Venlo, 27 maart 2019

Dit was het thema wat donderdagmiddag 21 maart centraal stond bij de HBN innovatieworkshop in Villa Flora. Ruim 40 deelnemers lieten zich informeren en inspireren en warden ideeën over dit onderwerp uitgewisseld.

Jeroen Rondeel, directeur van Blue Engineering, verwelkomde alle bezoekers en sprekers van de innovatieworkshop. Hij gaf inzicht in het programma van deze middag en introduceerde de CO2 box. Deze box is ontwikkeld door Blue Engineering en meet het klimaat in ruimtes. “Technology inspired by nature is the new cool “; deze quote drijft hem en zijn bedrijf voort.

 

Joris Ketelaars en Wietse van der Zanden, Volantis.

 

Vervolgens verwelkomde hij de eerste sprekers; Joris Ketelaars en Wietse van der Zanden van Volantis. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Villa Flora en gaven informatie over dit eco vriendelijke gebouw en hoe het bouwproces is vormgegeven. Bovendien zorgden zij ervoor dat er een gezond binnenklimaat in de Villa Flora gerealiseerd kan worden. Tijdens hun presentatie legden zij uit hoe bijvoorbeeld de verschillende seizoenen invloed hebben op de Villa Flora. “Een gebouw is niet klaar na de oplevering” en “Comfort en energiezuinigheid gaan hand in hand” waren conclusies uit hun presentatie.

 

 

„It´s nice to be here and to work here.” Jeroen Rondeel

De woorden van Volantis werden beaamd door Jeroen Rondeel, die met zijn bedrijf gevestigd is in de Villa Flora. “Ook in de zomer is het prettig om hier te werken, ook al zijn de buitentemperaturen erg hoog. Het binnenklimaat is erg goed geregeld.”

De tweede spreker was professor Piet Eichholtz van de Universiteit Maatricht, welke één van de partners van het Healthy Building Network is. Momenteel doet hij onderzoek naar de effecten van binnenklimaat in scholen. Daarbij onderzoekt hij de samenhangende prestaties van leerlingen. Daarnaast legde hij uit dat elke persoon gemiddeld 90% van de tijd binnen spendeert. De concentratie van ongezonde stoffen in de lucht is vijf keer zo hoog als buiten. Ook deed hij verslag van de huidige studie in stadskantoor Venlo. 70% van de werknemers is verhuisd naar het nieuwe cradle2cradle-gebouw. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat zij „less sick building“-symptomen hebben dan de overige 30% die in het oude gebouw bleven werken. Uit deze speech werd duidelijk dat de invloed van het binnenklimaat op de prestaties van de werknemers niet onderschat mag worden.

 

„People get more productive just because you give more attention to them.” Piet Eichholtz

 

De derde spreker was bouwbioloog Dr. Manfred Mierau. Hij presenteerde zijn bevindingen met betrekking tot de binnenklimaatbelasting en de bijbehorende meetmogelijkheden. Hij gaf ook nuttige tips; sommige planten mogen niet in de slaapkamer geplaatst worden omdat ze ‘s nachts te veel zuurstof verbruiken in plaats van produceren. Aan hat einde van zijn presentatie kwam aan bod dat bouwbiologische bouwmethoden en voorzieningen leiden tot een zo natuurlijk mogelijke binnenruimte. De gezondheidsrisico’s worden hierdoor geminimaliseerd, hierbij wordt het welzijn van de bewoners verhoogd.

Na deze sprekers waren de pitches van start-ups en scale-ups die actief zijn in dit vakgebied aan de beurt.

De eerste presentatie was “Iotta – Sensing as a service”. Het bedrijf houdt zich bezig met het verzamelen en verwerken van data. Lotta plaats bijvoorbeeld sensoren waardoor zij binnenklimaatmetingen kunnen doen.

Piet Peters van Stogger was de tweede pitcher die het publiek kennis liet maken hun nieuwe product. Zij ontwikkelen en produceren nieuwe draadloze LED technologieën. Op dit moment worden de eerste producten ontwikkelt. Ze zijn actief op zoek naar enthousiaste mensen die hierover mee willen denken en Stogger tot een succes te maken!

De laatste pitch werd gehouden door Ruth Heynen. Zij vertegenwoordigde het bedrijf Cloud Garden en introduceerde de Groene Wand; de Waterwand; de roomdivider en de klimaatsensoren die via een app kunnen worden bediend.

 

Ruth Heynen presenteert concept en effect van Cloud Garden producte

 

Deze producten worden veelal in kantoren geplaatst om een positief effect te hebben op psychische effecten, productiviteit en vochtigheid. Al met al was er een zeer interessante uitwisseling tussen de sprekers, pitchers en het hele publiek. Één ding is zeker: het binnenklimaat beïnvloedt ons allemaal. Zelfs kleine veranderingen kunnen een grote invloed hebben.

 


 

Viersen, 27. März 2019

Messen ist Wissen: wie gesund sind Ihre Arbeits- und Wohnräume? Diese Frage stand am Donnerstag, den 21. März, beim HBN-Innovationsworkshop in der Villa Flora im Mittelpunkt. Gut 40 Teilnehmer tauschten an diesem Nachmittag Ideen aus, informierten sich und ließen sich zu diesem Thema inspirieren.

