Viersen, 25 juni 2020

Een gezond gebouw bestaat uit veel meer dan gezonde materialen. Of het nu in het privé- of beroepsleven is, we worden elke dag blootgesteld aan veel verschillende geluidsbronnen. Sommigen van hen nemen we bewust waar, anderen alleen onbewust. Goede akoestische omstandigheden zijn een belangrijke voorwaarde voor ons welzijn, onze productiviteit en uiteindelijk onze gezondheid. Dus waarom het de moeite waard is om dit onderwerp te behandelen en wat u ook kunt doen, komt u in dit artikel te weten.

Akoestiek van een gebouw 

In gebouwen werkt akoestiek op verschillende manieren. Bijvoorbeeld bouwmaterialen, maar ook componenten en systemen, hebben hun eigen speciale akoestische eigenschappen. Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen drie componenten: bouwakoestiek, zaalakoestiek en technische akoestiek.

  • Het eerste gaat onder andere over structurele, bouwfysische en architectonische aspecten van geluidsverspreiding, maar vooral over de akoestische eigenschappen van componenten, systemen en materialen. Dit komt omdat de akoestische eigenschappen van een gebouw al worden bepaald door de constructie van de ruwbouw en de gebruikte bouwmaterialen.
  • In de ruimte-akoestiek gaat het in de eerste plaats om voldoende geluidsisolatie, d.w.z. bescherming tegen geluidshinder en geluidsoverlast. Een ander belangrijk punt is het creëren van hoor ervaringen. Rekening houdend met een groot aantal geselecteerde factoren worden ruimtes akoestisch geoptimaliseerd door middel van architectonische geometrieën en specifieke bouwmaterialen en -materialen.
  • Het gebied van de technische akoestiek combineert verschillende gebieden, maar het gaat vooral om de geluidsisolatie van technische installaties en voorzieningen.

Lawaii

Lawaai is een belangrijk aspect als het gaat om het effect van de akoestiek op het menselijk lichaam. Het wordt gedefinieerd als “ongewenst of storend geluid” dat de normale activiteiten zoals werk, slaap en conversatie verstoort. Het wordt ofwel binnenshuis gegenereerd, bijvoorbeeld door HVAC-systemen, kantoorapparatuur of mensen, of het dringt van buitenaf binnen. Geluid geïnduceerde verstoringen kunnen leiden tot een verscheidenheid aan beperkingen. Naast mogelijke communicatiebarrières kan het ook de prestaties en uiteindelijk de gezondheid van de gebruikers van de ruimte beïnvloeden.

Menselijke prestaties en gezondheid

Lawaai op de werkplek kan het risico op ongevallen verhogen en de prestaties en productiviteit van werknemers beïnvloeden, vooral bij het uitvoeren van moeilijke en complexe taken. Wanneer stresshormonen zoals adrenaline en noradrenaline vrijkomen, reageren we met stress en prikkelbaarheid, en ervaren we meer ongemakken.

Verschillende studies hebben aangetoond dat blootstelling aan lawaai de functie van veel interne organen en systemen van het lichaam verandert. De gevolgen hiervan kunnen zijn: een verhoogde bloeddruk en veranderingen in de hartslag.

Bewustwording creëren

In het belang van elk individu moeten gebouwen daarom worden ontworpen en uitgerust om een ontspannen, gezondheid bevorderende omgeving te creëren. Er zijn veel verschillende maatregelen beschikbaar voor dit doel. In de komende weken zullen we u meer in detail uitleggen wat dit zijn en wat vooral helpt bij bestaande eigendommen.


Bronnen Akoestiek

Foto: Tirachard Kumtanom via Pexels