‘s-Hertogenbosch, 25 november 2020

Recent sprak onze collega Laure van de Griend met Willem Adriaanssen van HEVO. HEVO is dé specialist op het gebied van duurzame huisvesting. De reden voor deze kennismaking was het succesverhaal van de circulaire nieuwbouw van Aeres Hogeschool te Almere, waar HEVO een grote rol in speelt. Willem neemt ons mee in het proces van ambitie tot realisatie.

‘Het proces om te komen tot de nieuwbouw van Aeres Hogeschool Almere op het Floriadeterrein in 2022 loopt al lang’, begint Willem. Tien jaar geleden is Aeres Hogeschool in Almere gestart met nieuwe, innovatieve opleidingen over bijvoorbeeld verduurzaming en verstedelijking. Momenteel is de hogeschool in de binnenstad gevestigd, maar vanwege de sterke groei is het noodzakelijk om een andere locatie te ontwikkelen. In die tussenliggende periode heeft de Gemeente Almere besloten om een Bidbook uit te brengen voor de organisatie van de Floriade in 2022, waarbij de gekozen thema’s, zoals greening the city en feeding the city, perfect aansluiten bij het onderwijs dat Aeres Hogeschool aanbiedt. Zo ontstond het idee om de nieuwbouw van de hogeschool op het Floriadeterrein te realiseren en om dit gebouw ook tijdens de Floriade te gaan gebruiken als ontvangstgebouw.

Aeres Hogeschool nam vervolgens het besluit om enkele kavels aan te kopen op het Floriadeterrein en maakte afspraken over de ambities en financiële ondersteuning. Aeres Hogeschool ging in de definitiefase van het project op zoek naar een partner die de hoge ambities op het vlak van duurzaam en circulair bouwen kan concretiseren en het proces kan begeleiden en selecteerde daar HEVO voor. De ambitieuze doelstellingen werden vertaald in een innovatief proces, zodat er een zeer hoogstaand gebouw gerealiseerd kan worden waar Aeres Hogeschool minimaal veertig jaar gebruik van kan maken. ‘De ambitie met betrekking tot onder andere duurzaamheid was zeer hoog, waarbij we samen met Aeres Hogeschool de uitdaging zijn aangegaan om de lat zo hoog mogelijk te leggen. De eerste stap daarin was om in de definitiefase de ambitie te vertalen in een visie en vervolgens in concrete eisen’, zegt Willem.

‘Een gedragen integrale visie geeft houvast in het proces en biedt hulp bij het maken van toekomstige keuzes. Het heeft geen zin om over maatregelen te praten wanneer er geen groter idee of overkoepelende visie op duurzaamheid is. Men moet nadenken over hoe een los item bijdraagt aan het totaalplaatje’, vertelt Willem. Een integrale visie is dus noodzakelijk. Op deze manier vind je een balans in eisen, zodat er bijvoorbeeld niet alleen op energiezuinig bouwen wordt gefocust.

HEVO heeft bij het concretiseren van de duurzaamheidsvisie gebruik gemaakt van het Symbiosis in Development (SiD)-model (zie afbeelding), bestaande uit 8 bouwblokken.

Na afronding van het totale Programma van Eisen en de definitiefase kon het selectieproces van de ontwerpteamleden van start. ‘In een innovatief proces met een hoge ambitie is het prettig om, samen met de opdrachtgever, intensief aan de knoppen te kunnen draaien tijdens het ontwerpproces. Daarom is bewust gekozen voor een traditionele procesaanpak waarbij we samen met Aeres Hogeschool de topspecialisten in de markt geselecteerd hebben. Deze hebben we vooral geselecteerd op visie en mindset: innovatief en ambitieus. In plaats van de adviseurs de vraag te stellen wat zij kunnen leveren tegen welke prijs, draaiden we het proces om. We vertelden hen hoeveel budget er beschikbaar is voor de specifieke dienstverlening en wat er minimaal moet gebeuren. Daardoor kun je echt selecteren op kwaliteit’, vertelt Willem. ‘Met het integrale ontwerpteam is vervolgens het plan ontworpen en zijn de prestaties op het vlak van duurzaamheid, gezondheid, energieprestatie, klimaatadaptatie, circulariteit en groen verder geconcretiseerd. Omdat het realiseren van een zeer duurzame en gezonde leefomgeving zo’n belangrijke rol speelt in het project is gekozen om de WELL-systematiek toe te passen, waarvoor een certificering wordt aangevraagd. Vanwege de grote hoeveelheid groen op, aan en in het gebouw is ook hier een specialist voor aangetrokken om het ontwerp te maken, zodat dit niet alleen mooi is bij ingebruikname, maar ook mooi blijft tijdens de gebruiksfase’.

