Puzzel compleet voor bewijslast

Ze zijn er nog: gebouweigenaren die zich bij nieuwbouw of renovatie alleen richten op
het beperken van energieverbruik. Dat terwijl de grootste winst zit in gebouwen met
gezonde gebruikers, die optimaal presteren. Een innovatieworkshop van het Healthy
Building Network maakt duidelijk dat investeerders en beheerders niet meer om het
begrip “˜gezond gebouw”™ heen kunnen.

Marvin van Kempen van DuurzaamGebouwd schreef er een mooi artikel over. Lees hier het artikel.