C2C Expolab

Over C2C Expolab

Het C2C Expolab is gespecialiseerd in het praktisch toepassen van de gedachte van de Cradle to Cradle principes in de bebouwde omgeving en (overheids)beleid.

Wij helpen zowel opdrachtgevers, zoals overheden en onderwijsinstellingen, als opdrachtnemers, zoals architecten en aannemers. We adviseren u graag bij beleidsvorming, aanbestedingen en (ver)bouwprojecten om met de principes van de circulaire economie op een vernieuwende manier geld te verdienen en te besparen door de uitgangspunten van C2C door te voeren in uw project.

Wij doen dit omdat wij geloven in een gezonde en betere wereld en ervan overtuigd zijn dat het toepassen van de circulaire economie en Cradle to Cradle (ed.) daarbij ook nog een positieve invloed heeft op uw business case.

We proberen duurzame oplossingen slim met elkaar te verbinden en zoeken daardoor continue naar synergievoordelen. Bij elk project proberen we de lat hoger te leggen en meerwaarde voor klant en gebruiker te realiseren.

Rol binnen HBN

Het C2C Expolab heeft een Interreg Va subsidie project uitgewerkt voor diverse partners over het onderwerp financieel gezonde gebouwen. De titel verraadt het al, wij willen meer weten over gebouwen die gezondheid centraal stellen, zodat de medewerker zo productief mogelijk kan zijn. Dit willen we ook vertalen naar een business case zodat het inzichtelijk gemaakt kan worden dat deze gebouwen ook financieel aantrekkelijk zijn.

C2C Expolab heeft het HBN project geïnitieerd en aangevraagd. Als leadpartner zijn we, samen met Universiteit Maastricht verantwoordelijk voor de business case. Hiermee wordt getracht de business case te onderbouwen voor overheden, projectontwikkelaars en investeerders in circulaire en gezonde gebouwen. Daarnaast moet de business case verdienmodellen en marktkansen van circulair en gezond bouwen voor het MBK inzichtelijk maken.

Contac

C2C Expolab
Villaflora Box 174
Villafloraweg 1
5928 SZ Venlo – NL
[email protected]
https://www.c2cexpolab.eu/

Eva Starmans
[email protected]