BLOG: Hoezo hebben we elkaar nodig? De Duits-Nederlandse samenwerking nader toegelicht!

by Michel Weijers & Eva Starmans, C2C ExpoLAB

De regio Niederrhein in Duitsland en de regio Limburg in Nederland zijn van oudsher intensief met elkaar verbonden. In feite waren de regio”™s lange tijd helemaal niet van elkaar gescheiden door de huidige grens. Dit merken we vooral nog in de vele partnerverbindingen tussen de steden die in de regio liggen maar met name merken we dat aan het feit dat (ondanks de huidige grens) de culturele verschillen nog steeds klein zijn.

Desondanks zijn er culturele verschillen waarneembaar. Juist deze diversiteit maakt een samenwerking tussen beide regio”™s zo belangrijk: in feite bieden de verschillen onze Euregio de ideale basis om gezamenlijk de krachten te bundelen en om onze Euregio krachtig te positioneren tussen de Economische kerngebieden zoals de Randstad in Nederland en het Ruhrgebiet/Rheinland in Duitsland. Onze regio kent reeds een goede infrastructuur, heeft voldoende massa en kent een enorme verscheidenheid aan MKB-bedrijven. Wat we echter ook zien dat we deze potentie te weinig benutten.

Juist door de aanwezige massa en kennisinfrastructuur aan weerszijden van de grens aan elkaar te koppelen ontstaan grote kansen. Kansen die juist ook ontstaan door de (kleine maar toch aanwezige) verschillen in cultuur te benutten en te combineren. Daarmee ontstaat de kans om onze Euregio een nieuw en uniek economisch profiel te verschaffen waarbij enerzijds de aanwezige massa benut wordt en anderzijds de mentaliteitsverschillen elkaar op een zodanige wijze aanvullen dat onze economische profilering diverser en daarmee ook robuuster wordt. Het HBN project is daarbij het ideale vliegwiel om dit te laten ontstaan.

Het HBN project richt zich immers op innovatie in het MKB in onze Euregio. Innovatie gericht op het creëren van een nieuwe en gezonde circulaire economie. Beide regio”™s zijn daar in feite al mee bezig maar benaderen het thema wel op een onderscheidende wijze. Door dit met elkaar te combineren ontstaan grote kansen.

Specifiek voor het thema duurzaamheid en circulaire Economie zien we dat het Nederlandse bedrijfsleven de afgelopen jaren steeds meer een focus is gaan leggen het thema gezondheid en meerwaardecreatie binnen een circulair systeem. Aan de Duitse zijde van de grens zien we ook een sterke focus op een circulaire economie maar waarbij juist de energietransitie dominanter onderdeel is van de innovatie. Het HBN project brengt beide systemen nu met elkaar in verbinding: een gezonde circulaire economie in combinatie met de noodzakelijke energietransitie. Dit brengt enorme kansen met zich mee: nieuwe business modellen voor gebouw- en gebiedsontwikkelingen worden mogelijk en door de kennis in de regio met elkaar te combineren ontstaat niet alleen een verbreding van de innovatie maar wordt ook de aanwezige massa benut. Tenslotte biedt het (kleine) verschil in mentaliteit ook nog eens kansen: De sterke drang naar innovatie aan de nederlandse zijde en de sterke drang voor een gedegen en bewezen technieken aan de Duitse zijde is een gouden combinatie! Daarom is het voor het Nederlandse bedrijfslevens in onze Euregio erg interessant maar ook noodzakelijk om samen te werken met bedrijven en overheden aan weerszijden van de grens.  Alleen samen wordt de massa gecreëerd die nodig is om te innoveren voor een duurzame toekomst, waar zowel de energietransitie, circulariteit en gezondheid onderdeel van is.