De volgende stap in het bouwproces is natuurlijk de uitvoering. De bouwkundig aannemer en de installateur zijn middels een Europese aanbesteding geselecteerd, uiteraard ook op een innovatieve wijze. Partijen zijn uitgedaagd om het project nog verder te verbeteren middels een kansendossier, waarbij dit meerwaarde op moest leveren op het vlak van gezondheid, circulariteit en duurzaamheid. Als partijen erin slaagden om onder het plafondbedrag in te schrijven, ontstond voor hen financiële ruimte om alternatieven voor te stellen. Ondanks dat er al een zeer goed uitgewerkt ontwerp lag, zijn hier toch nog heel nuttige alternatieven uit voortgekomen, die tijdens de bouwfase als wijzigingen worden geïntegreerd. Een prachtig voorbeeld van de kwaliteit blijven verhogen, door de juiste vragen te stellen in het inkoopproces.

Willem zegt: ‘Dit hele proces is een voorbeeld dat echte samenwerking een voorwaarde is om ambitieuze en innovatieve resultaten te behalen. Er is namelijk geen enkele partij die alle informatie in huis heeft; je hebt elkaar nodig.’

Zoals je leest, vraagt een integraal duurzaam gebouw om een andere aanpak dan een regulier gebouw. Het proces is transparanter en het belang van samenwerking is groter dan ooit. Wat vind jij van deze nieuwe manier van werken? Denk jij dat dit de nieuwe werkwijze wordt in de bouw? Denk met ons mee en laat je mening horen!

 Wil je meer weten over HEVO en/of over Aeres Hogeschool? Klik dan hier  !

Foto: Hevo B.V.

by Eva Starmans, C2C ExpoLAB

In het Healthy Building Netwerk proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande kennis. Zo heeft Joseph G. Allen van Harvard diverse boeken en publicaties geschreven over gezonde gebouwen. Zijn laatste boek wat recent is uitgebracht heet Healthy Buildings – How indoor spaces drive performance and productivity”.

In de inleiding wordt voor diverse doelgroepen de meerwaarde van gezonde gebouwen uitgelicht. Voor iedere stakeholder zit een meerwaarde in gezonde gebouwen. Wij delen graag deze met jullie.

Business leaders

Er is een competitie gaand om talentvolle werknemers aan te trekken. Heb je er wel eens aan gedacht om je gebouw als middel in deze competitie in te zetten? En daarnaast om je gebouw in te zetten om je talenten optimaal te laten werken?

“Are you using your building as a Human Resources tool?

  • Minder ziekteverzuim
  • Hogere productiviteit
  • Tevredenheid werknemers hoger

Werknemers

Gebouwen hebben een grote invloed op je gezondheid, zo ook het gebouw waar je werkt. Wat doet je werkgever, gebouw manager om dit gebouw zo gezond mogelijk te houden?

“Are you interviewing your building?”

  • Prettiger werkklimaat
  • Minder Sick-building-syndroom klachten
  • Minder ziek

Investeerde en ontwikkelaars

Afgelopen jaren heeft de “groene gebouwen beweging” ervoor gezorgd dat we besparen op energie, afval en water (1% van de uitgaves van gebouweigenaren). Deze beweging maakt plaats voor de “gezonde gebouwen beweging” met een goede reden. Want we bouwen niet om energie te besparen, we bouwen voor de mensen.

“Is your investment future-proofed for the coming healthy buildings movement?”

  • Groene en gezonde gebouwen kunnen hogere huurprijzen hanteren
  • Huurders zijn meer tevreden
  • Hogere transactieprijs

Voor iedereen op deze planeet

Gebouwen hebben invloed op onze gezondheid door hun intieme relatie met het energiesysteem en het veranderende klimaat. Gebouwen consumeren 40% van de energievraag, die nu nog grotendeels komt uit fossiele bronnen.

“Does your building come with a public health benefit?”

Ben jij een stakeholder die zich niet onderdeel voelt van bovenstaande groepen? Laat het ons weten!


