Viersen, 22.06.2021

De vraag naar ecologische bouwmaterialen neemt toe en stelt ook de firma CLAYTEC uit Viersen steeds weer voor nieuwe uitdagingen. Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, worden de bedrijfsruimten in de hoofdfabriek in Viersen op een natuurlijke wijze uitgebreid.

Max en Peter Breidenbach van CLAYTEC.

Max en Peter Breidenbach van CLAYTEC.

Enkele dagen geleden vond de eerste steenlegging plaats voor de uitbreiding van het bedrijfsterrein aan de Süchtelner Straße. Sinds 1990 produceert het familiebedrijf CLAYTEC, onder leiding van Peter Breidenbach, bouwmaterialen uit klei op de historische productielocatie, de zogenaamde ringoven aan de Süchtelner Straße. Klei is een van de oudste bouwmaterialen ter wereld en zijn fysische en biologische eigenschappen maken het tot de perfecte grondstof voor gezond bouwen of renoveren.

De reden voor deze uitbereiding was de groeiende vraag naar ecologische bouwmaterialen, en de steeds terugkerende uitdagingen om grotere hoeveelheden te kunnen produceren en te kunnen opslaan om op korte termijn aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Zo worden, naast twee nieuwe opslaghallen, een vorstvrij magazijn en een nieuwe werkplaats waar kwaliteitstests zullen plaatsvinden, gebouwd. Tegelijkertijd zal de uitbreiding het ook mogelijk maken de logistieke processen te optimaliseren. Uiteindelijk moeten deze maatregelen leiden tot een verhoging van de efficiëntie.

Natuurlijke en duurzame uitbreiding

Luchtfoto van het terrein.

Luchtfoto van het terrein.

Als duurzaam bedrijf en producent van ecologische bouwmaterialen is respect voor de natuur en biodiversiteit van

bijzonder belang voor CLAYTEC. Bij de planning van de bouwmaatregelen lag de nadruk op twee dingen: duurzaamheid en een natuurlijke ontwikkeling. Diverse compenserende maatregelen moeten bijdragen tot de instandhouding van het natuurlijk evenwicht en het landschap. De door CLAYTEC geplande maatregelen gaan veel verder dan wat wettelijk is voorgeschreven.

Op het dak van een nieuw magazijn, de nieuwe werkplaats en het nieuwe vorstvrije magazijn zal een zonnesysteem worden geïnstalleerd, zodat de productie haar eigen met zonne-energie opgewekte elektriciteit zal kunnen gebruiken, naast de groene stroom die zij tot dusver gebruikte.

Over het hele terrein zullen boomgaarden worden aangelegd, waar bijen voedsel zullen vinden. Bovendien zal een schapenweide worden aangelegd waar de bedreigde Skudden-schapen kunnen grazen. Er zal in totaal 80 m² vijveroppervlak worden gecreëerd. En tot slot zullen bomen en struiken, zoals haagbeuken, worden geplant als compenserende maatregel.

Dit voorbeeld toont eens te meer aan dat gezondheid en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan met economische efficiëntie. Een gedetailleerd verslag over de geplande maatregel is te vinden op: https://www.claytec.de/de/clayblog/naturnahe-betriebserweiterung-am-hauptproduktionsstandort_n3620

Krefeld, 01-06-2021

Afgelopen donderdag, 27 mei 2021, waagden we ons aan een blik in de toekomst van gezond bouwen tijdens ons tweede symposium. Bijna 200 gasten volgden het evenement via een livestream vanuit de showroom Interface (te Krefeld). Hieruit blijkt des te meer hoe groot de belangstelling voor dit onderwerp is.

Aan het begin benadrukte Catharina Enderlein, oprichter van meetMOMENTUM, de relevantie van het onderwerp. Zij ging in op de sociale verandering en legde uit welke kansen voor bedrijven uit transformatieprocessen kunnen voortvloeien.

Michel Weijers, algemeen directeur van C2C ExpoLAB, legde vervolgens uit waarom gezond bouwen zo belangrijk is, vooral in tijden van grondstoffenschaarste en de immense hoeveelheid afval in de bouwsector. Aan de hand van enkele voorbeelden liet hij zien waarom investeren in gezond bouwen altijd loont: 90 procent van de bedrijfskosten zijn personeelskosten, en daarom is daar het grootste besparingspotentieel.

Marco Ehrlich van TÜV Süd Advimo GmbH sprak vervolgens over duurzaam en gezond bouwen in bestaande gebouwen en over verschillende vormen van gebouwcertificering.

Voor de lunchpauze sprak Prof. Dr. Tillmann Klein van de Technische Universiteit Delft over het onderwerp duurzame innovaties in bouwproducten. Na een inleiding over de ontwikkeling van circulaire bouwproducten, presenteerde hij drie relevante praktijkvoorbeelden en introduceerde hij kort het werk van de Circular Built Environment Hub aan de Technische Universiteit Delft.

Na de pauze presenteerde Dr. Nicolas Duran van de Universiteit Maastricht zijn huidige onderzoeksresultaten. Hij onderzoekt in welke mate het binnenklimaat van invloed is op de prestaties van leerlingen. Zijn belangrijkste bevinding: hoge CO2- en stofdeeltjesniveaus hebben een negatief effect op de prestaties van leerlingen.

Daarna volgde de keynote speech van Thomas Rau van het architectenbureau RAU, waarin hij sprak over duurzaam bouwen als motor voor toekomstige economische ontwikkeling. Zijn belangrijkste boodschap: denk vooruit in plaats van achteraf. In de praktijk betekent dit dat moet worden nagedacht over de mogelijke gevolgen van een beslissing vandaag voor de toekomst. Hoewel onze middelen beperkt zijn, kunnen processen zo worden georganiseerd dat zij oneindig beschikbaar zijn. Je moet alleen weten hoe!

In de paneldiscussie die volgde, spraken politici uit Venlo, Krefeld, Mönchengladbach en het Kreis Viersen over de weg die moet leiden tot een competentiegebied ‘Gezond Bouwen‘. Er werden niet alleen actuele projecten gepresenteerd, maar er werd ook gewezen op het belang van gezond en duurzaam bouwen voor mens, milieu en uiteindelijk de economie. Waar het op neerkomt, is dat het project wordt voortgezet als HBN 2.0.

Het laatste punt op de agenda was de zogenaamde break-out sessie, een interactief netwerkmoment. Daar hadden de deelnemers de gelegenheid om rechtstreeks van gedachten te wisselen met fabrikanten van gezonde en duurzame bouwproducten en -materialen en om interessante inzichten te verwerven in lopende projecten. Naast de bedrijven CLAYTEC, Derix Holzleimbau en DGM Architekten waren ook imat-uve, Interface, moswand.eu en natureplus vertegenwoordigd.

Wij danken alle deelnemers voor de interactieve sessies en kijken terug op een boeiende en leerzame dag. Voor allen die niet aanwezig konden zijn of die de afzonderlijke punten van het programma nader willen bekijken: Wij hebben een opname van het symposium en van de meeste presentaties voor u online gezet. U kunt ze hier vinden:

1_C.Enderlein_Zukunft Gesunde Stadt

2_M.Weijers_Perspektiven des gesunden Bauens und das (neue) Healthy Building Network

3_M.Ehrlich_Gebäudezertifizierung – nachhaltiges und gesundes Bauen im Bestand

4_T.Klein_Nachhaltige Bauproduktinnovationen

5_N.Duran_Indoor Environmental Quality and Student Performance