Driesenaar

Over Driesenaar

Driesenaar is het freelance bedrijf van Désirée Driesenaar, dat projecten uitvoert op het gebied van duurzaamheid en communicatie in Nederland en internationaal. Met bedrijfsleven en overheid jaagt ze duurzame bedrijvigheid aan, daarnaast geeft ze lezingen en trainingen over een holistische visie op duurzaamheid en systeemdenken. Leren van de natuur, de inzet van nieuwe, overvloedig aanwezige materialen en innovaties in economische modellen past binnen het werk van Driesenaar.

Driesenaar maakt deel uit van een groot (internationaal) netwerk van Blue Economy ondernemers, die elkaar inspireren en ondersteunen. Met haar communicatie-ervaring geeft ze ook workshops storytelling en PR om de business van toekomstbestendige ondernemers kracht te geven.

Rol binnen HBN

Driesenaar sluit zich bij alle deelprojecten aan als assistent, zij heeft geen leidende rol in een deelproject. Zij levert kennis op het gebied van duurzaamheid – wat maakt nu werkelijk een gezond gebouw? Zij kan assisteren in de communicatie en zij kan haar netwerk inzetten om innovaties op het spoor te komen en het gedachtegoed van healthy buildings te verspreiden.

Contact

Driesenaar
Désirée Driesenaar
Kazernestraat 19
5928 NL Venlo
+31 6111 84001
[email protected]