Bron: Allen, J.G. & Macomber J.D. (2020). Healthy buildings: How indoor spaces drive performance en productivity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press

Foto: yanalya via Freepik

Viersen, 12 november 2020

Vanwege de vele vragen die we krijgen over de WELL-certificering hebben we op 2 en 3 november twee live seminars georganiseerd. In totaal woonden 45 geïnteresseerden de evenementen bij, die zowel in het Duits als in het Nederlands werden gehouden, wat opnieuw het succes van het Healthy Building Network onderstreept.

Inhoudelijk worden we vaak geconfronteerd met de vraag hoe een gezond gebouw meetbaar kan worden gemaakt en welke richtlijnen in acht moeten worden genomen bij het bouwen of renoveren op een gezonde manier. Als eerste en tot nu toe enige certificeringssysteem dat zich richt op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers van het gebouw, hebben we besloten om de WELL-standaard nader te bekijken.

Onze spreker Han Vrijmoed, bouwbioloog en gecertificeerd WELL-consultant, runt samen met Milou Knippen de WELL-fabriek in Renkum. Met de WELL-fabriek ondersteunen zij bedrijven bij het inrichten van gezonde werkomgevingen met behulp van het certificeringssysteem.

In het begin gaf Han Vrijmoed met zijn presentatie een inleiding op het systeem. Daarna volgde een korte video over Groothuis BV, die door de WELL-fabriek werd ondersteund op weg naar de WELL-certificering. In het korte praktijkrapport vertellen de medewerkers over hun ervaringen tot nu toe. Daarna kregen de deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.

We hebben de presentatie, de korte video en een overzicht van de gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden hier voor u gebundeld.

Presentatie_Met de WELL standard naar een gezonde werkomgeving

Vragen en antwoorden vanaf 02.11.2020 (Nederlands)

Vragen en antwoorden vanaf 03.11.2020 (Duitsland)

Foto: Anastasia Araktsidou

Venlo, 5 november 2020

AMI gaat binnen het voucherprogramma van het Healthy Building Network een briefplaat ontwikkelen die voldoet aan de Cradle to Cradle certificering. De briefplaat is tot op heden de zwakste schakel in de deur. AMI wil dit inzichtelijk maken om zodoende tocht en energieverlies vanuit de briefplaatopening te voorkomen

Duurzaam bouwbeslag

AMI heeft de ambitie om een synoniem te worden voor duurzaam bouwbeslag. Zij zijn de eerste bouwbeslagfabrikant ter wereld die Cradle to Cradle Silver gecertificeerde producten aanbiedt. Deze ambitie is onderdeel van de bredere Cradle to Cradle visie van AMI, waarbij gestreefd wordt naar producten met een positieve toegevoegde waarde met betrekking tot de woonomgeving van de gebruiker.

Gezonde, circulaire briefplaat

Deze visie van AMI staat aan de basis van de ontwikkeling van een briefplaat welke voldoet aan de toenemende eisen ter verbetering van het binnenklimaat van woningen en Cradle to Cradle. De briefplaat laat tocht en vocht binnen en beïnvloed te temperatuur, wat nadelige effecten heeft op het binnenklimaat. Dit resulteert in tocht en energieverlies. De nieuwe EP AMI briefplaat zal dit voorkomen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal een vergelijking op het gebied van tocht- en vochtwering maken tussen bestaande briefplaten en de EP AMI briefplaat. Daarnaast zal de EP AMI briefplaat bestaan uit getoetste gezonde (niet toxische) materialen. De combinatie van deze gezonde materialen en een optimale tocht- en vochtwering zorgt voor een stabieler binnenklimaat.

AMI briefplaat

Het ontwerp van de gezonde briefplaat.

Circulaire oppervlaktebehandeling

Het proces van de oppervlaktebehandelingen van het aluminium bouwproces zal verbeterd moeten worden. AMI gaat samen met haar toeleveranciers dit proces analyseren en een optimalisatieproject opzetten. Het doel is om positieve impact te hebben op zowel de gebruikers van het product, als de productiemedewerkers én de verwerkers. Er zal gaandeweg dit traject een oppervlaktebehandeling ontwikkeld worden waarin geen schadelijke chemicaliën voor mens, milieu en het recyclingproces worden toegepast. Door deze innovatie zal de recycling van aluminium verbeteren én een stap gezet worden richting circulaire oppervlaktebehandelingen.