Jeroen Rondeel, Geschäftsführer von Blue Engieneering, hieß alle Besucher und Referenten des Innovationsworkshops willkommen. Anschließend führte er in das Programm des Nachmittags ein und stellte eine CO²-Box vor. Diese Box wurde von Blue Engineering entwickelt und misst das Raumklima. „Technology inspired by nature is the new cool”; dieses Zitat ist das Motto und damit die Triebfeder seines Unternehmens.

 

Joris Ketelaars und Wietse van der Zanden, Volantis.

 

Im Anschluss begrüßte Jeroen Rondeel mit Joris Ketelaars und Wietse van der Zanden von Volantis die ersten Referenten des Tages. Sie sind für die Entwicklung der Villa Flora mitverantwortlich und klärten die Zuhörer über dieses umweltfreundliche Gebäude sowie über dessen Bauprozess auf. Darüber hinaus ist es ihnen zu verdanken, dass in der Villa Flora ein gesundes Raumklima herrscht. Im Laufe ihrer Präsentation erklärten sie beispielsweise, welchen Einfluss die verschiedenen Jahreszeiten auf die Villa Flora haben. „Ein Gebäude ist mit seiner schlüsselfertigen Ãœbergabe noch nicht fertig. Komfort und geringer Energiebedarf bedingen einander.“ Dies ist das Fazit ihrer Präsentation.

 

„It´s nice to be here and to work here.” Jeroen Rondeel

 

Jeroen Rondeel kann diese Aussage nur bestätigen. Er ist mit seinem Unternehmen in der Villa Flora beheimatet. „Selbst, wenn die Außentemperaturen im Sommer sehr hoch sind, bleibt es hier drinnen sehr angenehm. Das Raumklima ist gut geregelt.”

Der zweite Referent des Tages war Professor Piet Eichholtz von der Universität Maastricht, ebenfalls Partner im Healthy Building Network. Momentan forscht er nach den Auswirkungen des Raumklimas in Schulen und untersucht in diesem Zusammenhang die Leistungen von Schülern. Darüber hinaus erklärte er, dass sich jede Person im Durchschnitt 90 % in geschlossenen Räumen aufhält. Die Konzentration ungesunder Stoffe in der Luft ist fünf Mal so hoch wie draußen. In diesem Zusammenhang ging Eichholtz auf die derzeitige Situation im Stadskantoor Venlo ein. 70 % der Mitarbeiter sind in dieses neue, nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip erbauten Gebäude umgezogen. Aus verschiedenen Studien geht hervor, dass die Mitarbeiter weniger „Sick-Building”-Symptome zeigen, verglichen mit den Mitarbeitern, die im alten Gebäude geblieben sind. Dieser Redebeitrag verdeutlichte, dass der Einfluss des Raumklimas sich auf die Leistungen der Arbeitnehmer auswirkt und dass dieser nicht unterschätzt werden sollte.

 

„People get more productive just because you give more attention to them.” Piet Eichholtz

 

Dritter Referent des Abends war der Baubiologe Dr. Manfred Mierau. Er präsentierte seine Erkenntnisse in Bezug auf die Belastung des Raumklimas und die dazu gehörigen Messmöglichkeiten. Er gab auch nützliche Tipps; manche Pflanzen sollten nicht im Schlafzimmer stehen, weil sie beispielsweise nachts zu viel Sauerstoff verbrauchen anstatt ihn zu produzieren.

Zum Ende seiner Präsentation hin erläuterte Mierau, dass baubiologische Baumethoden und damit verbundene Maßnahmen zu einem so natürlich wie möglichen Raumklima führen. Die Gesundheitsrisiken werden hierdurch verringert und das Wohlbefinden der Bewohner wird hierdurch erhöht.

Im Anschluss an diese Referenten hatten Start-ups und Scale-ups, die in diesem Bereich aktiv sind, die Möglichkeit zum Pitch.

Die erste Präsentation war „lotta ““ Sensing as a service“. Das Unternehmen befasst sich mit Datensammlung und Datenverarbeitung. Iotta installiert beispielsweise Sensoren, mit deren Hilfe das Raumklima gemessen werden kann.

 

 

Piet Peters von Stogger war der zweite Pitcher. Er stellte dem Publikum sein neuestes Produkt vor. Das Unternehmen entwickelt und produziert neue, drahtlose LED-Technologien. Augenblicklich werden die ersten Produkte entwickelt. Stogger sucht derweil begeisterte Menschen, die mitdenken und an der Erfolgsgeschichte mitschreiben wollen.

Der letzte Pitch des Tages kam von Ruth Heynen. Sie vertrat das Unternehmen Cloud Garden, das sowohl eine grüne Wand als auch eine Wasserwand auf den Markt gebracht hat. Diese Raumtrenner und die daran angebrachten Klimasensoren können mithilfe einer App bedient werden. Diese Produkte werden bereits vielfach in Büros eingebaut, damit sie einen positiven Effekt auf Psyche, Produktivität und Gesundheit von Mitarbeitern ausüben können.

 

Ruth Heynen von Cloud Garden erläutert die Funktionisweise ihrer Produkte.

 

Der Innovationsworkshop bot insgesamt einen guten Rahmen für einen interessanten Austausch zwischen den Referenten, den Pitchern und dem Publikum. Und eine Sache ist sicher: das Raumklima beeinflusst uns alle! Selbst kleinste Veränderungen können einen großen Einfluss haben.

 

Die Präsentationen unserer Referenten können in Kürze in unserer Community eingesehen werden.