Wetenschappelijke onderzoeksresultaten gepubliceerd:

Dr. Juan Francisco Palacios verdedigt zijn proefschrift over de impact van het binnenluchtklimaat in gebouwen op mensen

Maastricht, 19 november 2019

Na bijna vijf jaar onderzoek verdedigde onze nu oud-collega Juan Francisco Palacios zijn proefschrift op 8 november 2019. Tijdens zijn onderzoek “Inside Buildings: Environment, Healt and Performance” onderzocht hij de relatie tussen binnenlucht en menselijke gezondheid en prestaties.

Mensen brengen ongeveer 90% van hun tijd binnenshuis door, maar de effecten van het binnenklimaat op hun gezondheid en productiviteit zijn nog grotendeels niet onderzocht. Recente ontwikkelingen in de sensortechnologie maken het mogelijk om de ruimtecondities objectief en met een ongekende frequentie te meten. Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is de belangrijke rol van het binnenklimaat en de impact daarvan op de mens. De bevindingen van het proefschrift dragen bij aan de bestaande kennis op het gebied van milieuwetenschap en -economie en geven nieuwe inzichten in de effecten van omgevingsomstandigheden op mensen en de rol van gebouwen daarin.

Het proefschrift is geschreven in het Engels en kan worden gedownload onder de volgende link:

https://lnkd.in/d34SMhG 

Een samenvatting van de bevindingen is te vinden op bladzijde 163.

Wij willen Juan hartelijk feliciteren en wensen hem heel veel succes in zijn verdere carrière.