatie voor het post-Corona-tijdperk te stimuleren.”

“Deze buitengewone tijd laat ons zien dat niets voorspelbaar is”, voegt Anna Appenzeller, Wirtschaftsförderung Krefeld daaraan toe. “Maar het herinnert ons er ook aan dat gezondheid het grootste goed is dat behouden moet blijven. Daarom kan de crisis ook een stimulans zijn voor bedrijven om nu de kansen en voordelen van een gezond gebouw te erkennen. En zo een ​​gezondere werkomgeving voor hun werknemers te creëren.”

DE TOEKOMST IS EEN GEZOND GEBOUW

Volgens Sanne Minten van Bluehub is en blijft innovatie een aanjager van succes op de langere termijn. Zowel in Nederland als Duitsland zijn er voorbeelden te over van organisaties, bedrijven die tijdens een crisis innoveerden en daardoor juist sterker uit deze crisis tevoorschijn kwamen. Het vergt een lange termijnvisie van het management en sterk leiderschap. Maar daarmee kan een organisatie juist in deze periode de basis leggen voor toekomstig succes. Het Healthy Building Network ondersteunt deze missie graag. Voor gezondheid en economisch overleven.

Foto: Gino Crescoli, Pixabay.